show episodes
 
Ez az elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.
 
Adásainkban beszámolunk a pápa és a Szentszék tevékenységéről, ismertetjük a Szentatya homíliáit, beszédeit, beszámolunk apostoli utazásairól. Kitekintünk a világegyház eseményeire, megszólaltatjuk a Rómába érkező magyar egyháziakat és zarándokokat. Hírt adunk továbbá a határon túli magyar közösségek életéről, illetve elősegítjük az ökumenikus és vallásközi párbeszédet.
 
Leírás - A Biblia Üzenete műsor része a világszerte ismert Biblia tanulmányozó programnak, a Thru the Bible-nek. A sorozatot Dr. J. Vernon McGee írta és több, mint 100 nyelvre és dialektusra fordították le. A programot egy mindennapos, harminc perces rádió programnak tervezték, ami végigvezeti a hallgatót az egész Biblián. Most ezek a műsorok elérhetőek online. Hálásak vagyunk, hogy úgy döntött, hogy jobban megszeretné ismerni Isten Igéjét a műsorok hallgatásán keresztül. Azt javasoljuk, hog ...
 
A hetednapi adventisták szombatiskolája általában megegyezik más egyházak vasárnapi iskolájával. Különbséget jelent azonban, hogy résztvevőit nem csupán a gyermekek, hanem bármely korosztály alkothatja. Legfontosabb célja, hogy Krisztus tanítványaivá nevelje hallgatóit. Négy alapvető szándéka a hit, a közösségi élet fejlesztése, más emberi csoportok elérése és a világmisszió. Honlap: bibliatanulmanyok.hu Negyedéves kiadvány formájában megrendelhető a honlapon, emailben: Fenyvesiné Varga Eszt ...
 
Gyülekezetünk a megváltottak közössége Mi, a Kecskeméti Baptista Gyülekezet tagjai felismertük, hogy rá vagyunk szorulva Isten szeretetére és megbocsájtására. Valamennyien átadtuk az életünket Jézus Krisztusnak. Úgy gondoljuk, hogy minden embernek, így neked is erre van szükséged.
 
Loading …
show series
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-30-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, A Szentírás azt mondja nekünk Jézusról, hogy Ő „a tündöklő Hajnalcsillag”. (Lásd Jelenések 22,16) Amióta csak hajók vannak a világon, a tengerészek mindig is a csillagok segítségével tájékozódtak. A csillag fény a sötétség közepette, vezérel, utat mutat, hogy…
 
„Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” (Máté 19:5) Kedves szülők, olvassátok el ezt a levelet: „Kedves Apa! Köszönet minden alkalomért, amikor öledbe vettél, hogy lássam a focimeccset, és amikor elvittél a vásárba és hot dogot vettél nekem. Mindig emlékezni fogok arra a napra, amikor felvet…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-29-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, „De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg, fékezhetetlen gonosz az, teli halálos méreggel. Ezzel áldjuk Istent, a mi Atyánkat, és ezzel átkozzuk az embereket, akik Isten hasonlatosságára lettek megteremtve. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és…
 
A MESTER ELSŐ TANÍTVÁNYAI Az egyik pillanatban hétköznapi pásztorok voltak, akik átlagos nyájukat terelgették egy kisváros mellett. A következő pillanatban viszont már ragyogó angyalokat láttak, akik lélegzetelállító, csodálatos, világrengető híreket mondtak nekik. A pásztorok a jelenés után elindultak megkeresni a Gyermeket, akinek a születését hi…
 
„Az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.” (Zsoltárok 1:2) Ha továbbmégy az egyszerű bibliaolvasásnál, és időt szánsz arra, hogy mindennap elmélkedj igazságain, akkor úgy kezdesz majd gondolkodni, mint Isten. Amikor ez megtörténik, az életed teljesen megváltozik. Péter annyira rá volt utalva a Jézustól hallott sz…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-28-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, „Arról fogja megtudni mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (János 13,35) Akarod-e kérni Istentől, hogy adja neked a szívét? Hajts végre nagy tetteket, vigyél végbe akár még hőstetteket is Istenért, hirdesd az Örömhírt…
 
„Az emberek királyságán a Felséges uralkodik, és annak adja, akinek akarja.” (Dániel 4:22) Ha hiszel a Bibliában, akkor a következő három szó nem szerepelhet a szótáradban: szerencse, véletlen és sors. Helyettesítsd be őket a gondviselés szóval, ami azt jelenti: „előrelátásból fakadó gondoskodás”. A 17. században íródott Westminsteri Hitvallás így …
 
A MESTER ÉS A BÉKÉLTETÉS Sok emberi kapcsolat megromlik, elidegenedhetünk egymástól. Aki egykor jó barátunk volt, abban talán később már nem bízhatunk meg. Viszont a megtört kapcsolatokat is helyre lehet hozni. Amikor ilyesmi történik, az a kibékülés csodája, és kevés tapasztalat annyira édes, mint ez. Oktatás Tartalomjegyzék Előszó Tanulmány letöl…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-27-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Minden egy vetőmaggal kezdődik. „Elvetette” Isten az Igét, hogy megteremtse a világot. Vetnünk kell, hogy gyümölcshöz és zöldséghez jussunk. A kisbaba is szeretet vetőmagjának gyümölcse. Nem is annyira a vetőmag mérete, színe és szerkezete számít, mintsem a t…
 
„Elküldte igéjét, meggyógyította és a sír mélyéről kimentette őket.” (Zsoltárok 107:20) Mind sérülten jövünk az Úrhoz. Ő pedig elindítja a helyreállító programot, hogy kijavítsa, mit gondolunk róla, másokról és magunkról. Bár kívülről úgy tűnhet, minden rendben van, belül folyamatosan zajlik a munka, a Szentlélek dolgozik rajtad, hogy határidőre el…
 
A MESTERI TANÍTÓ GONDOLATAI Mi aggasztotta Pált a keresztény közösséggel kapcsolatban, amikor levelet írt a Filippiben élő hívőknek? Lásd Fil 2:1-4; 4:2-3! Oktatás Tartalomjegyzék Előszó Tanulmány letöltése Tanítói melléklet letöltése Ellen G. White idézetek letöltéseBibliatanulmányok által
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-26-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, „A hetedik úttal mondta a szolga: Íme, egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere, jön fel a tengerből. Így szólt akkor Éliás: Menj fel, mondd meg Akhábnak: Fogj be és menj el, hogy meg ne késleljen az eső!” (1 Királyok 18,44) Íme, Isten válasza az egyik …
 
„Az Úr az én osztályrészem – mondom magamban –, ezért benne bízom.” (Jeremiás siralmai 3:24) Ha nem sikerült elérned, amit reméltél, a bánkódás kedvenc időtöltéseddé válhat. A könyvelő azt kívánja, bárcsak szoftverfejlesztő lenne, a szoftverfejlesztő pedig azon bánkódik, hogy miért nem orvos lett stb. Talán azt tervezted, hogy jelentős örökséget ha…
 
BEMUTATNI AZ ATYÁT, 2. rész János evangéliuma magával ragadó bevezetőjében (Jn 1:1-18) az apostol úgy mutatja be Jézust, mint aki az örök �Ige�. Nem szégyenlősen, szűkszavúan szól róla, hanem bátran és kozmikus méretekben. Már a világ teremtése előtt, valójában öröktől fogva létezett, sőt Ő volt, aki mindent megteremtett (Jn 1:2-3). Ő �az emberek v…
 
“Az igenetek legyen igen, a nemetek pedig nem” - mondja Jézus. Mert Isten egy egyenes Isten. Nem játszik játszmákat, nem próbál szépen csomagolni nehéz dolgokat sem. Nem “politizál” nem köntörfalaz. Ebben a részben így látjuk Pált a kicsit, aki egy nagy politikus kezében a játékszer. Hogyan viseli ezt? Közben Isten mit tesz? A tanítás a Küldetés so…
 
Az élet sokszor nem tűnik igazságosnak, időnként úgy tűnik, mások kevesebb energiával is jobban érvényesülnek. Az irigység, rivalizálás pedig a gyülekezetben is felütheti a fejét. Vajon mit tanulhatunk erről a témáról Keresztelő Jánostól, aki nemcsak, hogy nem nehezményezte Jézus növekvő népszerűségét, hanem még örült is neki?…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-25-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Olvassuk ma először a Szentírást…! „Így felelt Ésaiás: Ez legyen jeled az Úrtól, hogy megteszi a dolgot, amelyről szólt neked: Előremenjen-e az árnyék tíz grádiccsal, vagy visszatérjen-e tíz grádiccsal? Ezt válaszolta Ezékiás: Könnyű az árnyéknak tíz grádiccs…
 
BEMUTATNI AZ ATYÁT, 1. rész Melyek a legfontosabb pontjai annak, amit A zsidókhoz írt levél szerzője elmond Jézusról a könyv elején (Zsid 1:1-4)? Oktatás Tartalomjegyzék Előszó Tanulmány letöltése Tanítói melléklet letöltése Ellen G. White idézetek letöltéseBibliatanulmányok által
 
„Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz.” (Zsoltárok 103:13) Ha fájdalmas gyermekkor sebeit hordozod, akkor talán nehéz Istenre szerető Atyaként tekintened. Ha szükségeid nem voltak betöltve gyermekkorodban, ha nem kaptál elég szeretetet, nem érezted magad biztonságban, nem tudtál bízni, hiányzott a komfort, a gondos…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-24-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, „Kerestem az Urat és válaszolt nekem, nem félek már semmitől.” (Zsoltárok 34,5) Íme, egy rendkívüli és meglepő kijelentés: „Nem félek már semmitől.” Isten mai ígérete számodra: Megszabadulsz a félelemtől. Már nincs foganatja rajtad. Íme, miért: Amikor kételke…
 
„Ők nem ismerték fel, hogy az Atyáról szólt nekik.” (János 8:27) Jézus korában a vallásos emberek nehezen tudták elfogadni azt, hogy Istenre mint Atyára gondoljanak. Úr, király, bíró, ezt megértették – de hogy Atya?! Az ószövetségi iratok alig fél tucatszor beszélnek Istenről Atyaként, míg az Újszövetség több százszor. Jézus maga mondta: „az Atyát …
 
Rajtunk a világ szeme: A mai ember minden mozzanata rögzül, adatainkat ismeretlenek és személytelen rendszerek elemzik, kezelik és használják fel. Egyre kevesbé érezhetjük úgy, hogy van még privát szféránk és szabad akaratunk - ha volt, egyáltalán. Néhány napja pedig kijött a The Social Dilemma című dokumentumfilm, ami további betekintést nyújt a g…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-23-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, „Ha elfogyatkozik is testem és szívem: Szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!” (Zsoltárok 73,26) Annyi minden sugallhatja, hogy állj meg, és hogy nincs többé remény… A fáradtság, a bosszúságok, a mindennapok megannyi kihívása, …
 
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: �A nevelés igazi célja: visszaállítani Isten képét a lélekben� (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 556. o.). Erre gondolva érthető, hogy miért létfontosságú a komoly keresztény világkép az adventista oktatásban. Hiszen amint korábban is megállapítottuk, az oktatás önmagában nem szükségképp…
 
„Fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt.” (2Krónikák 20:21) A dicsőítés nagy erejű fegyver, ami fordíthat a csata állásán és győzelemre segíthet. Amikor Jósáfát király országára három nemzet egyesült hadserege támadt rá, tudta, hogy azok hatalmas fölényben vannak vele szemben. Ezért Istenhez fordult: „tehetetlenek vagyunk …
 
ISTEN TÖRVÉNYE Évekkel ezelőtt Franciaországban a halálbüntetés kérdéséről folyt a vita, hogy el kellene-e törölni. Az eltörlés szószólói felvették a kapcsolatot a híres francia íróval és filozófussal, Michel Foucault-val, és felkérték egy vezércikk megírására. Foucault azonban nemcsak a halálbüntetés eltörlése mellett érvelt, hanem az egész börtön…
 
„Ne aggódjatok… a ti mennyei Atyátok tudja, hogy szükségetek van minderre.” (Máté 6:31–32) Ha Isten benned él, akkor nem kellene ennek nyilvánvalónak lennie? Hogy mondhatod, hogy bízol benne, ha közben megszállottan aggódsz az egészséged, a gyermekeid, az állásod vagy az anyagi helyzeted miatt? Az egy dolog, hogy valami foglalkoztat, de az aggodalo…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login