show episodes
 
Ez az elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.
 
A Képmás magazin podcast csatornája, ahol az alábbi podcastokat találod meg: Tanárnő, kérem! podcast Joós Andreával, minden hétfőn: beszélgetések tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot. Túlélők podcast Tóth-Fazekas Andreával, kéthetente csütörtökön: beszélgetések túlélőkkel, akikkel rossz dolog történt, mégis valami többletet tudnak adni tragédiájuk által. Istenélmények sallang nélkül Tóth-Fazekas Andreával, a kéthetente csütörtökön: ...
 
Szikra Podcast! A keresztény zene ünnepe! A Szikra-díj hivatalos podcastje, hogy első kézből értesülhess a hazai keresztény díjátadó gála legfontosabb és Szikra podcast! A keresztény zene ünnepe! A Szikra-díj hivatalos podcastje, hogy első kézből értesülhess a hazai keresztény díjátadó gála legfontosabb és legérdekesebb részleteiről. Rédl Ádám, a podcast készítője szervezőkkel, korábbi nyertesekkel, zsűritagokkal, szereplőkkel, valamint résztvevőkkel beszélget, és felfedi kulisszákat. A hang ...
 
Külföldön élő magyarok vitatják meg a hazai belpolitikai élet érdekes híreit. Csak akkor van esély a változtatásra a post truth korszakában, ha el tudunk képzelni egy jobb országot/világot magunknak. Ebben sokat segít a politikai életben is tapasztalt műsorkészítők fanyar humortól sem mentes elmélkedése a mai Magyarországról. Thaiföldről, Angliából, Franciaországból, Izraelből és Svédországból jelentkezünk kéthetenként kedden. VIGYÁZAT! Kritikát, ironiát, önreflexiót és hazaszeretetet tartal ...
 
A hetednapi adventisták szombatiskolája általában megegyezik más egyházak vasárnapi iskolájával. Különbséget jelent azonban, hogy résztvevőit nem csupán a gyermekek, hanem bármely korosztály alkothatja. Legfontosabb célja, hogy Krisztus tanítványaivá nevelje hallgatóit. Négy alapvető szándéka a hit, a közösségi élet fejlesztése, más emberi csoportok elérése és a világmisszió. Honlap: bibliatanulmanyok.hu Negyedéves kiadvány formájában megrendelhető a honlapon, emailben: Fenyvesiné Varga Eszt ...
 
Loading …
show series
 
IGAZI KERESZTÉNY OKTATÁS Egy történet szerint egy rabbi az osztályában ülő fiatalok álmatag szemébe nézve megkérdezte: �Honnan tudjuk, hogy véget ért az éjszaka és kezdődik a nap?� Oktatás Tartalomjegyzék Előszó Tanulmány letöltése Tanítói melléklet letöltése Ellen G. White idézetek letöltéseBibliatanulmányok által
 
Két ország, két földrész, de ugyanaz az egyház. De tényleg ugyanaz az egyház? Van teljesen más? Van olyan, hogy tipikusan amerikai keresztény? És ha igen, akkor miben másmilyen egy tengeren túli hívő, mint egy európai, vagy éppenséggel egy magyar? És miért van az USA-ban legalább egy tucat evangélius egyház, amelyik mind-mind mást mond és mást gond…
 
Sajnos már az aktuális kovid jelentés (hogy melyik országban hogyan állnak) már kezd sztenderd blokk lenni a műsorban, csak remélni tudom , hogy mihamarabb ez kikerül. Stefi nagy nehezen végre hazajutott Thaiföldről Budapestre és rögtön egy „Breaking News” bejelentést is hallunk tőle. Úgy látszik Izrael a tüntetések hazája, és kiderül mekkora érdek…
 
Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön.” (Róma 8:26) Pál ezt írja: „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a sze…
 
