show episodes
 
Ez az elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.
 
2010 óta intenzíven járom az önismereti utamat, amelybe betársult az utóbbi 6 évben az asztrológia módszere és mintegy 4 éve önismereti segítőként működök. Az epizódok során lesz szó az asztrológiáról és annak határairól, a mindennapi pszichológiáról, az önsegítő technikákról és a saját életemből vett tapasztalatokról. Mindezt a lehető legegyszerűbben, és misztifikációtól mentesen. További olvasnivaló: www.facebook.com/fotosjanos Kapcsolat: fotosjanos86@gmail.com
 
Loading …
show series
 
Az eheti adásban Szirmai Gergely a vendégünk, akivel a kritikáról, a kritikusokról, a véleményekről és még rengeteg minden másról beszélgetünk. Julcsi instája Viki instája Dávid instája A Skip Intrót minden héten szerdán 18:00-tól élőben nézhetitek a Fun With Geeks Twitch csatornán, ahol részt is vehettek a felvételeken. Várunk titeket szeretettel.…
 
„Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete?” (1János 3:17) Egy 10-es skálán hova sorolnád, hogy milyen gyakran gondolsz mások szükségleteire, és próbálod ezeket betölteni? Mielőtt válaszolsz, olvasd el ezt: „Akinek pedig világi javai van…
 
„Hogy mindenképpen megmentsek némelyeket” (1Korinthus 9:22) Pál egy jottányit sem engedett a Biblia igazságából, de amikor szokásokról, hagyományokról és az emberek ízléséről volt szó, nem kereste a konfliktust. Például néhány korinthusi keresztény úgy gondolta, hogy mivel bizonyos húsokat bálványáldozatként ajánlottak fel, bűnös dolog megenni őket…
 
„Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok.” (Zsoltárok 25:16) Dávid, aki házasságtörést követett el egy másik férfi feleségével, így imádkozott: „Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet…
 
Julcsi bedobta a csoportba, hogy milyen lenne, ha rólunk készülne egy film; ki játszana minket, hol játszódna, ki lenne még benne, ki csinálná a zenéjét? Valószínűleg elég sokan játszanak el ezzel gondolattal, úgyhogy megkérdeztünk titeket is és mindebből összegyúrtuk a saját filmünket és sorozatunkat. Julcsi instája Viki instája Dávid instája A Sk…
 
„Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva” (Efezus 3:17) Nem érezted a szüleid szeretetét? A társad cserben hagyott? Bántalmaztak fizikailag, szexuálisan, mentálisan vagy érzelmileg? Ezek fájdalmas tapasztalatok. A forrásuk felismerése pedig kulcsfontosságú, különösen akkor, ha ez az elutasítás gyökere. Hi…
 
„Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit Isten hív el” (Zsidók 5:4) Amikor fel akarjuk fedezni, mire hívott el Isten az életben, két lehetőségünk van. 1) Spekuláció. Dr. Hugh Moorhead, az Északkelet-Illinois-i Egyetem filozófia tanszékének vezetője kétszázötven ismert filozófusnak, tudósnak, írónak és értelmiségin…
 
„Nem a félelem lelkét adta nekünk Isten” (2Timóteus 1:7) A Biblia azt mondja: „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” A félelem leküzdése azzal kezdődik, hogy megértjük: a félelem egy nem Istentől származó „lélek”. Minden alkalommal, amikor ezt felismered, kevésbé valószínű, hogy engedsz neki. N…
 
„A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1János 4:18) A modern tudomány megerősíti a Szentírás igazságát: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1János 4:18). A szeretet és a félelem összeegyeztethetetlen; nem létezhetnek egyszerre. A gyermekeknek két alapvető szükségletük van: 1) A felf…
 
„A város neve pedig ez lesz: Ott van az Úr!” (Ezékiel 48:35) Izráel huszonötödik fogságban töltött éve alatt jelentette ki Isten Ezékielnek a Jahve-Sámmá: ott van az Úr nevet. Így írta le jövendőbeli otthonukat, Jeruzsálemet: „A város neve pedig ez lesz: Ott van az Úr.” Ez nemcsak a régi szövetség Urára vonatkozik, hanem Jézusra, az új szövetség Ur…
 
„És így fogják nevezni: Az Úr a mi igazságunk!” (Jeremiás 23:6) A Jahve-Cidkénu: az Úr a mi igazságunk nevet Isten Jeremiásnak nyilatkoztatta ki, Jézus eljövetelét hirdetve. „Eljön majd az idő – így szól az Úr –, amikor igaz sarjadékot támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár el az országban. Az ő nap…
 
„Békesség neked, ne félj, nem halsz meg!” (Bírák 6:23) A Jahve-Sálom: az Úr, az én békém nevet Gedeon fedezte fel, amikor Isten megbízta őt azzal, hogy vezesse Izráelt a midjániták ellen – ez a feladat Gedeon szerint messze meghaladta saját képességeit. „Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izráelt? Hiszen az én nemzetségem a leggyengébb Manasséban…
 
„Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr!” (2Mózes 14:13) Nézzük meg még egyszer ezt a nevet – Jahve-Nisszi: „Az Úr az én hadijelvényem”. Nem könnyű átengedni a csatáinkat, és hagyni, hogy Isten harcoljon értünk. Ezt meghátrálásnak vagy felelőtlenségnek érezzük. A népszerű nézet azt mondja: „Ne csak ülj ott, csinálj …
 
„Ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem az Istené!” (2Krónika 20:15) Amikor Izráelt Amálék serege fenyegette, Isten dicsőséges győzelmet adott népének. Felismerve, hogy Isten harcol értük, Mózes oltárt épített és így nevezte el: Jahve-Nisszi: „Az Úr az én hadijelvényem” (2Mózes 17:15). Isten soha nem …
 
„Tudják meg, hogy egyedül te vagy az, akinek Úr a neve, aki felséges az egész földön!” (Zsoltárok 83:19) Izráel népe Jahvénak nevezte Istent, erről a névről úgy gondolták, hogy kimondhatatlan és megmagyarázhatatlan. Maga a név azt jelenti, hogy „az önmagában létező”, a „vagyok”. Ő mindenek előtt már létezett, ő minden dolog teremtője; egy félelmete…
 
„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak.” (Róma 6:12) Pál ezt írja: „Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban! Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság f…
 
„Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házába megyünk!” (Zsoltárok 122:1) A zsoltáros így ujjongott: „Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az Úr házába!” (Zsoltárok 122:1 Károli). Te is így érzel Isten háza iránt? Ha nem, miért nem? Pál ezt írja: „Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza nép…
 
„Mindenki elhagyott (…) De az Úr mellém állt” (2Timóteus 4:16–17) Mély fájdalmat okoz az, ha valaki, akit szeretünk, meghal vagy elhagy. Pál is megszenvedte az elhagyatottságot. Íme Timóteushoz írt utolsó szavai közül néhány: „Igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem (…) Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd …
 
„Rendületlen a szíve, nem fél” (Zsoltárok 112:8) Ahhoz, hogy az életben sikeres légy, három akadálynak kell tudatában lenned, és le kell küzdened azokat: Életuntság. A versenylovak körülbelül ugyanolyan sebességgel futnak, a győzelem és a vereség közötti különbség néha csak azon múlik, hogy „beleadják-e a szívüket” a versenybe. Ma vizsgáld meg a sz…
 
„Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet.” (1János 4:8) A szeretet nem csupán főnév, a szeretet ige. Nem az, amit gondolunk vagy érzünk, hanem az, amit teszünk. Amikor Teréz anya 1948-ban Kalkuttába érkezett, az egyik első dolog, amit tett, hogy magához vett öt elhagyott gyermeket, és elvitte őket az „iskolájába”. Az év…
 
„A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára!” (Példabeszédek 3:3) A páskavacsora előtt a tanítványok elfelejtették megmosni Jézus lábát. Ajjaj, rossz pont! Miután Jézus elmagyarázta, hogy a kenyér és a bor hogyan jelképezi közelgő kereszthalálát, azon kezdtek vitatkozni, hogy ki lesz a legnagyobb Ist…
 
„Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez.” (1Thesszalonika 5:14) „Intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez.” Sajnos sokszor inkább csendben maradunk, hogy ne veszít…
 
„Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr.” (Zsoltárok 103:6) Amikor O. J. Simpsont az esküdtszék nem találta bűnösnek volt felesége, Nicole Brown meggyilkolásában, a bíróságon Nicole anyja felzokogott: „Hol vagy, Isten?!” Ezt a kérdést olyankor szoktuk feltenni, amikor az élet igazságtalannak tűnik. A Biblia így válaszol: „Mert Is…
 
„Az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett” (1Mózes 39:2) Bizonyos klubokba csak előkelő származású embereket vesznek fel. Sajnos néhány munkaadó és néhány gyülekezet is így viselkedik. Isten azonban nem ilyen. Képzeld magad József helyébe: lenne egy csomó testvéred egy apától, de négy különböző anyától. Apád egy szélhámos. Egész életében a…
 
„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat.” (2Korinthus 9:6) Jim Penner így emlékezik: „Hideg, havas nap volt, amikor anyánk elvitt minket a húgommal a gyülekezetbe. A Sziklás-hegység lábainál lakva hozzászoktam ahhoz, hogy csúszós az út. Emlékszem, anyám feszült volt... remélte, hogy az autónak lesz elég t…
 
„A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség” (Róma 8:6) A pesszimizmus lelkileg, mentálisan, érzelmileg és fizikailag is rossz hatással van ránk. A negativitás igazoltan köthető a szívbetegségekhez, az immunrendszer hiányos működéséhez és az alacsony fájdalomtűrő képességhez. A híres Mayo Klinika kutatást végzett nyolcszáz bet…
 
„Ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4:8) A pozitív belső párbeszéd nem újkeletű elképzelés; már a Szentírásban is ott találjuk. Pál ezt írta: „Testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4:8). Ho…
 
„El akarom felejteni panaszomat, vidámra akarom változtatni arcomat” (Jób 9:27) Kezdjük azzal, hogy elismerjük: az élet néha tényleg nehéz. Sőt, néhányunknak nehezebb, mint másoknak. Ezért mondja a Biblia, hogy „megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek” (Prédikátor 3:4). Mi van azonban akkor, ha neked egyfolytában csak sírás jut?…
 
„Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13) Ha nem tudunk változtatni a körülményeinken, mert nem a mi irányításunk alatt állnak, akkor is dönthetünk arról, hogyan reagálunk rájuk. Pál börtönben volt, amikor ezt írta: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” (Filippi 4:4). Azokhoz szólok most, akik állandóan…
 
„Meghasonlás támadt közöttük, és ezért különváltak egymástól” (Apostolok cselekedetei 15:39) Pál és Barnabás együtt voltak missziói úton, biztatták egymást, együtt szenvedtek el üldöztetést, és sokakat megnyertek Krisztusnak. Ám még a legjobb kapcsolatokkal is megtörténhet, hogy félresiklanak, és ez alól ők sem voltak kivétel. „Meghasonlás támadt k…
 
„Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat.” (Prédikátor 11:4) Betty Mahalik író szerint napjainkban olyan üzenetek vesznek körül minket, amelyek azt kiáltják: „Az életem tökéletes lenne, ha más munkahelyem lenne… másmilyen házam… autóm… orrom… házastársam… bankszámlám… (az üres részre bármi behelyettesíthet…
 
„Ha rájuk nevettem, nemde bízni kezdtek, ha derűs volt az arcom, ők sem szomorkodtak.” (Jób 29:24) Egy lelkész tizenkét évig szolgált egy gyülekezetben. A vasárnap reggeli istentiszteleten szokása volt, hogy a gyerekeket a prédikációja előtt előrehívta, aztán a gyermekek együtt mentek el a számukra tartott „gyermekistentiszteletre”. A gyerekek a sz…
 
„Mindent Isten dicsőségére tegyetek!” (1Korinthus 10:31) Dávid azt mondta: „Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni” (Zsoltárok 84:11). Joni Eareckson Tada ezt írta: „Elsie keresztyén otthont működtet fiatal lányoknak, akik kiszálltak a prostitúcióból és kábítószer-kereskedelemből, melyet Hollywood utcáin folytattak. Elsie…
 
„Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította.” (Zsoltárok 34:7) J. C. Penney már meghalt, de Amerika-szerte több száz áruház még mindig viseli a nevét. Pályája kezdetén csak egy dolog érdekelte: a pénzkeresés. Heti hat dollárért boltossegédként dolgozott, és az volt a vágya, hogy százezer dollár vagyona legyen. Amikor …
 
„Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által” (Efezus 6:18) Az imádság négy alapvető eleme: 1) Isten dicsőítése. Mielőtt kéréssel fordulnál Istenhez, szánj időt arra, hogy dicsőítsd őt. Egy elnök vagy miniszterelnök megszólítására meghatározott protokoll van; ugyanez a helyzet akkor is, amikor Istenhez szólunk. A …
 
Rögtön egy örömhírre térünk vissza, a Sárkányok Háza premierével indul a Skip Intro harmadik évada! Tökéletes időpont ez arra, hogy meghívjuk a műsorba Szűcs Gergő barátunkat, akinek a rajongása nem állt meg a sorozatnál és a könyveknél, hanem még a társasjátékokban is tovább élt benne a martini világ szeretete. Nagyon hiányoztatok, úgyhogy fogadjá…
 
„Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz” (Ézsaiás 54:3) Isten azt mondta népének: „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni” (Ézsaiás 43:18–19). Tehát, ha Istentől látomást kérsz, vagy a kibontakozását annak, amit már megkaptál, ahhoz mentálisan helyet kell készítened. „Tágas hely…
 
„Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault” (Apostolok cselekedetei 13:2) A bibliai beszámolóban ezt olvassuk: „Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket” (ApCsel 13:2–3). Fig…
 
„Hogy megítélhessétek, mi a helyes” (Filippi 1:10) A kiváló minőséghez két dolog kell: több idő és nagyobb erőfeszítés. Azt jelenti, hogy többet vállalsz, mint amennyit mások elvárnak tőled, mert a kiválóságot becsületbeli ügynek tekinted. Most nem a megszállottan tökéletességre törekvésről beszélek. Ez őrületbe kergethet téged is, és mindenki mást…
 
„Világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned.” (Dániel 5:14) Dániel annak ellenére, hogy fogságban élt, nem volt hajlandó beérni a középszerűséggel. Ez felkeltette a babiloni király figyelmét, aki ezt mondta: „Azt hallottam felőled, hogy isteni lélek, világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned.” Micsoda önéletrajz! Micsoda hírnév! …
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login