show episodes
 
Ez az elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.
 
Adásainkban beszámolunk a pápa és a Szentszék tevékenységéről, ismertetjük a Szentatya homíliáit, beszédeit, beszámolunk apostoli utazásairól. Kitekintünk a világegyház eseményeire, megszólaltatjuk a Rómába érkező magyar egyháziakat és zarándokokat. Hírt adunk továbbá a határon túli magyar közösségek életéről, illetve elősegítjük az ökumenikus és vallásközi párbeszédet.
 
A hetednapi adventisták szombatiskolája általában megegyezik más egyházak vasárnapi iskolájával. Különbséget jelent azonban, hogy résztvevőit nem csupán a gyermekek, hanem bármely korosztály alkothatja. Legfontosabb célja, hogy Krisztus tanítványaivá nevelje hallgatóit. Négy alapvető szándéka a hit, a közösségi élet fejlesztése, más emberi csoportok elérése és a világmisszió. Honlap: bibliatanulmanyok.hu Negyedéves kiadvány formájában megrendelhető a honlapon, emailben: Fenyvesiné Varga Eszt ...
 
Gyülekezetünk a megváltottak közössége Mi, a Kecskeméti Baptista Gyülekezet tagjai felismertük, hogy rá vagyunk szorulva Isten szeretetére és megbocsájtására. Valamennyien átadtuk az életünket Jézus Krisztusnak. Úgy gondoljuk, hogy minden embernek, így neked is erre van szükséged.
 
Leírás - A Biblia Üzenete műsor része a világszerte ismert Biblia tanulmányozó programnak, a Thru the Bible-nek. A sorozatot Dr. J. Vernon McGee írta és több, mint 100 nyelvre és dialektusra fordították le. A programot egy mindennapos, harminc perces rádió programnak tervezték, ami végigvezeti a hallgatót az egész Biblián. Most ezek a műsorok elérhetőek online. Hálásak vagyunk, hogy úgy döntött, hogy jobban megszeretné ismerni Isten Igéjét a műsorok hallgatásán keresztül. Azt javasoljuk, hog ...
 
Loading …
show series
 
„Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1Péter 4:10) Találd ki, melyik vállalat érezte úgy, hogy megfullad a saját csokoládéjától, miután úgy határozott, nem járul hozzá, hogy terméke szerepeljen az 1982-es E.T. című filmben. Ha nem tudod, eláruljuk: az M&M’s volt. Hogy törté…
 
Az idei évben talán minden korábbinál többször éreztük magunkat úgy, hogy kevesek vagyunk az előttünk álló feladatokhoz, kihívásokhoz. Ebben a történetben Jézus tanítványai is hasonló érzésekkel néztek szembe. Jézus pedig olyan dolgokat tanított nekik, amelyek számunkra is bátorítást jelentenek.Nyári Attila által
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-29-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Micsoda misztérium is az, amikor a gyermek növekszik édesanyja méhében! Kire üt majd? A környezetében lévők mindenfélét elképzelnek róla… Mígnem a gyermek meglátja végül a napvilágot. Immár kevesebb mint egy hónap választ el minket karácsonytól. Szeretnék a s…
 
„Jól van, jó és hű szolgám!” (Máté 25:23) 1975-ben a Hewlett Packard egy alacsony beosztású mérnöke, Steve Wozniak, akiről addig soha senki nem hallott, elmondta nagy álmát barátjának, Steve Jobsnak. A terve egy felhasználóbarát személyi számítógép volt, melyet világszerte tömegek vásárolnának. A két barát éjjel-nappal azon dolgozott, hogy megvalós…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-28-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Elkezdődik egy új nap, és az Úr, vezérlő Pásztorod, már mindent tervbe is vett. Ahogy a Szentírás mondja, veled együtt akarja járni az utat Testvérem: „Így szólt az Örökkévaló: Én magam megyek veled, hogy megnyugtassalak.” (2 Mózes 33,14) Ahelyett, hogy a saj…
 
„Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el.” (Habakuk 2:3) Isten akaratában mindennek meghatározott időzítése van. Könnyen elkeseredünk, ha nem értjük meg, hogy amint a természetben is az évszakok változását láthatjuk, úgy Isten …
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-27-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Tudod-e, miért imádkozunk Jézus nevében? Miért élünk Jézus nevével, amikor imádkozunk? Biztos ismered Jézus ezen szavait, amelyeket éppen azelőtt intézett tanítványaihoz, hogy felment a mennybe és Isten jobbjára ült… „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek k…
 
„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod.” (Zsoltárok 32:8) Miért vagyunk még mindig itt? Amikor Jézus megváltott, miért nem vitt egyszerűen a mennybe, hogy vele legyünk? Mert nem csupán a végcél érdekli, el akarja végezni munkáját bennünk és általunk út közben. Türelmetlenek vagyunk, amikor Isten életünkre vonatkozó akaratának me…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-26bis-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Végére érünk ma Bill Johnson gondolatai alapján végzett elmélkedésünknek a világot átformáló erőről. A következőképpen tanít Jézus imádkozni a Miatyánkban: „Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is!” (Máté 6,10) Annyit jelent ez, hog…
 
„Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat!” (Jeremiás 45:3) A Szentírás annyira csodált szereplői is átéltek olyan időket, amikor kimerültnek érezték magukat, mégsem tudtak pihenni. Jeremiás azt mondta: „Jaj nekem, mert az Úr kínnal tetézi fájdalmamat! Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat!” (Jeremiás 45:3) A zsoltáros így fo…
 
Az egész 2 Sámuel arról szól, hogy Dávid királyként hogy uralkodik. Első 10 fejezet: sikerek és áldások 11. és 12. fejezet Dávid legnagyobb bukása, legmélyebb pontja - ezzel fordul az egész könyv története 13. fejezettől rengeteg szörnyűség. A tanítás a Szólj, Uram! sorozat részeként, az 2Sámuel 13:20-39 alapján hangzott el 2020.11.25-én. A tanítás…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-25-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, « Jézus, un királyok Királya és a mi Urunk, törülközőt vett a karjára és megmutatta, hogy miként lehet a legnagyobb kihatással másokra egy vezető beosztásban lévavő szémély. » (Bill Johnson) Jézust néha szolgáló Királynak est hívjuk. E világ gondolkodásmódja …
 
„Reménykedj az Úrban, maradj az ő útján! Ő felmagasztal…” (Zsoltárok 37:34) A földművelésben ideje van a vetésnek, a növekedésnek és az aratásnak. Ugyanez igaz Isten országára is. Egy misszionárius beszámolt arról, hogy hallotta, amint idős, sokat látott lelkészek beszélgettek tapasztalataikról, és ebből egy öt szakaszból álló folyamatot szűrt le. …
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-24-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Így szólt Isten Józsuéhoz: « El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz es mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz. » (Józsué …
 
Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön.” (Róma 8:26) Pál ezt írja: „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a sze…
 
TANÍTVÁNYKÉNT ÉLNI Amennyiben az egyház komolyan veszi az erős keresztény oktatást, elengedhetetlen, hogy Jézussal kezdjük, aki tanítványokat hívott el, útjaik során pedig kiképezte őket a misszióra. Lehetőséget biztosított nekik, hogy kapcsolatba kerüljenek az emberekkel, akikről szeretettel kellett gondoskodniuk. Napi szinten ösztönözte őket, elé…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-23-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Az elkövetkező napokban « a világot átformáló erőről » fogunk elmélkedni Bill Johnson néhány robintattaból kiindulva. Találunk a Szentírásban olyan embereket, akik megváltozattàk a világot maguk körül. Mindegyikük pozitív kihatással volt a környezetére, még o…
 
„A Pártfogó (…) megtanít majd titeket mindenre.” (János 14:26) Jézus ezt mondta: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (János 14:26) Figyeld meg a Szentlélek két munkáját: 1) Megtanít, hogyan járj Istennel. 2) Mindennap emlékeztet rá…
 
