Artwork

A tartalmat a Xinqing (Joanne) biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Xinqing (Joanne) vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
Player FM - Podcast alkalmazás
Lépjen offline állapotba az Player FM alkalmazással!

Episode 57 | 生活中的小幸运 Little lucky things in our lives

19:30
 
Megosztás
 

Manage episode 401444304 series 2961852
A tartalmat a Xinqing (Joanne) biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Xinqing (Joanne) vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

Free transcript with Pinyin + Translation: https://www.yaya.press/web_reader/3a3fd93d-c56b-4a39-9642-2a0d7b88445a

  • Try Yaya for your Chinese Learning (it's built by my husband David) !
  • Yaya is a language learning webapp where you learn by reading - it is still the beta version so expect bugs! ;) Reading compelling content is one of the most effective ways to learn another language. And it's fun! Give a creative topic or prompt, and it uses AI to generate a dialog, story, article, or other fun types of content with sentence-by-sentence translations at any reading level. You can also upload your own texts (so you can study with whatever reading you want!). Yaya will get you tackling that novel you've been wanting to read much sooner in your learning journey. Try it!

If Yaya doesn't work for you, try here: transcript and vocabulary
Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cko0g8j5m1toy0984t6s7mqtk/comments
----
春节 Chūn​jié | Spring Festival
大吉大利 dà​jí​dà​lì | great luck and prosperity
拜一个年 bài yí gè nián | celebrate the new year
万事如意 wàn​shì​rú​yì | good luck and prosperity
龙腾虎跃 lóng​téng​hǔ​yuè | vigorous and lively
合家欢乐 hé​jiā​huān lè | family happiness
容光焕发 róng​guāng​huàn​fā | radiant and glowing
谐音 xié​yīn | homophone
生龙活虎 shēng​lóng​huó​hǔ | full of energy and vitality
成语 chéng​yǔ | idiomatic expression
触动 chù​dòng | touch emotionally
录取通知书 lù​qǔ tōng​zhī shū | acceptance letter
升职 shēng​zhí | promotion
幸运 xìng​yùn | lucky
喜事 xǐ​shì | happy event
瞬间 shùn​jiān | moment
幸福 xìng​fú | happiness
小确幸 xiǎo què xìng | small moments of happiness
搭配 dā​pèi | match or coordinate
圣诞集市 Shèng​dàn jí​shì | Christmas market
售卖 shòu​mài | sell
五颜六色 wǔ​yán​liù​sè | colorful
手工编织品 shǒu​gōng biān​zhī​pǐn | handmade woven products
退休 tuì​xiū | retire
毛衣 máo​yī | sweater
袖套 xiù​tào | sleeve cover
袜套 wà​tào | sock covers
订单 dìng​dān | order
织 zhī | knit or weave
暖心 nuǎn xīn | warm-hearted
挪威 Nuó​wēi | Norway
丹麦 Dān​mài | Denmark
倾注 qīng​zhù | pour one's heart and soul
鸡皮疙瘩 jī​pí​gē​da | goosebumps
不图回报 bù tú huí​bào | selfless, no expectations
善意 shàn​yì | goodwill
陌生人 mò​shēng​rén | stranger
美好 měi​hǎo | beautiful and wonderful
回馈 huí​kuì | reciprocate or give back
友善 yǒu​shàn | friendly
行为学实验 xíng​wéi xué shí​yàn | behavioral experiment
注视 zhù​shì | gaze
神经病 shén​jīng​bìng | mentally ill
传染力 chuán​rǎn lì | contagious power
本能 běn​néng | instinct
发自内心 fā​zì nèi​xīn | heartfelt, sincere
陡 dǒu | steep
小镇 xiǎo​zhèn | small town
餐车 cān​chē | food truck
刷卡 shuā​kǎ | swipe card
尴尬 gān​gà | awkward or embarrassed
汉堡 Hàn​bǎo | hamburger
世间 shì​jiān | world
乒乓 pīng​pāng | ping pong
跨年 kuà nián | New Year's Eve
欠他钱 qiàn tā qián | owe him money
亚超 yà chāo | Asian supermarket
韭菜 jiǔ​cài | Chinese vegetable
换钱 huàn​qián | exchange money
做好事不留名 zuò hǎo​shì bù liú míng | do good deeds anonymously
燃眉之急 rán​méi​zhī​jí | urgent situation
纯属 chún​shǔ | purely coincidental
奋力 fèn​lì | make great effort
过马路 guò mǎ​lù | cross the road
裤兜 kù dōu | pants pocket
夕阳 xī​yáng | sunset
鲸鱼 jīng​yú | blue whale
灯光节 dēng​guāng jié | Festival of Lights
漂浮 piāo​fú | float
瞎猜 xiā​cāi | wild guess
花花草草 huā huā​cǎo cǎo | plants and flowers
牵牛花 qiān​niú​huā | morning glory
花苞 huā​bāo | flower bud
治愈 zhì​yù | healing or therapeutic
思想斗争 sī​xiǎng dòu​zhēng | mental struggle
蜜蜂 mì​fēng | honey bee
海浪 hǎi​làng | ocean waves
蛰 zhé | hibernate
心头一暖 xīn​tóu yì nuǎn | warmth in the heart
自豪 zì​háo | proud
由衷 yóu​zhōng | genuine pride
茁壮 zhuó​zhuàng | thriving, growing strong
对生活的经营 duì shēng​huó de jīng​yíng | managing one's life
擀 gǎn | roll out dough
饺子皮 jiǎo​zi pí | dumpling wrapper


Powered by Firstory Hosting
  continue reading

71 epizódok

Artwork
iconMegosztás
 
Manage episode 401444304 series 2961852
A tartalmat a Xinqing (Joanne) biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Xinqing (Joanne) vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

Free transcript with Pinyin + Translation: https://www.yaya.press/web_reader/3a3fd93d-c56b-4a39-9642-2a0d7b88445a

  • Try Yaya for your Chinese Learning (it's built by my husband David) !
  • Yaya is a language learning webapp where you learn by reading - it is still the beta version so expect bugs! ;) Reading compelling content is one of the most effective ways to learn another language. And it's fun! Give a creative topic or prompt, and it uses AI to generate a dialog, story, article, or other fun types of content with sentence-by-sentence translations at any reading level. You can also upload your own texts (so you can study with whatever reading you want!). Yaya will get you tackling that novel you've been wanting to read much sooner in your learning journey. Try it!

If Yaya doesn't work for you, try here: transcript and vocabulary
Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cko0g8j5m1toy0984t6s7mqtk/comments
----
春节 Chūn​jié | Spring Festival
大吉大利 dà​jí​dà​lì | great luck and prosperity
拜一个年 bài yí gè nián | celebrate the new year
万事如意 wàn​shì​rú​yì | good luck and prosperity
龙腾虎跃 lóng​téng​hǔ​yuè | vigorous and lively
合家欢乐 hé​jiā​huān lè | family happiness
容光焕发 róng​guāng​huàn​fā | radiant and glowing
谐音 xié​yīn | homophone
生龙活虎 shēng​lóng​huó​hǔ | full of energy and vitality
成语 chéng​yǔ | idiomatic expression
触动 chù​dòng | touch emotionally
录取通知书 lù​qǔ tōng​zhī shū | acceptance letter
升职 shēng​zhí | promotion
幸运 xìng​yùn | lucky
喜事 xǐ​shì | happy event
瞬间 shùn​jiān | moment
幸福 xìng​fú | happiness
小确幸 xiǎo què xìng | small moments of happiness
搭配 dā​pèi | match or coordinate
圣诞集市 Shèng​dàn jí​shì | Christmas market
售卖 shòu​mài | sell
五颜六色 wǔ​yán​liù​sè | colorful
手工编织品 shǒu​gōng biān​zhī​pǐn | handmade woven products
退休 tuì​xiū | retire
毛衣 máo​yī | sweater
袖套 xiù​tào | sleeve cover
袜套 wà​tào | sock covers
订单 dìng​dān | order
织 zhī | knit or weave
暖心 nuǎn xīn | warm-hearted
挪威 Nuó​wēi | Norway
丹麦 Dān​mài | Denmark
倾注 qīng​zhù | pour one's heart and soul
鸡皮疙瘩 jī​pí​gē​da | goosebumps
不图回报 bù tú huí​bào | selfless, no expectations
善意 shàn​yì | goodwill
陌生人 mò​shēng​rén | stranger
美好 měi​hǎo | beautiful and wonderful
回馈 huí​kuì | reciprocate or give back
友善 yǒu​shàn | friendly
行为学实验 xíng​wéi xué shí​yàn | behavioral experiment
注视 zhù​shì | gaze
神经病 shén​jīng​bìng | mentally ill
传染力 chuán​rǎn lì | contagious power
本能 běn​néng | instinct
发自内心 fā​zì nèi​xīn | heartfelt, sincere
陡 dǒu | steep
小镇 xiǎo​zhèn | small town
餐车 cān​chē | food truck
刷卡 shuā​kǎ | swipe card
尴尬 gān​gà | awkward or embarrassed
汉堡 Hàn​bǎo | hamburger
世间 shì​jiān | world
乒乓 pīng​pāng | ping pong
跨年 kuà nián | New Year's Eve
欠他钱 qiàn tā qián | owe him money
亚超 yà chāo | Asian supermarket
韭菜 jiǔ​cài | Chinese vegetable
换钱 huàn​qián | exchange money
做好事不留名 zuò hǎo​shì bù liú míng | do good deeds anonymously
燃眉之急 rán​méi​zhī​jí | urgent situation
纯属 chún​shǔ | purely coincidental
奋力 fèn​lì | make great effort
过马路 guò mǎ​lù | cross the road
裤兜 kù dōu | pants pocket
夕阳 xī​yáng | sunset
鲸鱼 jīng​yú | blue whale
灯光节 dēng​guāng jié | Festival of Lights
漂浮 piāo​fú | float
瞎猜 xiā​cāi | wild guess
花花草草 huā huā​cǎo cǎo | plants and flowers
牵牛花 qiān​niú​huā | morning glory
花苞 huā​bāo | flower bud
治愈 zhì​yù | healing or therapeutic
思想斗争 sī​xiǎng dòu​zhēng | mental struggle
蜜蜂 mì​fēng | honey bee
海浪 hǎi​làng | ocean waves
蛰 zhé | hibernate
心头一暖 xīn​tóu yì nuǎn | warmth in the heart
自豪 zì​háo | proud
由衷 yóu​zhōng | genuine pride
茁壮 zhuó​zhuàng | thriving, growing strong
对生活的经营 duì shēng​huó de jīng​yíng | managing one's life
擀 gǎn | roll out dough
饺子皮 jiǎo​zi pí | dumpling wrapper


Powered by Firstory Hosting
  continue reading

71 epizódok

Minden epizód

×
 
Loading …

Üdvözlünk a Player FM-nél!

A Player FM lejátszó az internetet böngészi a kiváló minőségű podcastok után, hogy ön élvezhesse azokat. Ez a legjobb podcast-alkalmazás, Androidon, iPhone-on és a weben is működik. Jelentkezzen be az feliratkozások szinkronizálásához az eszközök között.

 

Gyors referencia kézikönyv