Filosofisk Podcast nyilvános
[search 0]
Több
Download the App!
show episodes
 
I Filosofisk podcast diskuteras filosofiska ämnen med inbjudna gäster. Samtalen leds av Stina Björkholm, Olle Risberg och Nils Sylvan. Podden görs i samarbete med Filosofisk tidskrift och Bokförlaget Thales. Nya avsnitt släpps ungefär varannan månad med ett lite längre sommaruppehåll. Filosofisk tidskrift finns på Facebook: www.facebook.com/filosofisktidskrift Poddens mailadress är: podcast@filosofisktidskrift.se Mer information om podden finns här: www.filosofisktidskrift.se/filosofisk_podc ...
  continue reading
 
LYDskrift er podcasten til den filosofisk nysgerrige studerende - og alle andre interesserede. Her kan du lytte til interviews med artikelskribenter, de seneste filosofi-nyheder samt et lydligt kig ind i en læsekreds eller to, så du ved hvad der bliver snakket om 'derude' i studiemiljøet. Kort sagt, så handler LYDskrift om, at sætte engagementet og glæden ved at læse og skrive filosofi på lyd. LYDskrift bliver produceret i forlængelse af magasinet for filosofistuderende: TIDskrift.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I det artonde avsnittet av Filosofisk podcast gästas podden av Pauliina Remes och Miira Touminen som pratar om Sokrates och Platon. Vad vet vi egentligen om Sokrates filosofiska uppfattningar? Vad tror vi oss veta om hans syn på ett gott och meningsfullt liv? Bör Sokrates och Platon ses som de huvudsakliga föregångarna till västerländsk filosofi, o…
  continue reading
 
I det sjuttonde avsnittet av Filosofisk podcast gästas podden av Gunnar Björnsson och Nils Franzén som pratar om expressivism. Enligt expressivismen syftar moraliska utsagor inte till att beskriva objektiva moraliska sanningar, utan snarare till att ge uttryck för våra känslor. Men hur ska denna idé egentligen förstås, och hur kan teorin bäst försv…
  continue reading
 
I det sextonde avsnittet av Filosofisk podcast gästas podden av Jonna Bornemark och Staffan Carlshamre som pratar om kontinentalfilosofi. Vad är egentligen kontinentalfilosofi? Vilka är förgrundsgestalterna? Vilka är de mest omdebatterade ämnena just nu? Och vari består skillnaderna gentemot den analytiska filosofin?Gästernas filosofitips: “Vara oc…
  continue reading
 
I det femtonde avsnittet av Filosofisk podcast gästas podden av Åsa Burman och Johan Brännmark som pratar om social ontologi. Hur ska vi förstå den sociala verkligheten? Vilka metoder bör filosofer använda sig av när de teoretiserar kring sociala entiteter och fenomen? Och vilka frågor dominerar fältet idag?Gästernas filosofitips: “Social Goodness:…
  continue reading
 
I det fjortonde avsnittet av Filosofisk podcast gästas podden av Jens Johansson och Karl Ekendahl som pratar om döden. Vad innebär det egentligen att dö? Kan döden vara dålig för den som dör? Skulle det vara bättre om vi vore odödliga?Gästernas filosofitips: “Well-Being and Death” (2009), bok av Ben Bradley; “Genans och värdighet” (2005/2023, på no…
  continue reading
 
I det trettonde avsnittet av Filosofisk podcast gästas podden av Ylwa Sjölin Wirling och Finnur Dellsén som diskuterar framsteg inom filosofin. Kan man säga att filosofin har gjort några betydande framsteg? Och vad är egentligen ett filosofiskt framsteg?Gästernas filosofitips: “Down Girl: The Logic of Misogony” (2017), bok av Kate Manne (finns på s…
  continue reading
 
In the twelfth episode of Filosofisk podcast (the third one in English), we are joined by David Chalmers and Anandi Hattiangadi to discuss themes from David’s latest book, “Reality+”: Are we currently living in a virtual reality? How could we ever know? Could such a world be real? And could a life in it be good?The guests’ philosophical recommendat…
  continue reading
 
I det här elfte avsnittet av Filosofisk podcast gästas vi av Olle Torpman och Göran Duus-Otterström som diskuterar ämnet klimatetik. Har vi en moralisk skyldighet att minska utsläppen, och hur fördelar vi i så fall det ansvaret?Gästernas filosofitips: Hålla sig till den koldioxidbudget som en i rättvisans namn har; “What Climate Justice Means and W…
  continue reading
 
I det här tionde avsnittet av Filosofisk podcast gästas vi av Sofia Näsström och Folke Tersman som diskuterar ämnet demokrati. Vad är egentligen demokrati för något och varför är det något att ha? Vilka hot står demokratin inför idag och vilken framtid väntar för denna antika idé?Avsnittet spelades in på Världsfilosofidagen den 17 november framför …
  continue reading
 
I det här nionde avsnittet av Filosofisk podcast gästas vi av Minna Gräns och Christian Dahlman som diskuterar ämnet bevisvärdering. I våra domstolar råder fri bevisvärdering. Men vad är ett bevis? Och hur värderar vi egentligen styrkan hos ett bevis?Gästernas filosofitips: “Blind Injustice” (2019), bok av Mark Godsey; “Law and Truths: A Theory of …
  continue reading
 
I det här åttonde avsnittet av Filosofisk podcast gästas vi av Anna-Sofia Maurin och Matti Eklund som diskuterar ämnet metafysik. Frågor som avhandlas i avsnittet är bland annat vad metafysik är, hur det bedrivs och varför det är relevant. Gästernas filosofitips: ”If Tropes” (2002), bok av Anna-Sofia Maurin; ”On the Plurality of Worlds” (1986), bok…
  continue reading
 
In this second English episode of Filosofisk podcast, L.A. Paul and Krister Bykvist join us for a discussion about transformative experiences and how the nature of such experiences affect the ability to make rational decisions.The guests’ philosophical recommendations: “Prudence”, article by Phillip Bricker in The Journal of Philosophy (1980); “Asp…
  continue reading
 
In this first English episode of Filosofisk podcast, Peter Singer and Torbjörn Tännsjö join us for a discussion about utilitarianism. Questions addressed include using utilitarianism in decision-making, the moral weight of suffering, and the ethics of disability.The guests’ philosophical recommendations: “The Repugnant Conclusion” on Stanford En…
  continue reading
 
I det här femte avsnittet gästas vi av Åsa Wikforss och Ulf Jonsson som diskuterar tro. Frågor som avhandlas i avsnittet är bland annat vad en trosföreställning (övertygelse) är, hur tro förhåller sig till begrepp som sanning, evidens, rationalitet och kunskap, vari skillnaden består mellan religiösa och icke-religiösa trosuppfattningar och huruvid…
  continue reading
 
Avsnittet gästas av Jesper Ahlin Marceta och Emil Andersson som diskuterar politisk liberalism. I avsnittet diskuteras bland annat vad liberalism är, hur den kan berättigas och vari skillnaden mellan socialism, konservatism och liberalism egentligen består.Gästernas filosofitips: “Vi är alla individualister” av Jesper Ahlin Marceta; “John Rawls: Re…
  continue reading
 
I det här avsnittet gästas vi av Sofia Jeppsson och Maria Svedberg som diskuterar frågor om fri vilja och moraliskt ansvar.Gästernas filosofitips: “Star Trek: Voyager”, amerikansk TV-serie; “Ubik” och “The Three Stigmata of Palmer Eldritch” av Philip K. Dick; “The Free Will Show”, podcast med Taylor Cyr; “Closer to Truth”, filosofishow; Randolph Cl…
  continue reading
 
Avsnittet gästas av Jonas Olson och William Bülow O’Nils som diskuterar de anklagelser om rasism som riktats mot filosofen David Hume och hur vi bör ställa oss till hyllningar av Hume i ljuset av hans rasistiska åsikter. Gästernas filosofitips: “Making Amends: Atonement in Morality, Law and Politics” av Linda Radzik; “An Enquiry Concerning Human Un…
  continue reading
 
Premiäravsnittet av Filosofisk podcast gästas av Lars Bergström, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och grundare av Filosofisk tidskrift. I samtalet diskuterar vi tidskriftens historia och några av Lars filosofiska verk, bland annat avhandlingen “The Alternatives and Consequences of Actions” från 1966, “Grundbok i vär…
  continue reading
 
Er du klar til at lade din stemme høre i folketingsvalget, og hvad betyder den egentligt i det større billede? Lydskrift tager en samtale med filosof Martin Ejsing Christensen med udgangspunkt i hans oversættelse af den amerikanske filosof John Deweys bog "The Public and its Problems" fra 1927, der til trods for dens ældre dato er mere relevant end…
  continue reading
 
På en session på Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde mødte vi Achim Stephan i en samtale om hvordan den akademiske profession tager sin form, hvad man skal igennem, og hvad man skal forberede sig på i kampen for et professorat.Medvirkende: Rasmus Harsbo (interview), Asger Olsson og Jonas Michell (produktion), Mahhann (musik).…
  continue reading
 
På dagsordenen til TIDskrifts session under Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde 2018 på RUC stod spørgsmålet om hvordan den filosofiske kanon udvælges i fokus. Har traditionen altid ret, af den simple grund at den er traditionen? Eller må den brydes med, således at traditionens blinde vinkler får lov at træde frem i rampelyset? Hvad er mest progressi…
  continue reading
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv