Forum Institute nyilvános
[search 0]
Több
Download the App!
show episodes
 
Artwork
 
A Bagoly mondja, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastje. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalomárok s más tudományágak képviselői. A somorjai székhelyű Fórum Kisebbségkutató Intézet célja a szlovákiai magyar társadalom jelenének és múltjának tudományos igényű kutatása ...
  continue reading
 
Az Ismerd jogaidat a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Jogsegély szolgáltatásának podcast-sorozata, melynek célja felhívni a szlovákiai magyarok figyelmét és informálni őket a kisebbségek jogairól és a térség jogrendszerének működéséről. A Jogesegély – jogi segítségnyújtás 2012 óta működik. Jogászok és kisebbségi jogokkal foglalkozó szakértők nyújtanak jogi segítséget a szlovákiai magyar nemzeti kisebbség tagjainak. Teszik ezt közvetlenül a Jogesegely.sk oldalon keresztül "beadványok" alapján ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
A közép-európai nemzetállamok mindig is gyanakvással tekintettek a szomszédos népek nemzeti szimbólumaira. Így volt ez az első Csehszlovák Köztársaságban is, ahol az államhatalom egyáltalán nem tűrte meg a magyar nemzeti himnuszt. A szlovákiai magyarok azonban ennek ellenére is énekelték azt, ami bírósági perek sorozatához vezetett. Erről szól a Ba…
  continue reading
 
A Bagoly mondja legközelebbi adásában Horváth Mihály a Szlovák Nemzeti Bank vezető közgazdásza lesz a vendégünk. A yorki egyetem volt tanárát, illetve az Oxford korábbi kutatóját május másodikán egyebek mellett arról hallhatják majd, milyen célokat tűzhet ki maga elé a monetáris politika, milyen mértékű lenne az optimális infláció és hogyan hangolh…
  continue reading
 
Mrva Marianna szociológussal, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének és a Fórum Intézetnek a kutatójával a lakosság kulturális fogyasztásáról beszélgetünk a Bagoly mondja podcastban. Azt a kérdést járjuk körbe, hogy ki az aktív és ki a passzív fogyasztó, mi a különbség az ún. otthoni kultúrafogyasztás és a házon kívüli között. Illet…
  continue reading
 
Azon túl, hogy értünk a nyelvünkön, felmerülhet a kérdés: vajon értjük-e a nyelvünket, illetve miről árulkodnak a nyelvről alkotott elképzeléseink. A Bagoly mondja második évadának második adásában Sebők Szilárd nyelvész volt a vendégünk. A pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusától a podcastünk hallgatói egyebek m…
  continue reading
 
A Bagoly mondja tudományos podcast második évfolyamának első adásában Szarka László történész volt a vendégünk, aki a multietnikus nemzetállamok kialakulásáról beszélt Kelet- Közép-Európában a 19–20. században. A beszélgetésben Szarka László felvázolta a nemzetállami törekvések okait a 19. századi Habsburg Birodalomban, majd az Osztrák–Magyar Monar…
  continue reading
 
Gyurgyík László demográfus voltaképpen egyszemélyes intézmény a szlovákiai magyar világban, hiszen ha bárki a szlovákiai magyarok demográfiájára kíváncsi, kizárólag őt kérdezi. A Bagoly mondja új adásában a demográfia alapvetéseiről, a demográfus mesterségéről, a népszámlálások történetéről beszél Vataščin Péter mikrofonja előtt. Gyurgyík László Sz…
  continue reading
 
1944-ig a felvidéki zsidóság egyik központja Komárom volt. Arról, hogyan élte meg ez a közösség az első bécsi döntést és miben változott meg a sorsa a magyar uralom visszatértével, Bajcsi Ildikó történész beszél. Aki pedig kérdezi, Vataščin Péter. Bajcsi Ildikó Történész. A komáromi Selye János Egyetem egykori végzőse, aki PhD. fokozatát Egerben sz…
  continue reading
 
Bár az árvaházak nélkülözhetetlen szerepet töltenek be, történetük mégis kevéssé feltárt és alig ismert. Ilyen a komáromi Timóteus Árvaház is, amelynek történetéről és általában az árvaházak történeti sajátosságairól Galo Vilmos történésszel beszélget Vataščin Péter. Galo Vilmos történész, történelemtanár A komáromi Duna Menti Múzeum munkatársa. A …
  continue reading
 
H. Nagy Péter ugyan irodalmár és a popkultúra kiváló kutatója, de számos olyan írása is ismert, amelyben a legújabb természettudományos ismereteket, illetve az azokkal foglalkozó munkákat népszerűsíti. A tudomány népszerűsítéséről és arról, hogyan lehet az irodalom alkalmas arra, hogy általa a tudomány eredményeit közelebb hozzuk a diáksághoz, Csan…
  continue reading
 
A szlovákiai magyar társadalomról és azon belül az elitről keveset tudunk. Simon Attilának az utóbbi években a két világháború közötti felvidéki magyar elitről végzett kutatásaiból azonban számos új, eddig nem ismert információt lehet leszűrni. Többek között arról, hogy az ország melyik régióiban élt az akkori értelmiség színe-java, de arról is, ho…
  continue reading
 
A szociológia mint tudományág sokak számára elvont, nehezen értelmezhető fogalom. A szociológiai kutatások egyik fontos módszere, a közvélemény-kutatás azonban sokakat érint és sokakat is érdekel. A szociológus munkájáról, módszereiről és ezen belül is a közvélemény-kutatásokról, annak nehézségeiről és szépségéről is szól a Bagoly mondja új adása, …
  continue reading
 
Jitka Rožňová műfordító, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense a magyar irodalom szlovák nyelvre való átültetéséről beszél. Napjaink egyik legkeresettebb műfordítója, a magyar irodalom és kultúra kiváló ismerője, aki eddig mintegy 40 klasszikus és kortárs magyar művet tolmácsolt szlovák nyelven, elméleti szinten is kutatja a műfordítás kér…
  continue reading
 
Mit kell tudni az iszlám vallás múltjáról és jelenéről? Milyen ember volt Mohamed, hogyan és milyen szabályokat betartva imádkoznak a muszlimok? Ilyen és hasonló témákba vezeti be a hallgatót Kovács Attila iszlamológus, akit Nagy Ildikó kérdezett stúdiónkban. Kovács Attila (1973) iszlamológus, vallástörténész, a Komenský Egyetem összehasonlító vall…
  continue reading
 
A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem professzora, Benyovszky Krisztián egyik fő kutatói területét a peremműfajok jelentik. Csanda Gábor kérdezte őt kiadványokról, de nem a könyvek belsőjéről, tehát amit a fedél magában rejt, hanem éppenséggel a külsőségekről, verbális és vizuális jellemzőikről. Benyovszky Krisztián (1975) – irodalomtörténész, műf…
  continue reading
 
A Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetének igazgatója, Görözdi Judit többek között a kortárs magyar prózairodalom szlovákiai fogadtatásával is foglalkozik. A műfordításokról és arról, hogyan viszonyul a szlovák olvasóközönség a magyar irodalomhoz, Csanda Gábor kérdezte őt. Görözdi Judit (1968) – irodalomtörténész, műfordító. Elsősorban…
  continue reading
 
Angyal Béla már évtizedek óta kutatja a szlovákiai magyar társadalmat, annak történetét, néprajzát. A Bagoly mondja podcastban az utóbbi években a csehországi levéltárakban folytatott kutatásai nyomán arról beszél, hogyan történt a szlovákiai magyarság jogfosztásának előkészítése és hogyan viszonyult ehhez a csehszlovák politikai és társadalmi elit…
  continue reading
 
Az Európai Unió döntéshozatali rendjének alapproblémája, hogy nem létezik európai démosz. Nincsen európai nép, a tagországok polgárjai nem alkotnak egy kulturálisan összeforrott, egymást értő, ismerő és értékelni képes politikai közösséget. A könyv, amelyikről szó van, arra tesz kísérletet, hogy az ilyen közösség létrejöjjön. Egy olyan sajátos mode…
  continue reading
 
Szent-Ivány József a két háború közötti szlovenszkói magyar világ kiemelkedő jelentőségű képviselője volt, s tevékenysége meghatározta a korabeli szlovenszkói magyar politikát, művelődést, újságírást, sportéletet. Ebből a sokféle tevékenységből Tóth László a Bagoly mondja podcast új adásában a művelődés- és irodalomszervező, illetve a lapalapító Sz…
  continue reading
 
Lőrincz Gyula, Fábry István, Dénes Ferenc – három szlovákiai magyar személyiség, akik amellett, hogy magas párttisztségeket töltöttek be, egyben a csehszlovák parlament képviselői is voltak. De mit tettek a parlamentben és mi volt a szerepük azoknak a további magyar képviselőknek, akiknek a nevét akkor sem nagyon lehetett ismerni, mára viszont telj…
  continue reading
 
A második világháború utáni szlovákiai népbíróságok egyik célja minél több magyar háborús bűnössé nyilvánítása volt. Ennek során számos református papot is megvádoltak és bíróság elé állítottak. A népbíróság működéséről és arról, milyen vádakkal vádoltak meg református lelkészeket és milyen ítéleteket hoztak ellenük, Csanda Gábor beszélget Simon At…
  continue reading
 
L. Juhász Ilona Dél-Szlovákiában, de Európa más tájain utazva már több mint két évtizede dokumentálja az út menti emlékjeleket: az első vagy második világháborús emlékeket éppúgy, mint az utóbbi évek baleseteiben elhunyt áldozatok ún. haláljeleit. Erről a tevékenységéről és az emlékjelekről beszélget vele a Bagoly mondja legújabb adásában Nagy Ildi…
  continue reading
 
Az ŠtB-ről, vagyis a csehszlovák állambiztonsági szolgálat tevékenységéről már mindenki hallott. Arról azonban kevés szó esik, hogy a titkosszolgálat kikkel működött együtt és kiket figyelt meg a szlovákiai magyarok közül. Többek között erről is beszélget Nagy Ildikó a Bagoly mondja podcast legújabb adásában Bukovszky László történésszel, a Nemzeti…
  continue reading
 
Márka- és fajtanevekkel naponta találkozunk. És mivel ezek gyakran nem magyar megnevezések, a szlovákiai magyar nyelvhasználatban ezek sajátos pozíciót töltenek be. Erről és nyelvhasználatunk egyéb sajátosságairól Csanda Gábor beszélget Misad Katalin nyelvésszel. Misad Katalin (1961) nyelvész, a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyel…
  continue reading
 
A társadalmi bizalom – az összetartó társadalom alapköve A társadalmi bizalom témája elsőre elvontnak tűnhet. A Bagoly mondja podcast következő adásából, amelyben Mrva Marianna beszél a témáról, azonban kiderül, hogy amikor a társadalmi bizalomról beszélünk, valójában napjaink legégetőbb kérdéseit érintjük: a társadalmon belüli szolidaritás kérdése…
  continue reading
 
A Felvidék fogalmáról A Bagoly mondja podcast adásának aktuális vendége Liszka József etnológus, akivel Vataščin Péter beszélgetett. A beszélgetés témáját pedig egy olyan fogalom adja, amelyet naponta használunk: ez a Felvidék. De mit is jelent a Felvidék kifejezés egy etnológus számára, változik-e a fogalom jelentéstartalma és ha igen miért? Erre …
  continue reading
 
Jeruzsálem a szent város Jeruzsálemben minden kőnek gazdája van, sőt hárman négyen mondják, hogy az övék – mondja Kovács Attila a Bagoly mondja Jeruzsálemről készült adásában. A neves vallástörténész beszél a három vallás viszonyáról, a palesztinokról és arról is, hogyan viszonyul hozzájuk Izrael, és hogyan az arab államok. Kovács Attila (1973) isz…
  continue reading
 
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és a Jogsegélyszolgálat podcastsorozata első évadának záróepizódjában az intézménnyel kapcsolatos személyes benyomások és élmények, valamint a kisebbségi jogok általános helyzete kerül elő. A műsor két vendége Szekeres Klaudia, a Jogsegélyszolgálat koordinátora, valamint Horony Ákos, az intézmény munkatársa. A Jog…
  continue reading
 
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és a Jogsegélyszolgálat legújabb podcastjában a vizuális kétnyelvűség és a nyelvhasználatot akadályozó gyakorlati körülmények kerültek a középpontba. A műsorban Horony Ákos, a Jogsegélyszolgálat munkatársa és Kállay András, a dokumentumfordítással és nyelvi érdekképviselettel foglalkozó Pro Civis polgári társulás …
  continue reading
 
Mészáros András (Bélvata, 1949) a kortárs magyar filozófia egyik kiemelkedő alakja, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnöke. Fő kutatási területét a magyar iskolai filozófia története jelenti, de sokat foglalkozik a filozófia és az irodalom illetve a filozófia és a szerelem kapcsolatával is. Ajánlott kö…
  continue reading
 
A történetírás egyik legújabb és egyben legnépszerűbb módszere az oral history, vagyis az elbeszélt történelem. Kőrös Zoltán az utóbbi években mintegy 500 szlovákiai magyar személlyel vett fel több mint 2500 órányi ilyen beszélgetést többek között a hadifogságról, a magyar időkről, a kollektivizálásról és sok érdekes egyéni sorsról. Hogyan készül a…
  continue reading
 
A szlovákiai magyarság száma folyamatos csökken, amely fogyás mögött a demográfusok elsősorban az asszimiláció jelenségét látják. De mi az oka az asszimilációnak, és tényleg a vegyesházasságok lennének a ludasok benne. Erről, és arról is tehetünk-e valamit a vegyesházasságok negatív következményei ellen beszélgetett Bagoly mondja podcast első adásá…
  continue reading
 
Mik azok a Beneš-dekrétumok? Mit kell tudni a dekrétumok modern alkalmazhatóságáról? Milyen európai eljárások és diszkriminációellenes lépések léteznek? A beszélgetést vezeti: Tokár Géza Vendég: Fiala-Butora János, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának jogásza, egyetemi tanár, emberjogi szakértőForum Institute által
  continue reading
 
Miért és hogyan érdemes szabályozni a kisebbségek jogállását? Mit tartalmazhat egy hasonló rendelkezés? Mi történt a kidolgozott javaslattal? A beszélgetést vezeti: Tokár Géza Vendég: Fiala-Butora János, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának jogásza, egyetemi tanár, emberjogi szakértőForum Institute által
  continue reading
 
Kommunikáció a hivatalokkal és a hatóságokkal, kétnyelvű dokumentumok, panasztételi lehetőségek és gyakorlati problémák. A beszélgetést vezeti: Tokár Géza Vendégek: Mgr. Szekeres Klaudia, jogász, 2010. áprilisától a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Jogsegélyszolgálatának koordinátora, 2014. augusztusától a Kisebbségi és Etnikai Csoportok Bizottságá…
  continue reading
 
Vizuális kétnyelvűség, üzletekre vonatkozó szabályozások, hogyan és mikor élhetünk panasszal, hogyan oldják a helyzetet a vállalkozók. A beszélgetést vezeti: Tokár Géza Vendégek: Mgr. Szekeres Klaudia, jogász, 2010. áprilisától a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Jogsegélyszolgálatának koordinátora, 2014. augusztusától a Kisebbségi és Etnikai Csopor…
  continue reading
 
Nyelvhasználati szabályozások a televízió és rádiózás területén, korlátozások és gyakorlati lecsapódás. A beszélgetést vezeti: Tokár Géza Vendégek: Mgr. Szekeres Klaudia, jogász, 2010. áprilisától a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Jogsegélyszolgálatának koordinátora, 2014. augusztusától a Kisebbségi és Etnikai Csoportok Bizottságának tagja a magya…
  continue reading
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv