show episodes
 
Ez az elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.
 
Adásainkban beszámolunk a pápa és a Szentszék tevékenységéről, ismertetjük a Szentatya homíliáit, beszédeit, beszámolunk apostoli utazásairól. Kitekintünk a világegyház eseményeire, megszólaltatjuk a Rómába érkező magyar egyháziakat és zarándokokat. Hírt adunk továbbá a határon túli magyar közösségek életéről, illetve elősegítjük az ökumenikus és vallásközi párbeszédet.
 
"De ő ezt mondta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.”" (2Kor 12,9) Érdekes emberek, őszinte beszélgetések. Mitől függ ma az elégedettségünk? Aki kérdez: Kiss Miklós, egy felvidéki lelkész, aki coach, vagy fordítva. Zene: Kiss Eszter, kazu
 
Gondolatok kávé(k) mellé. Rólunk: A Budapestifi célja, hogy a Budapestre tanulás, vagy munka céljából felkerülő fiatalok számára legyen egy olyan hely és alkalom, ahol rendszeresen találkozhatnak Istennel és egymással. Egy olyan hely, ahol nem a keretek és a formák jelentik a fő szervezőerőt, hanem mindenki szabadon találkozhat azzal, aki mindannyiunkat megváltoztatott. "Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére." 2Kor 4,15
 
Gyülekezetünk a megváltottak közössége Mi, a Kecskeméti Baptista Gyülekezet tagjai felismertük, hogy rá vagyunk szorulva Isten szeretetére és megbocsájtására. Valamennyien átadtuk az életünket Jézus Krisztusnak. Úgy gondoljuk, hogy minden embernek, így neked is erre van szükséged.
 
A Nappaliban a baptista közösség szolgálatát, munkáját ismertetjük meg a hallgatókkal. Adásról adásra meghívunk a nappalinkba néhány izgalmas beszélgetésre, ahol hallgatóként ugyanúgy a beszélgetés részese lehetsz, mint mi a mikrofonoknál. A nappali palettáján a közéleti témáktól a baptisták híreinek színes összefoglalóján át egészen a frissítő lelki üzenetig minden terítéken van. Mindez műsorról műsorra rengeteg szakértővel kiegészülve és hiteles, őszinte házigazdák társaságában. Nappali! O ...
 
Leírás - A Biblia Üzenete műsor része a világszerte ismert Biblia tanulmányozó programnak, a Thru the Bible-nek. A sorozatot Dr. J. Vernon McGee írta és több, mint 100 nyelvre és dialektusra fordították le. A programot egy mindennapos, harminc perces rádió programnak tervezték, ami végigvezeti a hallgatót az egész Biblián. Most ezek a műsorok elérhetőek online. Hálásak vagyunk, hogy úgy döntött, hogy jobban megszeretné ismerni Isten Igéjét a műsorok hallgatásán keresztül. Azt javasoljuk, hog ...
 
A hetednapi adventisták szombatiskolája általában megegyezik más egyházak vasárnapi iskolájával. Különbséget jelent azonban, hogy résztvevőit nem csupán a gyermekek, hanem bármely korosztály alkothatja. Legfontosabb célja, hogy Krisztus tanítványaivá nevelje hallgatóit. Négy alapvető szándéka a hit, a közösségi élet fejlesztése, más emberi csoportok elérése és a világmisszió. Honlap: bibliatanulmanyok.hu Negyedéves kiadvány formájában megrendelhető a honlapon, emailben: Fenyvesiné Varga Eszt ...
 
Loading …
show series
 
„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.” (Róma 10:17) Definiáljuk világosan a hit fogalmát! A Biblia azt mondja, hogy a hit „a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés” (Zsidók 11:1). A hit nem üres reménykedés vagy pozitív megvallása valaminek, amiről szeretnénk, hogy igaz legyen. A…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-09-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Elérkeztünk a teljes megszabadulásért és benső gyógyulásért végzett sorozatunk utolsó napjához. El kell határoznod, miként akarod megélni és megvallani hitedet főleg a nehéz pillanatokban. A Szentírás nem mondja, hogy Isten gyermekeként nem lesz részünk megpr…
 
„Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden udvari emberének.” (1Mózes 41:37) Józsefnek Isten álomban tudtára adta, hogy vezető pozícióba fog jutni. Ám amikor végül elért a fáraó palotájába, nem úgy sétált be, hogy azonnal kijelentette: „Isten azt mondta nekem, hogy én leszek itt a főnök!” Nem, ezért meg kellett dolgoznia! Éhínség várt a földre, és …
 
Ebben az évben május utolsó vasárnapján szerte a keresztény világban a Szent Szellem első kiáradására emlékezünk. Ez a történelmi jelentőségű esemény pünkösdkor, a zsidó húsvét utáni 50. napon történt Jeruzsálemben. De vajon miért pont akkor? Miért nem előbb, és miért nem később? Ha szeretnél az események mögé látni, és szeretnéd megérteni, mi volt…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-08-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Nem mindig könnyű beismerni, hogy hajlamosak vagyunk a kritikára, főleg ha szokásunkká vált. A Szentírás figyelmeztet pedig minket: „Amilyen ítélettel ítéltek, olyannak ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek.” (Máté 7,2) Honnan jön ez…
 
„Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van.” (Zsoltárok 40:9) Nincs más ahhoz hasonlítható öröm, mint tudni, hogy benne vagyunk Isten akaratában. Sem a hírnév, sem a gazdagság, sem az élvezetek, semmi sem hasonlítható ahhoz a tudathoz, hogy Isten helyeslő mosollyal nézi mindazt, amit nap mint nap teszünk. Min…
 
A Kettőskereszt podcastben egy római katolikus pap és egy református lelkész beszélget az élet legfontosabb kérdéseiről. Ezúttal Bese Gergővel és Bedekovics Péterrel az alábbi kérdésekre keressük a választ: - miért kellett meghalnia Jézusnak? - ha nincs Júdás, nincs megváltás? - miért kellett egyáltalán elárulni Jézust, a főpapok nem tudták hol van…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-07-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, A mai rohanó világban nem mindig szánunk rá időt, hogy kifújjuk magunkat és feltöltekezzünk. Úgy tűnik, a pihenésnek semmi helye az életritmusunkban, pedig Isten határozottan hív minket rá: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordozt…
 
„Olyan ő, ahogy gondolkodik szívében.” (Példabeszédek 23:7 NKJV) A megszokott gondolkodásmódunk könnyen robotpilótára kapcsolhat minket. Ez azt jelenti, hogy egy adott helyzetben az előre beprogramozott módon fogunk reagálni. Néha ez jó dolog, mert automatikusan távol tart a veszélytől. Máskor viszont nem szabad a robotpilótára hagyatkoznunk, nehog…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-06-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Nem egyszer hallunk Istennek olyan gyermekeiről, akiknek az élete kudarcok sorozata. Pedig a legjobbat szeretné Isten mindegyikünknek. Mint elmondja a zsoltáros, Isten vágya az, hogy megszabadítson minket minden szorult helyzetünkből: „Szükségemben segítségül…
 
„Ha felindultok is, ne vétkezzetek!” (Zsoltárok 4:5) Potifár felesége megpróbálta elcsábítani Józsefet, de ő nemet mondott. Nem szánta rá az idejét, nem figyelt rá, nem beszélgetett vele és nem adott okot reménykedésre. „Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem engedett neki, és nem feküdt mellé, hogy vele legyen” (1Mózes 39:1…
 
Az életünk többnyire nem hirtelen és kiszámíthatatlan ugrások rapszódiája, hanem lassan de biztosan ható folyamatok szövevénye. Vannak dolgok, amiket most tapasztalunk, de évekkel, vagy akár évtizedekkel ezelőtt vetettük el a magjait. Ugyanígy, vannak dolgok, amelyeket most teszünk, de csak a távoli jövőben fogunk szembesülni a következményeivel. V…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-05-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Ki ne szeretné megélni teljességgel rendeltetését, megvalósítva azokat a béke-terveket, amelyeket Isten kilátásba vett számára…? Többünket béklyóban tartanak a negatív gondolatok, az érzelmek, a rossz szokások stb. A következőre tanít minket a Szentírás: „Aki…
 
„Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem” (Zsoltárok 16:7) Ha egy súlyosan föléd tornyosuló problémával szembesülsz, oszd fel kisebb, könnyebben kezelhető részekre, hogy hatékonyabban tudj mindegyikre koncentrálni! Ne próbálj az egésszel egyszerre zsonglőrködni fejben; írd le, hogy tisztább képet kapj! Lehet, hogy az egyik ilyen kis rész a kulcs, mel…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-04-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, A benső gyógyuláshoz nagyon fontos a mi Urunknak való engedelmesség. Van úgy, hogy csalódunk és elkedvetlenedünk, amikor nem érkezik válasz imáinkra. Kiáltunk Istenhez, s nem történik semmi. Lukács evangéliumában találjuk rá a magyarázatot: „Miért mondjátok p…
 
„Minden eszes ember okosan cselekszik” (Példabeszédek 13:16) Ha rászánjuk az időt a tudás megszerzésére, készen fogunk állni a lehetőségekre, melyeket az élet hoz. Ha nem vagyunk felkészültek, elszalasztjuk a lehetőségeket, és mások fognak élni azokkal. Isten azt mondta: „elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való” (Hóseás 4:6 Károli). Figy…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-03-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Ezen a héten azt fogjuk meglátni nap nap után, mi minden szükséges a benső gyógyuláshoz. „Uram, gyógyítsd meg a szívemet!” Hányan imádkoztunk már így, amikor kínok-bajok gyötörtek! A legtöbb megpróbáltatás másokkal való érintkezéseink során adódik. Még ha Ist…
 
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.” (Efezus 5:15–16) A stratégiai gondolkodás segít a tervezésben, hatékonyabbá tesz, erősségeinkből a maximumot hozza ki, és segít megtalálni a legjobb utat ahhoz, hogy véghez vigyük Istentől kapott megbízatásunkat az életben. A st…
 
"Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak." (Jn 20,21-23) Az evangélium legfontosabb üzenete: Krisztu…
 
Voltál már olyan társaságban, ahol csak egy valaki volt, aki nem értette, mi történik, a többiek pedig csak nevettek? Az életben is sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor éppen mi vagyunk azok, akik nem tudjuk értelmezni az eseményeket, csak az olyankor egyáltalán nem vicces. Jézus ebben a fejezetben egy ilyen helyzetre készíti fel a tanítványait…
 
Vannak olyan vágyaink, amelyek az emberi mivoltunkból fakadnak, ezért hozzánk tartoznak, de nagyon pusztítóvá válhatnak, ha eluralkodnak rajtunk. Mit tehetünk azért, hogy a sötét oldal ne tudja ezeket a befolyása alá vonni? Hogyan állhatunk ellenük? Hogyan győzhetjük le, és hogyan tarthatjuk őket egészséges szinten? Ezekre a kérdésekre ad választ e…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-02-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Ma különösen is imádkozom minden édesanyáért. Édesanyának lenni már önmagában véve nagy csoda. Tudod-e, ki Jokebed, Mózes édesanyja? Azt jelenti ennek az asszonynak a neve, hogy „dicsőség az Úrnak”. Nagy rettegés közepette élt, a fáraó minden izraelita fiút m…
 
„Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” (Efezus 4:32) Íme, egy történet, amit jó, ha minden szülő elolvas és emlékezetébe vés: „Egyszer a férjem és én vitatkoztunk, végül már kiabáltunk is egymással. Én aztán kimentem a tornácra, és ott ültem sírva, a fejemet a…
 
„Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. (János 20:24) A Bibliában ezt olvassuk: „Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a szegek hel…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login