Keresztenyseg nyilvános
[search 0]
Több

Download the App!

show episodes
 
Ez az elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.
 
Adásainkban beszámolunk a pápa és a Szentszék tevékenységéről, ismertetjük a Szentatya homíliáit, beszédeit, beszámolunk apostoli utazásairól. Kitekintünk a világegyház eseményeire, megszólaltatjuk a Rómába érkező magyar egyháziakat és zarándokokat. Hírt adunk továbbá a határon túli magyar közösségek életéről, illetve elősegítjük az ökumenikus és vallásközi párbeszédet.
 
Leírás - A Biblia Üzenete műsor része a világszerte ismert Biblia tanulmányozó programnak, a Thru the Bible-nek. A sorozatot Dr. J. Vernon McGee írta és több, mint 100 nyelvre és dialektusra fordították le. A programot egy mindennapos, harminc perces rádió programnak tervezték, ami végigvezeti a hallgatót az egész Biblián. Most ezek a műsorok elérhetőek online. Hálásak vagyunk, hogy úgy döntött, hogy jobban megszeretné ismerni Isten Igéjét a műsorok hallgatásán keresztül. Azt javasoljuk, hog ...
 
A hetednapi adventisták szombatiskolája általában megegyezik más egyházak vasárnapi iskolájával. Különbséget jelent azonban, hogy résztvevőit nem csupán a gyermekek, hanem bármely korosztály alkothatja. Legfontosabb célja, hogy Krisztus tanítványaivá nevelje hallgatóit. Négy alapvető szándéka a hit, a közösségi élet fejlesztése, más emberi csoportok elérése és a világmisszió. Honlap: bibliatanulmanyok.hu Negyedéves kiadvány formájában megrendelhető a honlapon, emailben: Fenyvesiné Varga Eszt ...
 
Gyülekezetünk a megváltottak közössége Mi, a Kecskeméti Baptista Gyülekezet tagjai felismertük, hogy rá vagyunk szorulva Isten szeretetére és megbocsájtására. Valamennyien átadtuk az életünket Jézus Krisztusnak. Úgy gondoljuk, hogy minden embernek, így neked is erre van szükséged.
 
Loading …
show series
 
Az Isten az embert nem önmagában „rakta le” a földre, hanem egy csodálatos rendszer részeként, amelyet természetnek nevezünk. Keresztény hívő emberként ezért sem magunkra, sem a minket körülvevő világra nem csupán úgy tekintünk mint önálló személyekre, dolgokra, entitásokra stb., hanem úgy is mint teremtő Isten kreativitásának jeleire. Sőt! Egy oly…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-22-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, „Istened rendelte el a te hatalmadat: Erősítsd meg, oh Isten, amit számunkra készítettél!” (Zsoltárok 68,29) Testvérem, Istened elrendeli erődet és hatalmadat! Nem az a kérdés, hogy mennyit tudsz megtenni, elszenvedni vagy kibírni. Arról van szó, amit Isten t…
 
„Ne aggódjatok… a ti mennyei Atyátok tudja, hogy szükségetek van minderre.” (Máté 6:31–32) Ha Isten benned él, akkor nem kellene ennek nyilvánvalónak lennie? Hogy mondhatod, hogy bízol benne, ha közben megszállottan aggódsz az egészséged, a gyermekeid, az állásod vagy az anyagi helyzeted miatt? Az egy dolog, hogy valami foglalkoztat, de az aggodalo…
 
ISTEN TÖRVÉNYE Évekkel ezelőtt Franciaországban a halálbüntetés kérdéséről folyt a vita, hogy el kellene-e törölni. Az eltörlés szószólói felvették a kapcsolatot a híres francia íróval és filozófussal, Michel Foucault-val, és felkérték egy vezércikk megírására. Foucault azonban nemcsak a halálbüntetés eltörlése mellett érvelt, hanem az egész börtön…
 
Kik azok a szentek? Hogyan lesz valakiből szent? Mik azok az (egyház)történeti folyamatok, amelyek a szentek "intézményének" létrehozásához, kialakulásához vezettek? És, ami a legfontosabb? Hogyan álljak hozzá a témához nem római katolikusként? Mit mond erről a Biblia? Ilyen és hasonló kérdések kerülnek terítékre ebben az adásban. Hivatkozások: Ágo…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-21-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, A szeretetről, amivel egymás iránt viseltetünk, ismeri majd fel a világ, hogy Jézus tanítványai vagyunk. (Lásd János 13,35) Szeretetünk teszi majd lehetővé, hogy változást hozzunk ebbe a világba, és nem ítélkezéseink, se nem kritikáink, előítéleteink pedig mé…
 
IMÁDJUK A MEGVÁLTÓT! A teremtés tana valóban alapvető a hitünk szempontjából, de nem áll egyedül, és különösen igaz ez az Újszövetségre. Gyakran jelenik meg együtt a megváltás tanával, méghozzá egészen összefonódva azzal. Ez pedig egyszerűen azért van így, mert a bűn és a halál világában a teremtés önmagában nem elég. Élünk, küzdünk és szenvedünk (…
 
„Azután majd nagy vagyonnal kijönnek onnan.” (1Mózes 15:14) Amikor Izráel fiai elindultak Egyiptomból, Isten az egyik nép gazdagságát átruházta egy másik népre. Ráadásul egyik napról a másikra! Azért, mert az ő népét arra hívta el, hogy beteljesítsék céljait e földön. Miután 400 éven (tíz nemzedéken) át vályogtéglát gyártottak, rezet fényesítettek …
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-20-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Biztos ismered a nagy Góliát és a kis Dávid történetét, amelynek során az egyszerű pásztorfiú legyőzte az óriást, pedig csak egy csúzlija és néhány kavicsa volt. (Lásd 1 Sámuel 17,40-51) Íme, e nagy győzelem kicsiny kulcsai: Egy csúzli, néhány kavics, bátorsá…
 
A BIBLIA VILÁGKÉPE Amint a bevezetésben is megállapítottuk, egyikünk sem figyeli a világot semleges nézőpontból. Például ha egy ateista felnéz a szivárványra az égen, csak egy természeti jelenséget lát benne, nem tulajdonít más jelentőséget neki. Viszont aki a Biblia világképe alapján tekint a szivárványra, az nemcsak a természeti jelenséget látja,…
 
„Van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.” (Példabeszédek 18:24) Ahhoz, hogy Isten életedre vonatkozó tervét be tudd tölteni, kapcsolatot kell ápolnod olyan emberekkel, akik kitartanak melletted, bármi is történik. Emlékszel Jónátánra, aki akár élete árán is szerette Dávidot? És Ruthra, akinek anyósa, Naomi iránti szeretete újra értelmet ado…
 
Jákob történetének 4. epizódja, amelyben Ézsauval is foglalkozunk kicsit, és szó esik az anyai fortélyról is. Textus 1.: 1Mózes 26,34-35 34 Amikor Ézsau negyvenéves volt, feleségül vette Juditot, a hettita Beérí leányát és Boszmatot, a hettita Élón leányát. 35 Ezek igen megkeserítették Izsák és Rebeka életét. Textus 2.: 1Mózes 27,1-10 1 Amikor Izsá…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-19-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Ma a szembeszegülésről szeretnék szólni neked. Ha Jézus, Isten Fia, a bűn nélküli ember is megélte azt, hogy szembehelyezkedtek vele, elvetették, kritizálták, gyűlölködve kiáltozott ellene a tömeg, elárulták, megtagadták stb., ne lepődjünk meg, hogy mi magunk…
 
LEIBNIZ KÉRDÉSE Évekkel ezelőtt a német gondolkodó és író, Gottfried Wilhelm Leibniz feltette a valószínűleg legalapvetőbb kérdést: �Miért van valami ahelyett, hogy semmi nem volna?� Oktatás Tartalomjegyzék Előszó Tanulmány letöltése Tanítói melléklet letöltése Ellen G. White idézetek letöltéseBibliatanulmányok által
 
„Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.” (Ézsaiás 40:29) Egy sportmagazinban írtak az úgynevezett stressztörésről: „A normál körülmények között törést nem okozó mértékű erőbehatás állandó ismétlődése eredményez stressz- (vagy fáradásos) törést. Az izomzat a fokozott edzés, az ismételt és hosszantartó stressz miatt kimerül, nem …
 
Filadelfia, görög város a legfiatalabb a Jelenések könyvében említett 7 város közül. "Philadelphos" jelentése: "aki szereti a testvérét", így kapta a nevét is. Egy átvezető út Európából keletre. A város hamar "kis Athén"-ként lett ismer. Jézusnak nincs semmi rossz mondandója az itteni gyülekezetre. A tematikus tanítás a Jelenések könyve 3:6-12 alaa…
 
textus: 1Mózes 2,18-24„18 Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. 19 Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. 20 Így adott az ember nevet m…
 
A régi számítógépek időnként kiírták, hogy “cserélje ki a lemezt, és nyomja meg bármelyik billentyűt a folytatáshoz”. Néha az életben is így érezzük magunkat, jó lenne kicserélni bizonyos tulajdonságainkat, vagy valahogy újrakezdeni helyzeteket. Ebben a részben Jézus az újjászületésről beszél, mint megoldás. De vajon mit jelent és hogyan történik?…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-18-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Győzedelmes nap a mai, mert… Az Atyaisten szeret téged, s gondot visel rád Jézus felkel trónjáról, és harcol érted Szentlelke erőt ad neked és felsegít Isten Igéje megnyugtat, s biztosít, hogy értékes vagy Testvérem, Isten fia, leánya vagy. Sem a múlt, sem a …
 
AZ ÚR SZEMEI Egy oxfordi professzor azzal a teóriával állt elő, hogy sem mi, sem a világ, sem semmi, ami körülvesz bennünket nem valóságos, mert egy szuper komputerekkel rendelkező földönkívüli faj digitális kreációi vagyunk. Oktatás Tartalomjegyzék Előszó Tanulmány letöltése Tanítói melléklet letöltése Ellen G. White idézetek letöltése…
 
„Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked.” (Példabeszédek 2:10) Egy péntek reggel a Stanford Egyetem egy lelkes fiatal hallgatója állt Louis Janin, a híres bányamérnök elé. Állást keresett. Janin tájékoztatta, hogy pillanatnyilag egy titkárra van szükség. A fiatalember készségesen beleegyezett: „Rendben, vállalom a munkát.…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-17-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, „Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Tudod, amikor leülök és amikor felkelek, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram! Elől és hátul körülzártál e…
 
„Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket!” (Efezus 5:19) Isten Igéjének igazságait nemzedékek adták át egymásnak prédikációk, tanítások és könyvek segítségével. De továbbadták azokat az istentiszteleti énekekkel is. Amikor ezeket énekeljük, Isten Igéjének igazságát hirdetjük és egyben magunkba is fogadjuk. Lelkileg növekszün…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-16-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, Ma arra hívlak, mondd el ezt a szép imát, amit az egyik olvasó, Myriam adott nekem tovább, megköszönöm ezt neki… „Most, hogy a nap felkel, Uram, békét, bölcsességet és erőt jövök kérni tőled. Úgy akarom ma nézni a világot, ahogy te magad látod. Segíts, hogy c…
 
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: �A szeretet az igazi nevelés alapja. Ez a teremtés és megváltás alapja is. Ez világosan kitűnik abból a törvényből, amit Isten az élet vezérelveként nekünk adott. Az első és nagy parancsolat ez: ťSzeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből�Ť (Lk 10:27). A végtele…
 
„Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik.” (Példabeszédek 13:4) Egy ember arról álmodott, hogy örökölt egymillió dollárt. Álmában le akart zuhanyozni, de a zuhanyozó nem működött. Meg akart borotválkozni, de a borotva nem működött. Reggelit próbált készíteni, de sem a kávéfőző, sem a kenyérpirító nem működött. Kiment…
 
https://hu.jesus.net/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-15-audio.mp3 Üdvözöllek Testvérem, „Mint szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Istenem! Szomjúhozik lelkem Istenre, az élő Istenre; mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt?” (Zsoltárok 42,2-3) Olyan korszakban élünk, ahol minden egyre gyorsabban megy:…
 
JÉZUS, A PÉLDAKÉPÜNK Csakis Jézus Krisztus, Isten Fia volt az egyetlen ember, aki az Atya iránti tökéletes engedelmességben élt, maradéktalanul betartotta törvényét. Azért tette ezt, hogy ne csak a helyettesünk, hanem a példaképünk is legyen. Oktatás Tartalomjegyzék Előszó Tanulmány letöltése Tanítói melléklet letöltése Ellen G. White idézetek letö…
 
„Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben!” (Efezus 4:15) Mielőtt valakit szembesítesz az igazsággal valami miatt, állj meg és vizsgáld meg indítékaidat! Az a célod, hogy segítsd, vagy az, hogy megalázd a másikat? Jézus az emberek felemelésével és helyreállításával foglalkozott, neked is ezt kell tenned! Kérdezd meg magadtól, másképp k…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login