Mai Ige nyilvános
[search 0]
Több

Download the App!

show episodes
 
Ez az elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.
 
Loading …
show series
 
„Hiszen nincs messzire egyikünktől sem” (Apostolok cselekedetei 17:27) A Biblia azt mondja, hogy Isten „nincs messzire egyikünktől sem”. Isten nem személyválogató. A városok utcáin nyüzsgő tömegektől az elszigetelt völgyek és dzsungelek falvaiban élőkig minden ember élvezheti Isten jelenlétét. Sokan mégsem tapasztalják ezt meg. Úgy járnak-kelnek az…
 
„Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.” (Példabeszédek 2:6) A növekedésnek négy fontos velejárója van: 1) Környezet.Olyan környezetben kell lenned, amely elősegíti a növekedést. Bizonyos halak a környezetük méretével arányosan nőnek. Ha egy kis akváriumban tartják őket, kicsik maradnak, de ha a tengerbe engedik őket, me…
 
„Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap.” (Példabeszédek 3:13) Három oka van annak, ha nem növekedünk: Úgy gondoljuk, hogy növekedés csakis személyes tapasztalatból származhat.Ez olyan, mintha egy íjász mindig elvétené a célt, de azt hinné, hogy javul a teljesítménye, egyszerűen azért, mert folyamatosan …
 
„Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból.” (1Korinthus 12:14) A lelki ajándékodat éppúgy nem határozhatod meg, mint a szemed színét. A Szentlélek „úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja” (1Korinthus 12:11). Figyelj meg három dolgot: Különbözünk egymástól.„A test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak…
 
„Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is” (Róma 12:6) Ne mondd, hogy: „haszontalan vagyok”, „nincs szükség rám a gyülekezetben”, vagy „kizárt, hogy Isten engem használni tudna”! Istentől ajándékot kaptál! Elhívott, hogy használd ajándékodat mások áldására, a gyülekezet építésére és az ő országának m…
 
„Mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.” (1Korinthus 12:11) A Biblia azt írja: „A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz” (1Korinthus 12:4).Az „ajándék” szó a görög „kharisz” szóból származik, ami szó szerint kegyelmet jelent. Azt jelenti, hogy a lelki ajándé…
 
„A kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” (1Korinthus 10:13) Isten terve, hogy a kísértést diadallá változtassa, nem a kísértés elviselését jelenti, hanem a kísértésből való megmenekülést. Ehhez két dolog kell: Ne keveredj kísértést jelentő helyzetbe!Sokan olyanok, mint a kisfiú, aki az almafa al…
 
„Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket.” (1Korinthus 10:13) Van valami olyan kísértés, ami folyamatosan felbukkan életedben, és minden esetben alulmaradsz? Isten elkészítette a szabadulás útját, hogy győzni tudj a kísértés felett. A Sátán neve az, hogy „kísértő”, és tudja, mely kísértéseknek engedsz legkönnyebben. Pál azonban ezt írja:…
 
„Az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent.” (Ézsaiás 50:7) James Corbett ökölvívót egyszer megkérdezték: „Mi a legfontosabb teendő ahhoz, hogy valaki bajnok lehessen?” „Még egy menetet végig kell küzdeni” – volt a válasza.A sikeres emberek különféle …
 
„Akiről azt látják, hogy ügyesen dolgozik, az biztosan a királyok szolgálatába fog állni, nem marad az alacsony rangúak szolgája.” (Példabeszédek 22:29) A mississippi Chandler család hosszú és rögös úton jutott ki a gyapotültetvények nyomorából. Mind a kilenc gyermeknek van emléke a részesben aratók viskóiról és arról, hogy nincs mit enniük vagy ni…
 
„Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is” (Róma 12:6) A Biblia azt tanítja, hogy Isten mindannyiunknak adott bizonyos kegyelmi ajándékokat, hogy használjuk azokat. Amikor olyasmit akarunk elvégezni, amire nem kaptunk ajándékot, akkor küszködünk. Ezt szem előtt kell tartanunk, amikor látunk valakit, …
 
„Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” (Máté 6:34) Egyszer egy óra sokat aggódott a jövője miatt; az gyötörte, hogy másodpercenként kettőt kell ketyegnie, hiszen minden „tik”-et egy „tak” követ. „Vajon mennyit kell összesen ketyegnem?” – töprengett az óra. Elkezdte hát kiszámítani, hog…
 
„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!” (Zsoltárok 100:4) Egy vasárnap egy egyszerűen öltözött, tudós kinézetű férfi érkezett egy hollandiai templomba, és helyet foglalt a szószék közelében. Néhány perccel később egy hölgy odalépett a padhoz. Látva, hogy egy idegen ül ott, szigorúan tudomására ho…
 
„Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van.” (Máté 5:37) A jó tárgyalók megértik, hogy a túl sok beszéd a bizonytalanság és a gyengeség jele. Néha a leghatékonyabb szó bármely nyelvben egy egyszerű igen vagy nem, minden további magyarázat és részletezés nélkül. A döntéshozás folyam…
 
„Még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól (…) kaptam” (ApCsel 20:24) Ahhoz, hogy az élet teljességét megélhesd, két dologra van szükséged: célra és kitartásra. Isten segít célt találni és kitartást fejleszteni magadban, ha kéred őt. 1) Először nézzük a célt!Jack Londonnak, a Fehér agyar …
 
„Hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által.” (Róma 1:12) Erdőben sétálva gondolkodj el azon, mi zajlik a talpad alatt! A fák gyökerei összekapcsolódnak egymással, támogatórendszert alkotnak gombák hálózatát használva a kommunikációhoz. Az egyik fa gyökérzete elér a vízhez, a másik hozzáfér a tápanyagokh…
 
„Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el.” (Habakuk 2:3) Mielőtt befejeznénk az imameghallgatás akadályainak tanulmányozását, tisztázzunk egy dolgot: megválaszolatlan imáink közül néhányra igenis kaptunk választ. A válasz ez: „Várj!”Mivel azonban ez a válasz nekünk nem tetszik, továbbra is abban reménykedünk, hogy Ist…
 
„Menj el, békülj ki előbb testvéreddel” (Máté 5:24) Az imameghallgatás ötödik akadálya a meg nem bocsátó lélek.Talán úgy érzed, hogy jogosan haragszol, de ez a harag hosszú távon neked okoz fájdalmat. Függetlenül attól, hogy ki kivel mit tett, a neheztelés veszélyes a testi-lelki egészségedre. Jézus azt mondta: „Amikor tehát áldozati ajándékodat az…
 
„Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek.” (János 15:7) Az imameghallgatás negyedik akadálya az olyan ima, mely nincs összhangban a Szentírással.Jézus azt mondta: „Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nekte…
 
„Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt” (1János 3:21) Az imameghallgatás harmadik akadálya a be nem vallott bűn.Miután meghódították Jerikót, az ígéret földjének legerősebb városát, az izraelitákat legyőzte egy maréknyi katona az Aj nevű kis falunál. Józsué teljesen összetört! „Megszaggatta ruháját, arccal a …
 
„Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni.” (Jakab 4:3) Az imameghallgatás egy másik akadálya az önzés.Az Úrtól tanult imádságban nem találni az „én” vagy „enyém” szavakat. Helyettük ezt találjuk: „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is m…
 
„Kiálts hozzám, és én válaszolok” (Jeremiás 33:3) A következő néhány napban megvizsgáljuk, mi lehet az oka annak, ha imáinkra nem jön felelet. Az egyik ok lehet a bukott angyali hatalmak.Dániel három hétig nem kapott választ imáira, mert a szellemi világban egy gonosz erő, „a perzsa birodalom vezére” akadályozta azt (ld. Dániel 10:13). Isten tehát …
 
„Az Úr, a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja azt Istened, az Úr, az év elejétől az év végéig.” (5Mózes 11:12) Ebben az évben Isten gondot visel rád. Mint egy szeretett gyermekéről gondoskodó jó apa, Isten vigyázni fog rád, és soha nem veszi le rólad a tekintetét. Így fog tenni „az év elejétől az év végéig”. Ki más t…
 
„Égből hulló eső vize itatja.” (5Mózes 11:11) Ebben az évben szükségeid betöltését kérd Istentől! „Az a föld pedig, ahova most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes-völgyes föld, az égből hulló eső vize itatja” (5Mózes 11:11).Nem számít, milyen politikai párt van hatalmon, mekkora a kamatláb, vagy milyen a lakhatási helyzet és a munkaerőpiac; hi…
 
„Az a föld pedig, ahova most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes-völgyes föld” (5Mózes 11:11) Ebben az évben szembekerülsz majd hegyekkel, és át kell menned majd néhány völgyön is. Mindkettőre szükség van. Az erő, amit hegymászás közben megedződve szerzünk, segít majd túljutni a következő völgyön. A völgyben teremnek a legédesebb gyümölcsök. A…
 
„Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád!” (Zsoltárok 55:23) Nehéz teherként nyomaszt egy szeretted helyzete? Sikertelenek a segítségére tett erőfeszítéseid? Engedd el, és hagyd, hogy Isten foglalkozzon vele! Az elengedés nem azt jelenti, hogy abbahagyod a törődést; csak azt jelenti, hogy vannak dolgok, amiket te nem tudsz megtenni érte. Az el…
 
„Jákób Bételnek nevezte el azt a helyet, ahol Isten beszélt vele.” (1Mózes 35:15) Mit kell tenned, amikor elcsüggedsz, és félsz, hogy eltévedtél? Ezzel a kérdéssel nézett szembe Jákób is. Amikor szíve Isten felé fordult, választ is kapott: „Indulj, menj föl Bételbe (…) Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád, É…
 
„És rossz hírét keltették Izráel fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek” (4Mózes 13:32) A csüggedés miatt az izraeliták kételkedni kezdtek Isten ígéretében, feladták álmukat és meghaltak a pusztában. Pedig alig néhány napnyi útra voltak az ígéret földjétől! Hogyan történt? Miután negyven napot eltöltöttek Kánaánban, abban a gyümölcsöző or…
 
„Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak (…) aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást” (Róma 12:6–8) Tudtad, hogy létezik „a bátorítás ajándéka”? A Biblia azt mondja: „Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak (…) aki a szolgálat ajánd…
 
„Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt.” (1Mózes 2:15) Isten először megteremtette az embert. Aztán ültetett egy kertet, és az embernek megparancsolta, „hogy művelje és őrizze azt.” Eddig talán azt hitted, hogy a munka a bűnbeesés következménye. Igaz, hogy a munka akkor más jelentést kapott, d…
 
„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Máté 22:39) Attól kezdve, hogy Isten megmentett, „Krisztusban” vagy. Attól a pillanattól fogva igaznak tekint. Ahogy Pál apostol megfogalmazta: „nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján” (Filippi 3:9). Gyermekkorodból talán rossz emlék…
 
„Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt.” (Máté 2:11) A legszerényebb körülmények között született, az ég mégis tele volt angyalok énekével. Egy istállóban jött a világra, egy csillag mégis odavezette több ezer kilométerről a gazdagokat és nemeseket, hogy imádják őt. Születése ellentmondott az élet törvé…
 
„Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” (Zsoltárok 34:19) Ha karácsonykor egyedül vagy, megtörténhet, hogy az egykor örömet okozó látvány és hangok csak növelik szomorúságodat és a veszteség érzését. Nincs varázslatos, egyik pillanatról a másikra ható gyógyszer; a veszteség feldolgozásához idő és Isten megtartó keg…
 
„Illés azonban ezt mondta neki: Ne félj” (1Királyok 17:13) Képzeld el az anyát és gyermekét az éhínségtől sújtott városban, akiknek csak egy utolsó étkezésre elegendő élelmük van! Most képzeld el, amint Illés azt mondja neki: „Oszd meg velem, amid van! Ne félj; Isten gondoskodni fog arról, hogy bőven elegendővel rendelkezz ahhoz, hogy túléld ezt az…
 
„Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is?” (Máté 6:27) Az aggódás nem változtat semmin, csak téged változtat meg – és nem jó irányba. Az aggodalom nem fizeti ki a számláidat, nem oldja meg a családi problémákat, és nem ad nyugodt, pihentető álmot. Azzal, hogy aggódsz, nem adsz hozzá egy napot sem az életedhe…
 
„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jakab 5:16) A Bibliában ezt olvassuk: „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig.” (Jakab 5:16–17). Két jelző van ebben az igeszakaszban, amelyekre…
 
„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel” (Róma 15:13) Az Úr azt ígérte, hogy bármilyen helyzetben örülhetünk. Jézus azt mondta: „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen” (János 15:11). Hogyan lehet megőrizni ezt az örömöt? Pál apostol elmondja: „A reménység…
 
„Nyomban sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra” (Máté 14:22) Amikor Jézus „sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra”, tudta, hogy vihar közeledik? Igen. Akkor miért küldte bele őket? Hogy tanuljanak, növekedjenek és erősödjön a hitük. A Biblia fel…
 
„Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra” (Jakab 1:19) Egy régi mondás szerint Isten azért adott nekünk két fület és egy szájat, mert kétszer annyit kell hallgatnunk, mint amennyit beszélünk. Ahhoz, hogy ezt megtanuljuk, gyakorolnunk kell, hogy gyorsak legyünk a hallásra, de késedelmes…
 
„Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek” (Efezus 4:31) Megszabadulni a keserűségtől – képzeld el ezt úgy, ahogy egy sebész kioperál egy rosszindulatú daganatot a beteg életének megmentése érdekében! Az Ige így figyelmeztet: „Ügyeljetek arra, hogy (…) a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és soka…
 
„Utasításaid értelmessé tettek” (Zsoltárok 119:104) Az igazi bölcsesség Istentől származik – ez olyan ajándék, amit csak ő adhat. Ezért kért Salamon Istentől bölcsességet ahelyett, hogy a saját értelmére támaszkodott volna. Ezt a bölcsességet Isten Igéje által adja. „Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik” (Példabeszédek …
 
„Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer” (Példabeszédek 1:5) Ha az életben sikert akarsz elérni, tartsd a személyes növekedést elsőrendű fontosságúnak! Tény, hogy soha nem állunk egyhelyben. Vagy előrehaladunk, vagy visszafelé; fejlődünk vagy stagnálunk. Gondolkodj el ezen: mi történik, ha megengeded magadnak a stagn…
 
„Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig.” (Példabeszédek 4:18) Phil Cooke írja: „A növekedés azon múlik, mihez kezdünk ismereteinkkel, hogyan alkalmazzuk, hogyan használjuk azokat mindennapjainkban. John Maxwell vezetési szakértő már régen megtanított arra, hogy a célok helyett a növekedésre figyelje…
 
„Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.” (Filippi 2:13) Amikor arról van szó, hogy Istennek tetszően cselekedjünk, két fő akadályt kell leküzdenünk: a saját akaratunkat és a képességeink korlátait. Nem könnyű lemondani saját terveinkről és magunkévá tenni Isten akaratát. Régi, testies termé…
 
„Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig.” (János 13:1) Az emberek naponta órákat töltenek közösségi hálózatokon, pl. a Facebookon – sok esetben azért, mert magányosak. Nos, nem baj az, ha ilyen módon lépünk kapcsolatba egymással. Sőt, a közösségi média minden idők egyik legnagyszerűbb eszközét kínálja az egyháznak, hogy sokakhoz eljutta…
 
„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsoltárok 127:3) Vannak, akik azt mondják, nem számít, ha kevés időt töltünk gyermekeinkkel, de az legyen minőségi idő. Ám ennek az elgondolásnak a logikája gyanúsnak tűnik. Miért kell választanunk a mennyiség és a minőség erényei között? Életünk egyetlen más területén sem fogadjuk …
 
„Az öregek koronája: az unokák, és a fiak ékessége: az atyák.” (Példabeszédek 17:6) Gyermekedben már elkezdődött a folyamat, hogy olyan emberré váljon, amilyen végül lesz. Neveld hát őt helyesen, hogy büszke lehessen rád, és élj e hat alapelv szerint: 1) Biztosítsd őt szeretetedről!Tudnia kell, hogy szereteted adott, és azt nem vonod vissza külseje…
 
„Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” (János 20:21) Jézus azt mondta: „Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” Figyeld meg, Isten arra küldött, hogy az evangéliumot hirdesd, nem törvényeket, szabályokat és a különféle felekezetek előírásait. Értsd meg:1) Szolgálatra küldettünk, nem arra, hogy nekünk szolgá…
 
„Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert le tudjuk győzni őket” (4Mózes 13:30) Egy vasárnap este a gyülekezetben valaki megkopogtatta Mary Southerland vállát, és azt mondta neki, hogy felkérik a gyülekezet zenei és ifjúsági szolgálatának vezetésére. Mary azt hitte, hogy az illetőnek elment az esze! Épp csak most szerezte meg a tanítónői végzetts…
 
„Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” (2Korinthus 5:21) Gandhi egyszer ezt mondta: „Nem engedem, hogy valaki sáros lábbal járkáljon a gondolataimban!” Mégis pontosan ezt tesszük, ha a régi, kárhoztató hangokra hallgatunk. Joel Osteen írja: „A vádak különböző formákat öltenek. »Nem vagy olyan lel…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login