Ebben az epizódban Jákob megérkezik nagybátyjához Lábánhoz, aki nagy "szeretettel" fogadja. És főhősünk találkozik jövendőbelijével is, aki nem csak hogy szép, de gazdag is. Az eredeti videó linkje: https://youtu.be/IYaCioUc9RE A teljes sorozat lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&a…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-23-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Az elkövetkező napokban « a világot átformáló erőről » fogunk elmélkedni Bill Johnson néhány robintattaból kiindulva. Találunk a Szentírásban olyan embereket, akik megváltozattàk a világot maguk körül. Mindegyikük pozitív kihatással volt a környezetére, még o…
 
VILÁGOSSÁGKÉNT ÉLNI Bármerre nézünk, azt látni, hogy mintha a bolygónk önmaga ellen fordult volna � a világosságot felcserélték a sötétséggel. Persze a saját környezetünkben is találkozunk sötétséggel, amikor a magunk helyzetére gondolunk ebben a nehéz világban, és ez igencsak próbára tesz bennünket. Mi magunk is látjuk, hogy borzalmas körülményeke…
 
„A Pártfogó (…) megtanít majd titeket mindenre.” (János 14:26) Jézus ezt mondta: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (János 14:26) Figyeld meg a Szentlélek két munkáját: 1) Megtanít, hogyan járj Istennel. 2) Mindennap emlékeztet rá…
 
textus: Jel 7,9-10.13-17 „9 Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, 10 és hatalmas hangon kiáltották: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé! […] 13 E…
 
A kezdetben érdeklődő vallási vezetők miért fordultak szembe Jézussal? Ő pedig miért ragaszkodott ahhoz, hogy egyenlő Istennel, ahelyett, hogy elsimította volna a konfliktust? És egyáltalán miért fontos az itt 2020-ban, hogy Jézus Isten volt-e vagy sem?Nyári Attila által
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-22-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Testvérem, Jézus Krisztus megkapott minden hatalmat és erőt a mennyben és a földön (Lásd Máté 28,18). Senki se fogható hozzá és nics párja. Nagy, erős és él… ISTEN Ő. « Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a…
 
„Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.” (Galata 5:16) Dr. Charles Stanley mondta: „Amikor fotószakkörös csoportommal kirándulni voltunk, már három órája haladtunk egy útvonalon, és olyan érzésem volt, hogy rossz irányba megyünk. Rákérdeztem a vezetőnél, és ő biztosított arról, hogy minden rendben. Nem akar…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-21-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, « A hegyek meginoghatnak, a dombok kimozdulhatnak a helyükből, de irántad való szeretetem sose fog megváltozni, és a szövetség, amit azért kötöttem veled, hogy boldog légère, sose fog meginogni. Én, az Úr szólok így hozzád szeretetemben. » (Ésaiás 54,10) Test…
 
„Presbitereket állíts szolgálatba városonként!” (Titusz 1:5) A negyedik probléma, ami miatt a lelkészek elhagyják a szolgálatot: tanítják másoknak, hogyan építsenek erős családot, de ők maguk nem feltétlenül tudják, hogyan tegyék ezt. Vagy nem hajlandók megfizetni ennek az árát, és ez végül gondot okoz. Életed legnagyszerűbb igehirdetése a családod…
 
Az élet a nevelőotthonban, ahol éltem, fiatalkoromra megtanított, hogy semmi sincs ingyen. Amikor egy alkalommal Istent próbálták bemutatni nekünk, megkérdeztem, mi a biznisz Istennek azzal, hogy szeret engem, mit kér érte cserébe, mit kellene nekem adni neki csak úgy…Mária Rádió által
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-20-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, « Ábrahám így felelt: Az Úr felé emelem a kezemet, a magasságbeli Isten felé, aki az eget és a földet megalkotta. » (1 Mózes 14,22) Testvérem, kihez fordulsz, amikor nem úgy történik minden, ahogy szeretnéd? Először est kihez szólsz? Néha az az első reflexünk…
 
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: A nagy misszióparancs (Mt 28:18-20) az egész világon jelentős vallási mozgalmat indított el. Az apostolok vagy misszionáriusok (a két szó ugyanazt jelenti: küldött) elmentek az egész világra és követőket gyűjtöttek, tanítványokká tették őket, hogy higgyenek Jézusban, megkeresztelték őket, majd folytatták a tanítást mindarró…
 
„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra!” (Apostolok cselekedetei 20:28) Az egyházi vezetők gyakran küszködnek azzal is, hogy tudják, hogyan tápláljanak másokat lelkileg, de maguk nem táplálkoznak. Amikor Pál elhagyta Efezust, összehívta a gyülekezeti vezetőket, és ezt mondta nekik: „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájr…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-19-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, „Így szólt azért Józsué Izrael fiaihoz: Meddig vonakodtok még elmenni, hogy elfoglaljátok a földet, amelyet nektek adott az Úr, a ti atyáitok Istene?” (Józsué 18,3) Testvérem, eljött az ideje, hogy felkerekedj, útra kelj és birtokba vedd az ígéreteket, amelye…
 
TANÍTÁS AZ ŐSKERESZTÉNY EGYHÁZBAN A Szentírásban kidomborodik a tanítás egy fontos elve, amikor a mesteri Tanító, Jézus távozni készült a tanítványai köréből. Három és fél évig volt mellettük, ami nagyjából megfelel annak az időnek, amit mi a középiskolai vagy a főiskolai képzésre szánunk. A diákokat e tanulmányi időszakok végeztével általában felk…
 
„Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja.” (2Korinthus 11:28) Vajon miért hagyja el a lelkészek több mint 50%-a a szolgálatot? Mert szeretik a tömeget, de nem tudják kezelni a nyomást. Szeretünk beszélni az újszövetségi gyülekezet erejéről, de mi a helyzet a problémáival? A gyülekezet emberekből áll, és az e…
 
A Biblia telistele van olyan történetekkel, amelyekben olyan lények szerepelnek, akik túlmutatnak az anyagi világon. Ők népesítik be az un. "szellemi világot". De vajon tényleg léteznek? Vagy nem többek, mint egy adott kor (a Biblia kora) értelmezési rendszerének szükségszerű mesés alakjai? És a 21. század ember mégis mit tud kezdeni ezzel az egéss…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-18-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Lám, mit írt nekem Belinda néhány napja, úgy gondolom, a szívedhez fog szólni. „Fiatal keresztény vagyok, tényleg nagyon szeretem az Egy Csoda Minden Nap-ot. Napi gondolataid és egyes tanításaid megérintettek egyszerűségükkel, de azzal is, hogy annyi igazság …
 
BÖLCS FÉRFIAK ÉS NŐK Az iskola, tanulás és oktatás szavak a mi időnkben jól érthetők, de a Biblia korában nem voltak általánosak, a bölcsesség és bölcs kifejezéseket viszont annál gyakrabban használták. Az Ószövetség említést tesz például bölcs férfiakról és asszonyokról (2Sám 14:2; Péld 16:23). Oktatás Tartalomjegyzék Előszó Tanulmány letöltése Ta…
 
„Futásomat elvégeztem.” (2Timóteus 4:7) Tudtad, hogy a lelkészi szolgálatban állók több mint fele elhagyja hivatását még nyugdíjba vonulás előtt? Miért? Sokféle oka lehet, az egyik közülük az, hogy rájönnek: a nagy kijelentésekkel együtt jár a „tövis”. Pál apostol, aki az Újszövetség felét írta, ezt mondta: „Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövi…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-17-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Megtanultam, hogy dicsérjem Istent és köszönetet mondjak neki mindenkor, akár kék az ég, akár szürke, akár jó, akár rossz időket élek. Tudod-e, hogy Isten dicsérete remek alkalom az Úrnak, hogy lelket öntsön belénk és felsegítsen? Ne felejtsd el dicsérni Iste…
 
„A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség” (Róma 8:6) Pál ezt írja: „akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaira” (Róma 8:5). Az utasszállító repülőgépek biztonságos működéséhez többek közt két dolog kell: a pilóta szakértelme és az irányítótoronyból kapott utasítások. A „…
 
Az eredeti videó linkje: https://youtu.be/ZxGOg3A_PhY A Bibliataulmányok teljes lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz Jákob menekül a testvére elől Hárán városába, nagybátyjához lábánhoz. Az nem rövid, sőt valószínűtlenül hosszú. És bár még alig tette meg eg…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-16-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Vasárnap arra szólított fel az Egy Csoda Minden Nap üzenete, hogy tegyél meg egy kilométerrel többet. Ugyanazon a vasárnap reggelen még pihentem, és egyáltalán nem volt kedvem megmozdulni, csak ott akartam volna maradni az ágyban, hogy kipihenjem magam, és a …
 
JÉZUS MINT TANÍTÓ A Biblia számos kifejezéssel utal Jézusra: Isten Fia, Messiás, ember Fia, Megváltó, Úr, Isten Báránya, csak hogy néhányat említsünk. Ám azok számára, akik a legjobban ismerték a több mint hároméves nyilvános szolgálata idején Júdeában és Galileában, Ő Tanító volt. Úgy szólították: �Mester� vagy �Rabbi�, és mindkettő azt jelenti, h…
 
„Vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom számat” (Zsoltárok 39:2) A zsoltárosnak sok mondanivalója volt a nyelv veszélyeiről. Úgy tűnik, különösen is fegyelmeznie kellett magát ezen a területen. „Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását!” (Zsoltárok 141:3) „Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gond…
 
Be kell-e vonnunk Istent minden döntésünkbe, vagy sem? Van-e, és ha igen, úgy hol van az "egészséges" határ? Amásia (Amacjá), Júda királyaként önálló döntést hozott, amikor Edom ellen indult … és Isten nem rótta meg ezért. Azt viszont világossá tette, hogy a tervezett utat csak Vele tudja úgy bejárni, hogy ne kebelezze be a gonosz. Ma sincs máskét:…
 
textus: Jelenések 22,12-14 „12 Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. 13 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. 14 Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba.”…
 
ISTEN KÉPE Olvassuk el 1Móz 1:26-27 és 5:1, 3 verseit! Mit tanítanak ezek az igék Istenről, aki megteremtette az embert? Mi történt az emberiséggel a bűneset után? Oktatás Tartalomjegyzék Előszó Tanulmány letöltése Tanítói melléklet letöltése Ellen G. White idézetek letöltéseBibliatanulmányok által
 
„Így mondják ki a nevemet Izráel fiai felett, és én megáldom őket.” (4Mózes 6:27) Isten Igéje tele van élettel, bölcsességgel, igazsággal, hatalommal és erővel. Amikor megteremtette a világot, egyszerűen csak ennyit mondott: „Legyen!” Minden szó, amit Isten kimond, teremtő erővel bír. Minden ígérete tartalmazza beteljesedésének magvát. Elrendelt id…
 
A fogyasztás kulturális normává vált, és ezzel megfertőzte az emberi kapcsolatokat. Minek köteleződjünk el, ha minden eldobható? A kertévés zsűrik ma már nem értékelnek, egyetlen feladatuk a nézők felszopása, az ingerek kisütése, annak bizonyítása, hogy amit épp látunk: világszám. Az Index tavaszi hisztériakeltése bestiális volt. 2022-ben az O1G-ko…
 
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: �ťCsalárdabb a szív mindennél, és gonosz azŤ (Jer 17:9). Vannak olyan teológus professzorok, akik nem akarnak alapos önvizsgálatot tartani, hogy meglássák, valóban a hitben élnek-e. Félelmetes, hogy sokan hamis reményekre építenek. Némelyek évekkel korábban szerzett, régi tapasztalatokra hagyatkoznak, de amikor a szív alapo…
 
„Anyja nevezte el Jabécnak.” (1Krónikák 4:9) A Jabéc név azt jelenti: „fájdalom és baj”. El tudod képzelni, hogy belépsz egy szobába, és hallod, hogy valaki azt mondja: „itt jön a baj”, vagy valaki fájdalomként mutat be? Jabécot édesanyja a világra jövetele napján nevezte el így a nehéz szülés miatt, „mert ezt mondta: Bizony fájdalommal szültem őt!…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login