VILÁGOSSÁGKÉNT ÉLNI Bármerre nézünk, azt látni, hogy mintha a bolygónk önmaga ellen fordult volna � a világosságot felcserélték a sötétséggel. Persze a saját környezetünkben is találkozunk sötétséggel, amikor a magunk helyzetére gondolunk ebben a nehéz világban, és ez igencsak próbára tesz bennünket. Mi magunk is látjuk, hogy borzalmas körülményeke…
 
"Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén?" - teszi fel a kérdést a zsoltáríró a 24. Zsoltárban. A Bibliának erre az válasza: az igaz ember.Ki lehet igaz? Lehet-e igaz az ember, és ha igen, akkor mit kell tenni érte?Ábrahámot Isten igaznak mondja. Vajon van-e ennek jelentősége számunkra?…
 
Igét hirdet: Battyányi Géza lelkipásztor 2020.11.22. Ige: Titusz 3,7 Az igehirdetésről készült élő közvetítés elérhető a gyülekezet hivatalos Facebook oldalán, és YouTube csatornáján. Adakozási lehetőség: Átutalásos adományokat tudunk fogadni jelenleg. CIB Bank: 10700495-49087000-51100005 OTP Bank: 11703006-20050375…
 
A kezdetben érdeklődő vallási vezetők miért fordultak szembe Jézussal? Ő pedig miért ragaszkodott ahhoz, hogy egyenlő Istennel, ahelyett, hogy elsimította volna a konfliktust? És egyáltalán miért fontos az itt 2020-ban, hogy Jézus Isten volt-e vagy sem?Nyári Attila által
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-22-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Testvérem, Jézus Krisztus megkapott minden hatalmat és erőt a mennyben és a földön (Lásd Máté 28,18). Senki se fogható hozzá és nics párja. Nagy, erős és él… ISTEN Ő. « Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a…
 
„Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.” (Galata 5:16) Dr. Charles Stanley mondta: „Amikor fotószakkörös csoportommal kirándulni voltunk, már három órája haladtunk egy útvonalon, és olyan érzésem volt, hogy rossz irányba megyünk. Rákérdeztem a vezetőnél, és ő biztosított arról, hogy minden rendben. Nem akar…
 
IGAZI KERESZTÉNY OKTATÁS Egy történet szerint egy rabbi az osztályában ülő fiatalok álmatag szemébe nézve megkérdezte: �Honnan tudjuk, hogy véget ért az éjszaka és kezdődik a nap?� Oktatás Tartalomjegyzék Előszó Tanulmány letöltése Tanítói melléklet letöltése Ellen G. White idézetek letöltéseBibliatanulmányok által
 
„Presbitereket állíts szolgálatba városonként!” (Titusz 1:5) A negyedik probléma, ami miatt a lelkészek elhagyják a szolgálatot: tanítják másoknak, hogyan építsenek erős családot, de ők maguk nem feltétlenül tudják, hogyan tegyék ezt. Vagy nem hajlandók megfizetni ennek az árát, és ez végül gondot okoz. Életed legnagyszerűbb igehirdetése a családod…
 
Az élet a nevelőotthonban, ahol éltem, fiatalkoromra megtanított, hogy semmi sincs ingyen. Amikor egy alkalommal Istent próbálták bemutatni nekünk, megkérdeztem, mi a biznisz Istennek azzal, hogy szeret engem, mit kér érte cserébe, mit kellene nekem adni neki csak úgy…Mária Rádió által
 
„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra!” (Apostolok cselekedetei 20:28) Az egyházi vezetők gyakran küszködnek azzal is, hogy tudják, hogyan tápláljanak másokat lelkileg, de maguk nem táplálkoznak. Amikor Pál elhagyta Efezust, összehívta a gyülekezeti vezetőket, és ezt mondta nekik: „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájr…
 
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: A nagy misszióparancs (Mt 28:18-20) az egész világon jelentős vallási mozgalmat indított el. Az apostolok vagy misszionáriusok (a két szó ugyanazt jelenti: küldött) elmentek az egész világra és követőket gyűjtöttek, tanítványokká tették őket, hogy higgyenek Jézusban, megkeresztelték őket, majd folytatták a tanítást mindarró…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login