Üzleti angol S02 E01: Állásinterjú angol - Sales 1. rész

12:35
 
Megosztás
 

Manage episode 316918631 series 3009087
A sorozat szerzője: Andrea Danyi, akit a Player FM és a Player FM-közösség fedezett fel. A szerzői jogok tulajdonosa a kiadó, nem a Player FM, és a hangfájlt a kiadó osztja meg közvetlenül a saját szerveréről. A frissítések nyomonkövetéséhez koppints a Feliratkozás gombra, vagy másold be a feed URL-t egy másik podcast-appra.
Az epizódban elhangzott szövegek szókinccsel és magyar fordítással
1 Tell me a little bit about yourself. Meséljen egy kicsit magáról.
I’m from a family of driven entrepreneurs who taught me to go after what I want, and to never give up. In college, I worked to minimize student loans, and studied business because I’m fascinated by it.
As a manager, I am really good at developing people. I doubled the number of sales reps on my team and led them to revenue growth of over 75% last year.
I’m excellent at relationship building and leveraging sales. One example is when I....
Céltudatos vállalkozói családból származom, akik megtanítottak arra, hogy mindig valósítsam meg, amit akarok, és soha ne adjam fel. A főiskolán azért dolgoztam, hogy csökkentsem a diákhitelt, és azért tanultam üzleti tanulmányokat, mert lenyűgözött.
Vezetőként nagyon jó vagyok az emberek fejlesztésében. Megdupláztam a csapatomban dolgozó értékesítők számát, és tavaly több mint 75%-os bevételnövekedést értem el.
Kiválóan értek a kapcsolatépítéshez és az értékesítés növeléséhez. Egy példa erre, amikor...
a driven entrepreneur – céltudatos vállalkozó
to minimize student loans – csökkenteni a diákhitelt
to study business – üzleti tanulmányokat folytatni
to be fascinated by sg - lenyűgözni
to be good at – jónak lenni valamiben
to be excellent at – kiváló képességekkel rendelkezni valamiben
to double, triple – megduplázni, megháromszorozni
revenue growth - bevételnövekedés
to leverage sales – növelni az értékesítéseket
2 Why did you choose a career in sales? – Miért választotta az értékesítési területet?
I chose a sales career because sales is one of the few professions where your hard work, strategic thinking, thorough preparation and perpetual action, literally pays off. It’s fun and at times frustrating, challenging, lucrative and rewarding work.
Azért választottam az értékesítési karriert, mert az értékesítés azon kevés szakmák egyike, ahol a kemény munka, a stratégiai gondolkodás, az alapos felkészülés és az állandó cselekvés szó szerint kifizetődik. Szórakoztató és időnként frusztráló, kihívásokkal teli, jövedelmező és kifizetődő munka.
Szókincs
to choose a sales career – értékesítési karriert választani
strategic thinking - stratégiai gondolkodás
thorough - alapos
perpetual action - állandó cselekvés
to pay off - kifizetődni
frustrating - frusztráló
challenging – kihívásokkal teli
lucrative - jövedelmező
rewarding – kifizetődő, jó érzéssel eltöltő
3 What is your best memory of a sale you won? Mi a legjobb emléke egy megnyert értékesítésről?
Situation
The best memory of a sale I won was when I was able to win the sale against all odds. Here’s what happened…
Task
Each meeting was getting closer to commitment and then the client had to take a medical leave of absence. His replacement was hard to reach, and it seemed like priorities were shifting and the sale was slipping away.
Action
I realized I had to get more strategic with my approach, so I started (describe what you did).
Result
And finally I was able to win the sale. The hard-won sales are the most rewarding to me.
Situation
A legjobb emlékem egy sikeres értékesítésről az volt, amikor a nehézségek ellenére sikerült nyernem. A következő történt...
Task
Minden egyes találkozóval közelebb kerültünk az elköteleződéshez, de akkor az ügyfél megbetegedett és betegszabadságra ment. A helyettesét nehéz volt elérni, és úgy tűnt, a prioritások eltolódnak, és az üzletkötési lehetőség végleg elúszik.
Action
Rájöttem, hogy más stratégiát kell kitalálnom, ezért elkezdtem ….. (mutasd be, mit tettél).
Result
És végül sikerült megnyernem az üzletet. Az ilyen nehezen megszerzett sikerek után érzem a legjobban magamat.
against all odds – minden nehézség ellenére
commitment - elköteleződés
medical leave of absence - betegszabadság
replacement - helyettes
priority – fontossági sorrend
to shift - eltolódni
to slip away – elúszik, kicsúszik a keze közül
to get more strategic with – más stratégiát kell alkalmazni
hard-won sales - nehezen megszerzett értékesítési sikerek
rewarding – jó érzést ad
4 What was a mistake you made? What did you learn from it? Meséljen egy hibáról, amit elkövetett? Mit tanult belőle?
A mistake I made was talking too much.
Situation
One time, I realized after a demo that I had failed to listen closely enough during the call, and overlooked a buying signal.
Task-Action
I learned to be more comfortable with silence, and ask better questions to understand the thought process of the customer.
Result
I became more successful at closing a sale afterwards.
Egyszer elkövettem azt a hibát, hogy túl sokat beszéltem.
Situation:
Egy prezentáció után arra jöttem rá, hogy beszélgetés közben nem figyeltem kellőképpen, ezért elmulasztottam egy jelzést, amelyből üzlet lehetett volna.
Task-Action:
De aztán megtanultam, hogy ne érezzem kínosnak a csendet, és jobb kérdéseket tegyek fel, hogy megértsem az ügyfél gondolatmenetét.
Eredmény:
Ennek köszönhetően az eladások lezárásában is sikeresebb lettem.
to fail to listen – nem hallja meg
to overlook – elnéz valamit, elsiklik a figyelme
comfortable with silence – nem zavarja a csend
to ask better questions – job kérdéseket feltenni
thought process - gondolatmenet
5 Put the following three words in order of importance to you – money, recognition, promotion Tegye a következő három szót fontossági sorrendbe: pénz, elismerés, előléptetés.
Money, recognition, promotion, because if I make the company, my clients, and myself a lot of money, the recognition and promotion will follow in that order.
Pénz, elismerés, előléptetés, mert ha sok pénzt hozok a cégnek, az ügyfeleimnek és magamnak, akkor az elismerés és az előléptetés ebben a sorrendben következik.
Szókincs
recognition - elismerés
promotion - előléptetés
to follow – következik
Saját kérdéseid
What percentage of your sales force hit their targets? A vállalat értékesítési munkatársainak hány százaléka éri el a kitűzött célokat?
How much flexibility do sales people have to negotiate deals? Mekkora rugalmassággal rendelkeznek az értékesítők az üzletkötések tárgyalásakor?
What are the main barriers to success for your sales team? Melyek az értékesítési csapat sikerének legfőbb akadályai?
How big is your sales team and how is it structured? Mekkora az értékesítési csapata, és hogyan épül fel?
How often will I be working with different departments? Milyen gyakran fogok más részlegekkel együtt dolgozni?
How do you measure the performance of sales representatives? Hogyan mérik az értékesítési képviselők teljesítményét?
Are there training opportunities to help employees to grow? Vannak-e képzési lehetőségeik, amelyek segítik az alkalmazottak fejlődését?
Ha tetszenek a podcastok, miért nem hívsz meg egy virtuális kávéra a https://www.buymeacoffee.com/danyiandrea oldalon?
#angol #angolemail #angolállásinterjú #angolprezentáció #angolmeeting #angolszókincs #állásinterjúkérdések #állásinterjúválaszok

79 epizódok