Evlelkesz nyilvános
[search 0]
Több

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Azt hiszem senki számára sem meglepetés az a kijelentés, miszerint az egyház fogy. És itt most egyház alatt minden keresztény közösséget értek. Ugyan még az idei népszámlálás előtt vagyunk, de azt hiszem senkinek nincsenek illúziói. És persze már hallom is, hogy “igen, itt ‘nyugaton’ fogy az egyház, bezzeg Ázsiában, meg Afrikában…!” Ez egyrészt egy…
 
textus: 2Mózes 13,20-22 “20 Azután útnak indultak Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szélén. 21 Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. 22 Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.”…
 
textus: János evangéliuma 10,11-16“11 Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. 12 Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. 13 A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. 14 Én vagyok a jó…
 
Az idő az egyik legtermészetesebb dolog az ember életében. Telik-múlik, néha próbáljuk siettetni, de a legtöbbször ha nem is megállítani, de legalább a hatásait csökkenteni, mérsékelni. Pontosan tudjuk azt is, hogy az idő nem homogén, nem ugyanolyan mindig. És itt nem az idő szubjektív érzékelésére gondolok, hanem arra, hogy bizony vannak jó idők é…
 
textus: János evangéliuma 5,24-25 “24 Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. 25 Bizony, bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallott…
 
textus: János evangéliuma 11,17.20-29.32b “17 Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy [Lázár] már négy napja a sírban van. [...] 20 Márta, [Lázár egyik testvére] amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária [Lázár másik testvére] azonban otthon maradt. 21 Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. 22 De…
 
textus: János evangéliuma 20,1-10 “1 A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. 2 Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. 3 Elindul…
 
textus: Zsidókhoz írt levél 9,24-28a “Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a v…
 
textus: Jelenések 19,6-8 “6 És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! 7 Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, 8 és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tisz…
 
textus: Filippi 2,1-4“Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból,…
 
textus: 2Mózes 32,30-32“30 Másnap így szólt Mózes a néphez: Igen nagy vétket követtetek el. Ezért fölmegyek most az Úrhoz, talán engesztelést tudok szerezni vétketekért. 31 Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta: Ó, jaj! Nagyon nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból istent csinált magának. 32 Mégis, bocsásd meg vétküket! Mert ha ne…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/F8kqMDzpXxs 90. zsoltár "Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek! Mert ez…
 
A választások közeledtével az ember számtalan szempont alapján dönt (vagy nem dönt), hogy hova húzza be az x-et. Az x-nek lehetnek elvi, pénzügyi, ideologikus, személyes szimpátián alakuló, stb szempontjai, lehetünk lelkes szavazók, meg persze az is lehet hogy “befogott orral” jobb híján szavazunk.Ha valaki azt várja, hogy ebben az írásban - vagy a…
 
textus: 5Mózes 8,2-3“2 Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr a pusztában negyven éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem? 3 Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, ho…
 
A választások közeledtével jó ha a hívő ember végigondolja azt, hogy mi alapján húzza be az x-et. És ennek a végiggondolásnak egy fontos szelete kell, hogy legyen az is, hogy megnézzük, mi is a hívő embernek a viszonya a világhoz, és hogyan viszonyul az EGYHÁZ (nem felekezet, hanem csupa NAGYBETŰVEL, azaz minden Krisztusban hívő közössége) a világh…
 
textus: Ézsaiás 43,22-25“22 De nem engem hívtál segítségül, Jákób, nem értem fáradoztál, Izráel! 23 Nem nekem hoztál bárányt égőáldozatul, véresáldozataiddal nem engem dicsőítettél. Nem én voltam, akinek ételáldozattal szolgáltál, nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál. 24 Nem nekem vettél drága pénzen jó illatú nádat, nem engem árasztottál…
 
2Királyok 20,1-7 “1 Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki: Így szól az Úr: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben! 2 Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az Úrhoz: 3 Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed …
 
textus: Zsidókhoz írt levél 4,14-16 “14 Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. 15 Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. 16 Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem tró…
 
textus: Máté 23,23-36“23 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget; pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. 24 Vak vezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyeli…
 
Amikor a kétezres évek elején teológiával kezdtem foglalkozni, akkor még a csapból is az folyt, hogy megtört a kereszténység hegemón helyzete Európában és most már az emberek mindenféle vallásból és hitből válogatják össze a saját hiedelemrendszerüket, és vegyük tudomásul, hogy a kereszténység csak egy a sok forrás közül, és ezen a nehezített pályá…
 
textus: Máté 13,10-17“10 A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: Miért beszélsz nekik példázatokban? 11 Ő így válaszolt: Mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg. 12 Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. 13 Azért…
 
textus: Máté evangéliuma 9,9-13“9 Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte őt. 10 És történt, amikor Jézus asztalnál ült a házban, hogy sok vámszedő és bűnös jött, és odatelepedett Jézushoz és az ő tanítványaihoz. 11 Meglátták ezt a fari…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/ruqcpREXPHQ A Kérdések és válaszok lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=Xe4lrwYT0FU&list=PLuhJ6pNrVRjNm_wLlWqmnAgqorCwj1M0u&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz A bűnről szóló adások lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=gHj2FUMsyoM&list=PLuhJ6pNrVRjPuH8NKFJga1iuQ9l6-Wkf6&ab_channe…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login