show episodes
 
A galaxis egy eldugott szegletében található a Space Bar. Egy ősrégi és aszteroida vert űrállomás, melynek három fős legénysége minden héten elrepít titeket a tudományos-fantasztikum végtelen világába. Heti podcast sci-fi & fantasy filmekről, sorozatokról, könyvekről és tudományos hírekről nem a megszokott formában, három teljesen eszement műsorvezetővel! Dőljetek hátra és élvezzétek velünk ezt a fantasztikus utazást!
 
Loading …
show series
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/91KtByufZuQ A textus: https://abibliamindenkie.hu/uj/GEN/31/#21 A bibliatanulmányok lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz Mi Isten neve? adás: https://www.youtube.com/watch?v=XzffnLiBNdI&t=2s&ab_channel=Evlel…
 
textus: János evangéliuma 20,11-18 „11 Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, 12 és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt; az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. 13 Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem…
 
A Szentháromság fogalma olyan a teológiában, mint a egyenes vagy a pont a matematikában. Nem magyarázzuk. Így van és kész. Persze, évszázadok és sokszor tetlegességig fajuló viták kellettek ahhoz, hogy "kész" legyen. Úgy érzem, annyira megnyugodtunk, hogy végre tényleg kész van, hogy azóta nem is nagyon foglalkozunk vele. (Vagy velük...?) Pedig kel…
 
Ha elolvasnád: https://evlelkesz.blogspot.com/2021/05/a-mennyben-nincs-korrupcio-lk-181-8.html textus: Lukács evangéliuma 18,1-8 „1 Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. 2 Így szólt: Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. 3 Élt abban a …
 
Bocsánat az ömlesztett tartalomért, de most (is) nagyon gyorsan ki akartam rakni az adást. Főtéma: Predestination novella https://gist.github.com/defunkt/759182/ad44c6135d168ae54503a281bb7e1a24c6c2ea0c RIP Michael Collins – https://www.nasa.gov/press-release/statements-on-passing-of-michael-collins Mars Ingenuity – https://www.nasa.gov/press-releas…
 
textus: Máté evangéliuma 21,12-17„12 Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, 13 és ezt mondta nekik: Meg van írva: „Az én házamat imádság házának nevezik”, ti pedig rablók barlangjává teszitek. 14 Azután vakok és sánták m…
 
Ha a keresztény felekezetek közötti szembetűnő és alapvető különbségeket tekintjük, akkor mindenképpen foglalkoznunk kell a szentségekkel. Azon túlmenően, hogy sokan káromkodásként használják a "szentség" vagy a "hétszentség" szót, nem sokan vannak vele tisztában (egyházon belül sem), hogy tulajdonképpen mi az a szentség, és miért annyi van amennyi…
 
textus: Máté evangéliuma 18,11-14 „11 Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. 12 Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? 13 És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkile…
 
textus: János evangéliuma 10,22-29 „22 Elérkezett Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe. Tél volt. 23 Jézus a templomban, Salamon csarnokában volt. 24 Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan! 25 Jézus így válaszolt nekik: Megmondtam nektek, d…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/xXcNBr2oXu4 Sokan sokfélét képzelnek arról, hogy mit csinál, mit csinálhat egy lelkész, egy pap, mi a munkája. Legyen bár távol vagy közel az egyházhoz valaki, azzal minden bizonnyal tisztában van, hogy ahol és amikor biztosan megtalálni a lelkészt, az vasárnap délelőtt a templomban. Már évszázadok …
 
Gravity, Mars Perseverance, Space Sweepers, Monster Hunter, Godzilla vs. Kong, Final Space, DOTA, Invincible, Alien 4k, Debris, The Boys, Banshee, Christopher Paolini–Álmok a csillagok közt, Irregulars, Brave New World, The Falcon and the Winter Soldier. Elérhetőségek: Web oldalunk Discrod Spotify ITunes TuneIn RSS Twitter Facebook Ha tetszett a mű…
 
textus: 2Korinthus 4,10-11.13-14 „10 Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. 11 Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. […] 13 Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: „Hittem, azért s…
 
textus: Lukács evangéliuma 24,28-35„28 Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. 29 De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. 30 És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik a…
 
textus: Jelenések 1,9-18„9 Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. 10 Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitáét, 11 amely ezt mondta: Amit látsz, írd meg eg…
 
Zsoltárok 22,12.15-20„12 Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen! […] 15 Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. 16 Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. 17 Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, át…
 
A prédikáció a YouTube-on: https://www.youtube.com/watch?v=QrledjQYjKc textus: János evangéliuma 13,1-11 „1 Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. 2 És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótes…
 
Az utóbbi időben megint felkavarta a közéleti állóvizet az a vélemény, hogy a gyermekek megkeresztelése igencsak problémás. A mostani csörtének azonban nem teológiai voltak, hanem jogi. Konkrétan az a gondolat került elő, hogy a gyerekek személyiségi jogait sérti a keresztelés, hiszen egy egyházba, felekezetbe kerül bele úgy, hogy ő ezt nem akarja,…
 
textus: Zofóniás 3,14-17 „14 Ujjongj, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izráel! Örvendezz, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! 15 Eltörli az Úr az ítéletedet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az Úr, Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől tartanod. 16 Azon a napon így biztatják majd Jeruzsálemet: Ne félj, Sion, ne csüggedj el! 17 Veled v…
 
Az eredetei videó linkje: https://www.youtube.com/watch?v=Pzi1VMYQZds&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz A bibliatanulmányok lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A9szEvlelkesz által
 
textus: János evangéliuma 2,13-22 „13 Közel volt a zsidók páskaünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. 14 A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait meg az ott ülő pénzváltókat. 15 Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, 16 a g…
 
Gyors marsi hírek és némi Tenet agymenés után a főtéma az időutazás: Primer. Itt a link a youtubeos “magyarázó” videóhoz: https://www.youtube.com/watch?v=tUzy-xPf0MI Elérhetőségek: Web oldalunk Discrod Spotify ITunes TuneIn RSS Twitter Facebook Ha tetszett a műsor, ezen a linken támogathatsz minket! PATREON link…
 
A Biblia sohasem önmagában áll. A mindenkori bibliaolvasónak ugyanis olvasata van, azaz ahogyan egyre távolodunk a Biblia korától időben, mindig másképpen, más szemmel értelmezzük az abban lévő információkat, üzeneteket. Ez viszonylag sűrűn előforduló téma a Biblia értelmezésével kapcsolatban.Azonban arról sokkal kevesebbet beszélünk, hogy pl. Mi i…
 
textus: János 6,30-40 „30 Erre megkérdezték tőle: És te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? 31 Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan meg van írva: „Mennyei kenyeret adott nekik enni.” 32 Jézus pedig így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én At…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login