Mai Ige nyilvános
[search 0]
Több

Download the App!

show episodes
 
Ez az elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.
 
Loading …
show series
 
„Legyen gondod a Szentírás felolvasására, az igehirdetésre, a tanításra.” (1Timóteus 4:13) Azzá válunk, amit olvasunk, amit tanulmányozunk. Ha a megfelelő könyvek vannak nálunk, azzal fenntartjuk az igazság és az információk folyamatos áramlását a szívünkbe és az elménkbe. 1. Az olvasás elveszi a kedvet a hiábavaló beszélgetésektől. Mindig készen k…
 
„Az igazak gondolatai helyesek, a bűnösök szándékai csalárdak.” (Példabeszédek 12:5) Az elménk képes ellenünk dolgozni, de működhet az érdekünkben is. Amikor értünk dolgozik, akkor segít pozitívnak maradni, elérni a céljainkat, és örülni minden egyes napnak. Amikor viszont ellenünk dolgozik, akkor negatívvá tehet, elcsüggeszthet, visszatarthat, sőt…
 
„Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr!” (Zsoltárok 126:2) Isten teremtett minden emberi érzelmet. Ő tervezte, hogy sírjunk, amikor szomorúak vagyunk, és nevessünk, amikor boldogok vagyunk. „Mindennek megszabott ideje van (…) Megvan az ideje a sírásnak, és meg…
 
„Ne aggodalmaskodjatok” (Máté 6:31 Károli) Bármi is történik az életben, próbáld mindig a teljes képet nézni, különben a kisebb problémákat óriásinak fogod látni. Vagy épp ellenkezőleg: a jelentőségteljes helyzeteket kezeled „nem nagy ügyként”. Mindkét tendencia – akár az eltúlzó, akár a minimalizáló – problémákhoz vezet. Igyekezz hát a dolgokat ol…
 
„Nézzétek meg az égi madarakat” (Máté 6:26) Lehet, hogy nem kedveled a hatalmon lévő politikai pártot, de sokkal jobb helyzetben vagy, mint a zsidó nép, akikhez Jézus így szólt. A rómaiak megszállták az országukat, és hatalmon maradásukért hatalmas adókat zsaroltak ki tőlük. Rabszolgaként éltek, tehát sokat aggódtak. Ekkor jött Jézus, és ezt mondta…
 
„Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.” (2Timóteus 4:5) Egy nő ült a nappalijában, amikor hirtelen megjelent egy kis fekete kígyó, végigsiklott a padlón, és bemászott a kanapé alá. Az asszony, halálosan félve a kígyóktól, beszaladt a fürdőszobába, hogy hívja a férjét, aki ép…
 
„Nem vetem el Isten kegyelmét: mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.” (Galata 2:21) Chuck Swindoll szerint hívőként gyakran nem vagyunk toleránsak „azok iránt, akik nem illenek a sablonjainkba – ez a hozzáállás megmutatkozik a szúrós tekintetünkben vagy a csípős megjegyzéseinkben. Az ilyen reakciók gyorsabban csö…
 
„Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! – te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet.” (János 4:10) Amikor a samáriai asszony a kútnál egy pohár vizet ajánlott fel Jézusnak, ő így válaszolt: „Ha ismernéd Isten nagylelkűségét és azt, hogy ki vagyok, akkor te kértél volna inni tőlem, és én élő vizet…
 
„Ne tarts barátságot a haragos természetűvel” (Példabeszédek 22:24) Láttál már üres osztrigahéjat, és tűnődtél már azon, vajon hová lett belőle a kagyló? Keress egy kis lyukat a héj tetején, melyet a kagylófúró kürtcsiga készített! Ennek az apró tengeri lénynek a szájszerve fúróként működik. Átfúrja a kagyló héját, majd lebontó enzimeket fecskendez…
 
„Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot” (1Timóteus 4:14) Luigi Tarisio 1796-ban született Olaszországban. Hegedűgyűjtőként nagy büszkeséggel töltötte el a ritkaságok felkutatása, és csak a legjobb minőségű hangszereket vásárolta meg. Tarisio szenvedélyéről azonban senki sem tudott, csak a halála után derült ki. Hagyatékának felbecsülések…
 
„Az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a perpatvart.” (Példabeszédek 15:18) Salamon gyakran tanácsolja, hogy legyünk türelmesek (ld. Példabeszédek 14:29; 15:18; 16:32). Vedd kezedbe a Bibliát, és olvasd el ezeket az igéket lassan, átgondoltan és átimádkozva! Figyelj oda azokra az esetekre a Szentírásban, amikor Jézus harag…
 
„Mindenkor örüljetek” (1Thesszalonika 5:16) Előfordult már veled, hogy azt kérdezted: „Miért pont én, Uram? Miért nem válaszolsz az imáimra? Miért nem működik számomra Igéd úgy, mint másoknak?”A jó szándékú barátok azt mondogatják, hogy fel a fejjel, a dolgok majd csak jobbra fordulnak, de te nem látsz fényt az alagút végén. Sőt, amikor úgy gondolo…
 
„Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thesszalonika 5:18) A hálaadás örömmel és rugalmassággal tölti meg mindennapi életünket. John Henry Jowett brit teológus mondta: „Minden erény, ami különvált a hálától, megcsonkult és sántít a spirituális úton.” Hála nélkül a hit üres vallási gyakorlattá válik, …
 
„Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat.” (Prédikátor 11:4) Melyiket lehetőséget válasszuk? Kockáztassuk meg a befektetést, vagy várjunk valamilyen szerencsés fordulatra, ami egyik napról a másikra gazdaggá tesz? Salamon így válaszol: „Szállíts élelmet a tengeren, mert idő múltával visszanyered azt!” (Pré…
 
„Nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába.” (Filippi 2:16) Le kell mondanod a rövid távú élvezetről a hosszú távú beteljesedés érdekében! Pál így összegzi ebben az igeversben életét és szolgálatát: „nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába.” Semmi sem fontosabb az életben, mint a döntéseink. A Bibliában ezt olvassuk: „Lót pedig (…) egészen Sodomá…
 
„Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát.” (Zsidók 12:1) Van még két dolog, amit tudnod kell: 1) A rossz beállítottságú emberek fájdalmat fognak okozni. Kétféle embertípustól soha ne hagyd magad befolyásolni! Az első az NNE: a nagyon negatív emberek. Ők mindig sötéten látják a helyzetet, állandóan segítséget igényelnek, és folyton szurk…
 
„Eddig jól futottatok: ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek?” (Galata 5:7) Felelősséget kell vállalnod az életedért ahelyett, hogy másokat hibáztatnál. Az édenkertben, amikor Isten megkérdezte Ádámot, miért evett a fáról, ő a feleségét hibáztatta: „Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem…
 
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” (2Timóteus 4:7) Nem mindenki futja végig a pályát, aki elkezdi a versenyt. Pál írja: „Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önm…
 
„Hit által engedelmeskedett Ábrahám (…) És elindult, nem tudva, hova megy.” (Zsidók 11:8) A Biblia elmondja nekünk, hogy: „Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy.” A következő néhány napban vizsgáljuk meg, mire számíthatunk az élet nagy…
 
„Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk” (2Korinthus 4:17) Az USA-ban végzett felmérés során George Barna közvélemény-kutató arról számolt be, hogy három amerikai közül kettő „alkalmi keresztyénnek” nevezi magát. Érdekes kifejezés, de mit jelent? Lényegében olyan embert, aki nem válla…
 
„Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú.” (Zsidók 5:13) Az Igében ezt olvassuk: „Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú.” Igaznak lenni nem olyan előfeltétel, amelyet emberi erőfeszítéssel elérhetnél, hanem egy olyan állapot, amelybe Isten helyez, ha Krisztusba veted bizalmadat. Ettől kezdve Ist…
 
„Nyomába is lépnek atyánk, Ábrahám (…) hitének.” (Róma 4:12) A Bibliában olvasunk azokról, akik abban a hitben jártak, „nyomába is lépnek atyánk, Ábrahám (…) hitének.” Hogyan lehet hitben járni? 1) Ábrahám hitt Istenben, „aki megeleveníti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket” (Róma 4:17). Ha Isten megígér valamit, annak megvalósítására van ha…
 
„Ne fáradj azon, hogy meggazdagodj, a magad belátásából hagyd abba!” (Példabeszédek 23:4) Több pénz birtokában több lehetőségünk adódhat jótettekre. Jézus azt mondta: „Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég” (Máté 24:14). Az evangéliumhirdetés megbízásának teljesít…
 
„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál” (1Timóteus 6:12) Íme, hat bevált bibliai stratégia az ellenség támadásának legyőzésére. 1) Harcos gondolkodás. „Harcold meg a hit nemes harcát (…) amelyre elhívattál!” Tervezz és kalkulálj úgy, mint egy csatára készülő tábornok; tanulmányozd ellenséged, az ördög harcmod…
 
„Mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.” (Róma 8:37) Ha azt tartod magadról, hogy legjobb napjaid már elmúltak – akkor ez így is van. Ha viszont úgy gondolkodsz, hogy még előtted állnak – akkor így is lesz. Miután Leonard elvesztette munkáját, rettegett és depressziós lett. Aztán eszébe jutott, hogy ha feladja, azzal mit tanít a f…
 
„Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk” (2Korinthus 4:9) A rugalmas emberek a szélben meghajló fákhoz hasonlóan talpon tudnak maradni a nehézségek idején is. Megpróbáltatásaik között erőre kapnak, mert tudják, hogyan kell a következő öt dolgot megtenni: 1) Kapcsolatban maradni. Salamon azt mondta: „Jobban boldogul ke…
 
„Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.” (Józsué 1:8) A Szentírásban a siker egyszerűen annyit jelent, hogy felismered és teljesíted Isten életedre vonatkozó akaratát. Ennyi az egész! Józsué számára a siker azt jelentette, hogy bemehetett az ígéret földjére, meghódította, ott élt és minden nap élvezte minden áldását. Figyeld, mit mondott neki …
 
„Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél” (Zsoltárok 8:7) Honnan tudhatod, hogy Isten akarja, hogy sikerrel járj az életben? Három okból: 1) Mert ő teremtett. A Teremtés könyvében azt mondta: „Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá” (1Mózes 1:26). A „képmás” és a „hasonlóvá” szavak fontosak. Gondolj bele, van, hogy azt …
 
„Mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Máté 6:33) Vannak, akik úgy gondolják, Isten egyetlen célja, hogy megmentse a lelkünket, eljuttasson a lehető legmagasabb erkölcsi és lelki érettségre, és egy napon a mennybe vigyen, ahol vele élhetünk. Bizonyos értelemben ez igaz. Az viszont nem igaz, hogy Istent nem érdekli a munkád, az egészséged, a…
 
„Újuljatok meg lelketekben és elmétekben” (Efezus 4:23) Sokat tanulhatunk a jó hozzáállás fontosságáról, ha megnézzük Izrael fiait. Becslések szerint körülbelül 1,5 millió izraeli jött ki Egyiptomból. Isten megszabadította őket a rabszolgaságtól, és elvezette őket az ígéret földjére. Az útnak körülbelül tizenegy napig kellett volna tartania, de ők …
 
„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt” (Zsidók 11:6) A hitről általában úgy gondolkodunk, hogy imáinkra választ kapunk, és megkapjuk Istentől azokat a dolgokat, amiket egyedül ő tud adni. Ez rendben is van. De van egy fontosabb oka annak, hogy miért növekedjünk a hitben. A hit lényege, hogy Isten tetszését keressük! „Hit nélkül pedig…
 
„Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?!” (Jeremiás 17:9) Mindannyian ismerünk jó szándékú embereket, akiket ha megkérünk valamire, nem biztos, hogy teljesítik. Bármennyire is kedvesek, megbízhatatlanok. Az érzéseink is ilyenek; legtöbbször nem számíthatunk rájuk, mert nincsenek ráhangolódva arra, ami a legjobb számunkra. J…
 
„Mert sokat vétkezünk mindnyájan” (Jakab 3:2) Jó dolog jobb teljesítményre törekedni, de próbálj reális elvárásokkal élni! Az életben nem minden fehér vagy fekete, vannak köztes, szürke területek is. Nem lehet mindig minden tökéletes, és nem minden szörnyű állandóan. Ha lemondasz egy találkozót, vagy nem mégy el egy társasági eseményre, mert csak k…
 
„Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta.” (1Korinthus 12:18) Kedved lenne egy másik gyülekezethez csatlakozni, ahol az emberek jobban hasonlítanak rád? Kenyai misszionáriusok csapatát egy maszáj törzsi kísérő vezette át a szavannán rendeltetési helyükre. Útjuk során felkeltették figyelmüket az együtt vándorló g…
 
„Hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok.” (1Korinthus 12:25) Amikor gyülekezetet keresel, ahol lelki otthonra találhatsz, a lehetőségek végtelenek. Hagyományos vagy modern – amilyet csak akarsz, valószínűleg meg is találod. De a te egyéni helyed Krisztus testében teljesen más kérdés; erről nem te dö…
 
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Példabeszédek 22:6) A Biblia így figyelmeztet: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Bár bizonyos egyetemes elvek minden gyermekre vonatkoznak, nincs két egyforma gyermek, és hiba úgy kezelni őket, mintha egyf…
 
„Fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt örömöt találsz benne.” (Példabeszédek 29:17) Néhány évvel ezelőtt a szociológusok és a gyermekpszichológusok érdekes felfedezést tettek. A kortárs gondolkodás azt feltételezte, hogy a játszóterek körüli kerítések korlátozzák a gyerekeket a kikapcsolódásban. Erre az elméletre alapozva úgy döntött…
 
„Ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket” (Példabeszédek 23:13) A fegyelmezésben soha ne a saját kényelmed legyen az elsődleges szempont, hanem a gyermeked lelke (értelme, érzelme és akarata)! A fegyelem vagy annak hiánya láncreakciót indíthat el. Ha gyermekeid nem tartják tiszteletben a tekintélyt a családban, akkor nem fogják tisztelni azt az iskoláb…
 
„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem!” (Lukács 9:23) Íme, három további bibliai példa a radikális elköteleződésre: 1) Elköteleződés a munkában. A múltban a munkáltatók nagyra értékelték munkavállalóikat, a munkások pedig megbecsülték munkáltatóikat és munkájukat. A mai munkahely gyak…
 
„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem” (Galata 2:20) Sokan szeretnének annyi mindent megszerezni maguknak, amennyit csak lehet, ám viszonzásul a lehető legkevesebbet adni. A jó időkben jelen akarnak lenni a barátaik számára, a nem túl jó időkben viszont eltűnnek. Sajnos a statisztikák alátá…
 
„Bizony, megáld téged Istened, az Úr, ahogyan megígérte neked.” (5Mózes 15:6) Néha az élet annyira lesújt, hogy feladjuk a reményt, nem hisszük, hogy bármikor is bármi jó történhetne velünk. Ha ma te is így érzel, olvasd el ezeket a szavakat: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reménytelj…
 
„Ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4:8) 1949-ben Edward Murphy százados, az USA Légierejének projektjén dolgozó mérnök dühös lett egy helytelenül bekötött jelátalakító miatt. A felelős technikust szidva Murphy azt mondta: „Ha va…
 
„Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.” (Példabeszédek 1:7) A Példabeszédek könyvében három héber szót találunk a „bolond” meghatározására. 1) Keszil. Ez olyan keményfejű, konok emberre vonatkozik, aki úgy gondolja, nincs szüksége tanácsra. 2) Evil. Ez öntelt, felfuvalkodott és erkölcsileg romlott …
 
„Meddig rejted el orcádat előlem?” (Zsoltárok 13:2) Amikor Kelly James és két hegymászótársa meghalt az oregoni Mount Hood hegyen az Egyesült Államokban, testvére, Frank, teológiai professzor elismerte: „Egy dolog elvontan beszélni a halálról. Egészen más megbirkózni egy szeretted halálával… A halál borzasztó. Nem tehetjük meg – és nem is kellene t…
 
„Fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jelenések 21:4) Dave Dravecky az 1980-as években lépett pályára a San Francisco Giants baseballcsapatban. 1988-ban az orvosok daganatot fedeztek fel a karjában, és 1991-ben amputálni kellett azt. When You Can’t Come Back [Ha nem térhetsz vissza] című könyvében a veszteség érzéséről ír. „Hiányzik, …
 
„Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik.” (Jelenések 7:15) További kérdés álomházunkkal kapcsolatban: mennyire van közel a munkahelyemhez? Gondolkodtál már azon, hogy mit fogunk egyáltalán csinálni a mennyben? Nos, mivel a menny a visszanyert Paradicsom, olvasd el ezt: „A…
 
„Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott” (Jelenések 7:9) Egy másik fontos kérdés, ami felmerül az álmaink házába költözés kapcsán: milyen emberek élnek a környéken? János, a látnok, a menny örömeiről ezt írta: „Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott…
 
„Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.” (2Korinthus 5:1) Kevés dolog van az életben, ami hasonló izgalommal töltene el, mint beköltözni álmaink otthonába. Ám ha Isten megváltott gyermeke vagy, akkor bármennyire szép is a földi álomházad, semmi ahhoz ké…
 
„Az Ákór-völgyet a reménység kapujává teszem.” (Hóseás 2:17) A Bibliában a völgyek általában a reménytelenség szimbólumai. Az Ákór (nyomorúság, szerencsétlenség) völgye arról kapta a nevét, hogy ott kövezték halálra Ákán családját, akik miatt Izráel serege vereséget szenvedett (ld. Józsué 7:25–26). A reménytelenség érzése természetes velejárója az …
 
„Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen.” (1Krónikák 29:12) Az eredményes tárgyaláshoz tedd a következőket: 1) Beszélj Istennel, mielőtt másokkal beszélsz! Vond be őt minden döntésedbe! A Biblia ezt mondja: „Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárk…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login