show episodes
 
Az M.I. egy mindenre kiterjedő technológia, amely gyakorlatilag az összes iparágba be fog hatolni. Hatásai négy hullámban jelentkeznek, kezdve az internetes alkalmazásokkal, majd az üzleti életben, az érzékelésben (gondoljunk az intelligens városokra) és az autonóm, azaz önvezérlő alkalmazásokban, például a járművekben A podcast sorozatban szakértők segítségével utánajárunk, hogy mi fog történni öt, tíz vagy húsz év múlva? Mit tartogat a jövő számunkra, emberek számára? A műsor házigazdája K ...
  continue reading
 
SlipStream | Forma-1 podcast szurkolói szemmel Manapság több szakértői podcast is elérhető, viszont a szakértők sokszor más szemszögből látják a dolgokat, mint egy szakmán kívüli, átlagos szurkoló. Ezért indítottuk a SlipStream szurkolói podcastet, hogy megvitassuk egymás között a Forma-1 történéseit.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Az videót november elsején vettem fel. A benne elhangzottak, az addigi események mentén fogalmazódtak meg bennem! Hivatkozott adások: A népszámlálás teológiája https://youtu.be/SbYLc47Ty28?si=zy38hE8l3-tG3U71 Jézus és a háború https://youtu.be/7yetq9pTuXA?si=P9Vrn7NFOoCY2S4X Az iszlám irányzatai https://youtu.be/DGafgDypA60?si=-J7SHRAJZODBvCT A You…
  continue reading
 
textus: Róma 13,11-14 “11 Ezenfelül tudjátok, hogy az idő sürget: ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. 12 Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. 13 Mint nappal illik, tisztességben éljünk:…
  continue reading
 
textus: Malakiás 3,22-24 “22 Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izráelnek a Hóreben! 23 Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. 24 Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pus…
  continue reading
 
textus: 2Korinthus 6,1-2.4a.10 "1 Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. 2 Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! [...] hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten sz…
  continue reading
 
Hivatkozások: - KSH füzet a népszámlálásról: https://nepszamlalas2022.ksh.hu/eredmenyek/vegleges-adatok/kiadvany/ - Püspöki körlevél a népszámlálásról: https://www.evangelikus.hu/hireink/kozlemeny/egyhazunk-puspoki-tanacsanak-korlevele-a-2022-es-nepszamlalas-adatairol Hivatkozott adások és lejátszási listák: - Szobanforgó Podcast (lejátszási lista)…
  continue reading
 
Keljfeljancsi - Ruhamese @estimese.podcast Írta: László Noémi Illusztráció: Tomos Tünde Felolvasta: Magyaróvári Zsófia Hangkeverés: Marton Marcell Meghallgatta: Marton Juli A könyv a Gutenberg Kiadó gondozásában jelent meg. https://gutenbergkonyvesbolt.ro/laszlo-noemi-keljfeljancsi-teljes-ar-57_303667 📸 instagr.am/estimese.podcast 👍 fb.me/estimese.…
  continue reading
 
Könyvbemutató beszélgetés Reuss Andrással, az Evangélikus Hittudományi Egyetem nyugalmazott rektor-professzorával, a frissen megjelent életútinterjú kötete (Teológus, tanár, tanú) kapcsán. (2023.10.16.) A videó linkje: https://youtu.be/w3RzlJ0DE_U A kötet beszerezhető itt: https://www.lutherkiado.hu/kategoriak/konyvek/teologus-tanar-tanu-detail A b…
  continue reading
 
textus: 2Korinthus 3,3-4 “Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt.”Evlelkesz által
  continue reading
 
Az előadás 2023.09.16-án hangzott el Várpalotán. Olvasásra ajánlom: Richard Rohr: A férfi útja I. - II. https://moly.hu/konyvek/richard-rohr-a-ferfi-utja Philip Zimbardo: Nincs kapcsolat, Hová lettek a férfiak? https://moly.hu/konyvek/philip-zimbardo-nikita-d-coulombe-nincs-kapcsolat Süveges Gergő: Apakulcs https://moly.hu/konyvek/suveges-gergo-apa…
  continue reading
 
textus: Habakuk 2,1-4 “1 Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám és mit felel panaszomra. 2 Válaszolt is nekem az Úr, és ezt mondta: Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni! 3 Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. Ha késik is…
  continue reading
 
textus: 1Krón 29,10-13 “10 Dávid ekkor áldotta az Urat az egész gyülekezet előtt. Ezt mondta: Áldott vagy te, Uram, ősatyánknak, Izráelnek Istene, öröktől fogva mindörökké! 11 Tied, Uram, a méltóság, a hatalom és a tisztelet, a hírnév és a fenség, bizony minden, ami a mennyben és a földön van! Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenség fej…
  continue reading
 
textus: 2Mózes 32,1-11.13-14 “1 Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, Áron köré sereglett a nép, és azt mondták neki: Jöjj, és készíts nekünk istent, hogy előttünk járjon! Mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. 2 Áron ezt mondta nekik: Szedjétek ki az arany fülbevaló…
  continue reading
 
textus: Jer 2,1-9.31b-32 “1 Így szólt hozzám az Úr igéje: 2 Menj és hirdesd Jeruzsálemnek: Ezt mondja az Úr: Emlékszem rád: ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. 3 Az Úr szent tulajdona volt Izráel, termésének a legjava. Akik ettek belőle, mind meglakoltak, rossz végük lett – így szól az Úr…
  continue reading
 
textus: Jób 5,6-16 “6 Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, 7 hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak. 8 De én az Istenhez fordulnék, Istenre bíznám az ügyemet, 9 aki hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. 10 Esőt ad a föld színére, vizet bocsát a me…
  continue reading
 
textus: Zsoltárok 51,9-11 “9 Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. 10 Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. 11 Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet!”Evlelkesz által
  continue reading
 
textus: Ézsaiás 43,10-15 “Ti vagytok a tanúim – így szól az Úr –, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz! 11 Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. 12 Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen…
  continue reading
 
Manapság nagyon "divatos" dolog mindent és mindenkit "keresztény" jelzővel ellátni. Érdemes azonban tudni, hogy ez a fogalom mit jelent, mert akkor meg tudjuk állapítani azt, hogy valid-e ennek a szónak a használata az adott helyzetben. Hivatkozott korábbi adások és lejátszási listák: Az üdvösségről: https://youtu.be/u_L6BbYizNE Kicsoda Jézus Krisz…
  continue reading
 
textus: 1Tim 6,11b-16 “Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. 12 Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. 13 Meghagyom neked Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előt…
  continue reading
 
textus: Máté 23,37-39 “37 Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! 38 Íme, elhagyatottá lesz a ti házatok. 39 Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt …
  continue reading
 
Az ember egyik feladata, hogy megismerje saját magát. "Ki vagyok én?" - ez talán az egyik legnagyobb kérdése mindenkinek. Vajon hogyan tudunk erre a kérdésre válaszolni a Biblia tükrében? Bibliai antropológia KÉP -> https://pin.it/24ylJ7b Csia Lajos művei online: https://csialajos.hu/2022/11/05/ujszovetseg/ Az állatok a mennybe jutnak? https://yout…
  continue reading
 
textus: 5Mózes 6,4-9 “4 Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! 5 Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! 6 Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 7 Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefeksze…
  continue reading
 
Tüsszencs kavicsmeséi - A rét illata @estimese.podcast Írta: Zokob Anett Illusztráció: Zokob Anett Felolvasta: Magyaróvári Zsófia Hangkeverés: Marton Marcell Meghallgatta: Marton Juli 📸 instagr.am/estimese.podcast 👍 fb.me/estimese.podcast Support the showestimese által
  continue reading
 
textus: János evangéliuma 17,1-2.9-10.20-21 “1 Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, 2 mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. [...] 9 Én őértük könyörgök: nem a világért kön…
  continue reading
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv