Mai Ige nyilvános
[search 0]
Több

Download the App!

show episodes
 
Ez az elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.
 
Loading …
show series
 
„Ha nincs kijelentés, elvadul a nép” (Példabeszédek 29:18) 1923-tól 1955-ig Robert Woodruff vezette a Coca-Cola Company-t. Azt akarta, hogy az ital a világon minden amerikai katona számára elérhető legyen öt centért, függetlenül attól, mennyibe kerül az előállítás a vállalatnak. Ez ám a merész cél! Az elméjében látott nagy képhez viszonyítva azonba…
 
„Látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá, és megszólítja: Kornéliusz!” (ApCsel 10:3) Amikor Isten meg akarja változtatni a status quót, gyakran azzal kezdi, hogy látomást ad valakinek. Ez tört át egy évszázadok óta fennálló faji akadályt, és tette lehetővé a pogányok számára, hogy meghallják az evangéliumot. Tudtad, hogy keresz…
 
„Az Úr megszólította őt látomásban” (Apostolok cselekedetei 9:10) Talán azt gondolod, Isten soha nem adna látomást egy olyan embernek, mint te vagy, mivel nem jártál teológiára vagy bibliaiskolába. Ez tévedés. A Bibliában ezt olvassuk: „Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás! Ő így válaszol…
 
„Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” (Apostolok cselekedetei 9:6 Károli) Pál azt hitte, hogy Isten akaratát cselekszi azzal, hogy bebörtönzi és gyilkolja a keresztényeket. Igazi elhívását drámai módon fedezte fel. „Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallo…
 
„Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott.” (Jeremiás 23:16) Isten életünkre vonatkozó célját nem mi határozzuk meg, de felfedezhetjük azt. Hogyan? Imádság közben. Isten azt mondja: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek” (Jeremiás 29:11). Lehet, hogy a szüleid nem terveztek téged, de Isten igen. Lehet, hogy a problémák túlterhe…
 
„Hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz” (Bírák 7:11) Kritizálnak, és ez megrendítette az önbizalmadat? Isten ezt mondta Gedeonnak: „De ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel, Purával a táborhoz! Hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz” (Bírák 7:10–11). Miért küldte Isten Gedeont és szolgáját az ellenséges t…
 
„Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat vájnak, repedt falú víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet.” (Jeremiás 2:13) Egy pillanatra álljunk meg, és próbáljuk megérteni elégedetlenségünk néhány okát: Rossz helyen keressük a boldogságot. Isten azt mondta: „Mert kétszeres rosszat cseleked…
 
„Lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték, míg jóslata be nem teljesedett, és az Úr szava igazolta őt.” (Zsoltárok 105:18–19) Lehet, hogy Isten nem pontosan akkor válaszol, amikor te akarod, de mindig időben cselekszik. „Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek.” (Zsoltárok 84:12) Nehéz végignézni, hogy Isten megáld m…
 
„Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál.” (Példabeszédek 29:25) Változtass a gondolkodásmódodon! Félsz kockáztatni? Elbátortalanodsz a múltbeli kudarcok miatt? Nem látod a lehetőséget, amit ez a helyzet kínál? Nem fogsz tudni továbblépni, amíg rá nem jössz, mi tart vissza. „Az emberektől való rettegés csa…
 
„Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik” (Jeremiás 17:7) Indulj és cselekedj! Egy régi mondás szerint képes vagy rá, ha igazán akarod. A kezdeményezők nem várják meg, hogy mások ösztönözzék őket. Tudják, hogy az ő felelősségük kilépni a komfortzónájukból, és ezt gyakorolják is. Theodore Roosevelt elnök mondta: „Nem tettem semmi ragyogót vagy kiemelk…
 
„Légy erős és bátor, mert te fogsz bemenni ezzel a néppel arra a földre” (5Mózes 31:7) Amikor Isten feltétel nélküli ígéretet ad, mindössze annyit kell tennünk, hogy várunk a beteljesedésére. Viszont amikor feltételhez kötött ígéretet tesz, akkor a valóra váláshoz nekünk is vállalnunk kell a magunk szerepét. Ez néha megköveteli a kezdeményezőkészsé…
 
„A kézrátételt ne siesd el senkinél!” (1Timóteus 5:22) Mielőtt Dávid Izrael királya lett, évekig egy juhnyáj pásztora volt a pusztában. Ez nem éppen lenyűgöző kezdet. Azonban ott alakult ki az Istennel való kapcsolata, és ott csiszolódtak képességei, melyeket később stratégaként és harcosként alkalmazott. Ha sikert akarsz elérni, van egy változtath…
 
„Majd ezt mondta az Úr: Van egy hely nálam: állj ide a kősziklára!” (2Mózes 33:21) Isten azt mondta Mózesnek: „Elvonultatom előtted egész fenségemet” (2Mózes 33:19), de ahhoz, hogy ez az ígéret beteljesedjen, Mózesnek a megfelelő helyen kellett lennie. Ezért Isten azt mondta: „Van itt hely nálam.” Ha azon a helyen vagy, amelyet Isten kijelölt számo…
 
„Reménykedj az Úrban, maradj az ő útján! Ő felmagasztal, és öröklöd a földet” (Zsoltárok 37:34) Amikor Isten ígéretet vagy látomást ad az életedre vonatkozóan, az olyan, mint egy mag: időbe telik, míg gyökeret ver, mielőtt gyümölcsöt teremne. Olyan ez, mint egy gyermek születése. Először a két sejt találkozik, ezt követi a várandósság, a méhen belü…
 
Ellenség tette ezt!” (Máté 13:28 ÚF) Íme, Jézus egyik példázata: „Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent, és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a…
 
„Nem kellett elszámoltatni azokat, akikre rábízták a pénzt, hogy átadják a munkavezetőknek, mert azt hűen kezelték.” (2Királyok 12:16) Az Ószövetségben ezt olvassuk arról, amikor Jóás király kijavíttatta a templomot: „De abból a pénzből, amit az Úr házába vittek, nem készíttettek az Úr háza számára sem ezüsttálakat, […] sem egyéb arany- vagy ezüstt…
 
„Utálatosak az Úr előtt a gonosz gondolatok, de tiszták a kedves szavak.” (Példabeszédek 15:26) Néha félig tréfásan azt szoktuk mondani: „Próbálj meg jó lenni; és ha nem tudsz jó lenni, légy óvatos!” Az alapgondolat ez: ha úgy döntesz, hogy nem leszel jó, igyekezz elég okosan csinálni, hogy ne kapjanak el. A valóságban azonban a jóság hiánya nem ne…
 
„Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat.” (Zsoltárok 25:8) Hogyan definiálnád a „jóságot”, vagy kire mondanád, hogy „jó élete van”? Jean-Jacques Rousseau francia filozófus a boldogságot így határozta meg: „jó bankszámla, jó szakács és jó emésztés”. Néhányan a jó életen a fizikai jóllétet értik. Úgy gondolják, nincs is jobb, mint…
 
„Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet!” (János 7:24) John Wesley szerint: „Magunkat szigorúan meg kell ítélnünk, de mások megítélésében kegyelmesnek kell lennünk.” Miért mondta Jézus, hogy: „Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet!” (János 7:24)? Mert ő is megtapasztalta az elutasítottság és a félr…
 
„…és sántított csípőjére.” (1Mózes 32:32) Jákóbról ezt olvassuk a Bibliában: „Ekkor Valaki birokra kelt vele, egészen hajnalhasadtáig. […] megütötte a csípője forgócsontját, úgyhogy kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja, miközben vele birkózott. Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg n…
 
„Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja” (Filippi 1:12) Pál röviddel a kivégzése előtt írta: „Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismertté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bili…
 
„Ő pedig ezt mondta nekik: Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal.” (Márk 9:29) Olyan problémába ütköztél, aminek a megoldására az ima önmagában nem elég? Egy szerettedet foglyul ejtette a kábítószer, az alkohol vagy más ártalmas erő? Próbálj meg imádkozni – és böjtölni! A szellemi harc, melyben részt veszel, néha olyan intenzív, hogy m…
 
„Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok…” (2Korinthus 9:8) Ha az, hogy jól érezd magad, Istenen kívül bármi mástól függ – beleértve önmagadat is –, akkor valószínű, hogy mindig a bizonytalansággal fogsz küzdeni. Ezért írta Pál: „Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mi…
 
„A mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket” (2Korinthus 3:5–6) Ha úgy érzed, hogy képzetlen vagy és méltatlan a sikerre, az önbizalomhiány elérheti, hogy olyan módon cselekedj, ami szabotálja a sikered esélyeit. Lehetetlen sokáig élni egy olyan szinten, amely nem egyeztethető össze azzal, amilyennek magadat látod. A bizonytalanságg…
 
„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent” (1János 4:7) Amikor azt látjuk, hogy a hírességek többször is házasságot kötnek, és egyik kapcsolatból a másikba ugrálnak, az emlékeztet minket arra, hogy lehet valakinek személyes varázsa, mégis jellemtelen, lehet valaki tehetséges…
 
„Mit akar mondani szolgájának az én Uram?” (Józsué 5:14) Az Újszövetségben, a Jelenések könyvében szereplő hét gyülekezetnek Isten különböző dolgokat hangsúlyozott. Miért? Mert mindegyiküknek más volt a megbízatása, és különböző kihívásokkal kellett szembenézniük. Bölcs dolog jó könyveket olvasni, jó mentorokat és tanítókat hallgatni, de ne feltéte…
 
„Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk.” (2Korinthus 2:11) A Sátán egyik kedvenc fondorlata: rávenni minket, hogy törvénytelen módon elégítsük ki jogos igényeinket. Amikor megkísértette Krisztust a pusztában, megpróbálta kihasználni éhségét: „Mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” (Máté 4:3). Jézus azonban ismerte az Írásokat, e…
 
„Örök szeretettel szerettelek” (Jeremiás 31:3) Vessünk egy pillantást arra a belső párbeszédre, amely növelheti a depresszió érzését – és annak fogságában tarthat. Például ahelyett, hogy egyszerűen azt mondanánk: „hibáztam”, azt mondjuk: „kész csődtömeg vagyok”. Ahelyett, hogy azt mondanánk: „véletlenül megbotlottam”, azt mondjuk: „kétballábas vagy…
 
„Ekkor azt mondta neki az Úr: Menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba” (1Királyok 19:15) Engedd, hogy Isten új irányt mutasson! Isten azt mondta Illésnek, hogy menjen a pusztán át Damaszkuszba, hogy felkenjen egy új királyt, aztán kenjen fel egy új prófétát is, aki majd átveszi az ő helyét (ld. 15–17. vers). Másként fogalmazva: új megbízatá…
 
„Gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé!” (1Királyok 19:11) Tudatosan törekedj arra, hogy észrevedd Isten jelenlétét az életedben! A harmadik dolog, amit Isten tett Illés depressziójának kezelésére, az volt, hogy azt mondta neki: „Gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé!” Ezután ezt olvassuk: „És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szag…
 
„Mit csinálsz itt, Illés?” (1Királyok 19:9) Mondd el Istennek, mi bánt! Miután a megfelelő étel és pihenés hatására Illés helyreállt, elindult negyven napos útjára. Aztán bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Reggel az Úr megkérdezte tőle: „Mit csinálsz itt, Illés?” Ő így válaszolt: „Sokat buzgólkodtam az Úrért, a Seregek Istenéért, me…
 
„Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted!” (1Királyok 19:7) Ha depresszióban szenvedsz, mindenképpen kérd szakértő orvos vagy lelkigondozó segítségét! Ugyanakkor Istentől is bölcs tanácsokat kapunk. Gondoskodj a fizikai szükségleteid betöltéséről! Illés kimerült volt, ezért lefeküdt egy bokor alá, és elaludt. „De egyszer csak egy angy…
 
„Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem?” (Máté 26:40) Jézus a Gecsemáné-kertben „amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen” (Máté 26:40–41). Jézus csak néhány órányir…
 
„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.” (Zsoltárok 90:1) Az izraeliták Isten népe voltak, mégis „bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggedt a lelkük” (Zsoltárok 107:4–5). Ha te is így érzel, akkor talán a lelkednek szüksége van egy „hajlékra”. Otthonra, ahol békesség vesz kö…
 
„…hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által.” (Róma 1:12) Amikor legközelebb egy erdőben jársz, állj meg, és gondolj arra, mi történik a lábad alatt! A fák gyökerei egymással összekapcsolódva támogatórendszert alkotnak. Az egyik hozzáfér a vízhez, a másik a tápanyagokhoz, egy harmadik fa pedig a napfény…
 
„Azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni” (Apostolok cselekedetei 26:16) A szolga arra összpontosít, hogy a gazdája akaratát cselekedje; a tanú pedig bizonyságot tesz arról, amit látott és személyesen tapasztalt. Isten megváltott gyer…
 
„Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:7) Teréz anyának tulajdonítják a mondást: „Tudom, hogy Isten nem bíz rám olyat, amit ne tudnék kezelni. Bárcsak ne bízna bennem ennyire!” Te is így érzel? Mintha túl sok lenne a tennivaló, és nem győznéd elvégezni? Hassa át…
 
Még ma kezembe ad az Úr, leváglak, és a fejedet veszem” (1Sámuel 17:46) Góliát ősei Izrael régi ellenségei voltak. Amikor Józsué elfoglalta az ígéret földjét, kiirtotta az ottani lakosságot – kivéve Gát lakóit, ahonnan aztán Góliát származott. Miért fontos ezt megjegyezni? Mert ha nem ölöd meg az ellenséget, és nem vágod le a fejét, feltámad, hogy …
 
„Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat nektek.” (Lukács 10:19) Amikor Dávid kiállt Góliát ellen, azt mondta: „Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a Seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, […] és ő ad a kezünkbe benneteket” (…
 
„Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett?” (Zsoltárok 116:12) A legbiztosabb módja annak, hogy tönkretedd gyermekeid jövőjét, ha engedsz minden szeszélyüknek, ha azt tanítod nekik, hogy az egész világ az adósuk, hogy „nekik ez jár”, ha semmilyen körülmények között nem engeded meg nekik, hogy „arcuk verejtékével dolgozzanak” és megtapaszt…
 
„Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra le ne térjetek!” (Ézsaiás 30:21) Amikor Kolumbusz elindult, nem tudta, hová megy; amikor megérkezett, nem tudta, hol van; és amikor hazatért, nem tudta, hol volt. Mindannyiunknak segítségre van szüksége ahhoz, hogy tudjuk, milyen irányba menjünk; elköltözzük-e vagy sem, elvállaljunk-e egy bizonyos munkát,…
 
„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” (Zsoltárok 32:8) Vincentet szenvedélyes szolgálni vágyása a belga szénmezőkre vezette, ahol prédikált a bányászoknak, enni adott az éhezőknek, és az emberek a szívükbe zárták. Gyülekezete tömve volt olyan emberekkel, akik alig várták, hogy Jézusról hal…
 
„Amikor Míszia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket.” (Apostolok cselekedetei 16:7) Ha Istentől zöld utat kapsz, akkor indulnod kell; ha viszont piros lámpát, akkor meg kell állnod. Pál és társai „átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mí…
 
„Az Úr így felelt: Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek?” (2Mózes 33:14) Válaszolj őszintén a következő tíz kérdésre: Néha mogorva vagy, anélkül hogy tudnád rosszkedved okát? Keményen dolgozol, de úgy érzed nem értékelnek? Bűntudatod van és haszontalannak érzed magad, ha pihensz? Egyre többször fordul elő, hogy kiabálva akarsz rámutatni a lén…
 
„Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják.” (2Timóteus 3:5) További három fontos tanulság Szkéva fiainak történetéből: A körülötted lévők nem feltétlenül vannak veled. Az, hogy valaki veled tölti az idejét, csodál téged és megpróbál utánozni, nem jelenti azt, hogy veled van. Ezek az emberek követték Pált, tanu…
 
„Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van.” (1János 4:4) Szkéva fiai történetének két nagyon fontos tanulsága van: A Sátán tudja, ki vagy. A démon, aki ebben az emberben volt, azt mondta Szkéva fiainak: „Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?” (ApCsel 19:15). Kérdés: van-e olyan kapcsolatod Istennel, ami miatt a Sátán …
 
„…és magasztalták az Úr Jézus nevét.” (Apostolok cselekedetei 19:17) A Bibliában ezt olvassuk: „Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által; úgyhogy még levetett kendőit vagy kötényeit is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelté…
 
„Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik.” (Ézsaiás 46:10) Egyszer egy üzletember felhívta a feleségét, hogy jelezze: egy külföldi látogatót hoz haza vacsorára. A feleségének éppen elég dolga volt három iskoláskorú és egy óvodás gyermekével, de beleegyezett…
 
„Fiam, ha bölcs a szíved, örül az én szívem is.” (Példabeszédek 23:15) Bármennyire jól éltek is, ha nem tanítod meg a gyermekeidnek, hogyan éljenek helyesen, a sikered üres lesz, és végül bánkódással lesz tele az életed. Egy átlagos gyermek naponta 6-7 órát tölt internetezéssel vagy tévénézéssel, vagy azzal, hogy együtt van a kortársaival. Ennek az…
 
„Adjatok, és adatik nektek” (Lukács 6:38) A 19. század végén egy parlamenti képviselő Skóciába ment, hogy egy fontos eseményen beszédet mondjon. Vonattal utazott Edinburgh-ig, onnan pedig lovaskocsival az úti céljáig. Az utak azonban rosszak voltak, és a kocsi a sárba süllyedt. Egy skót parasztfiú segített kiszabadítani a fogatot. A parlamenti képv…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login