Evlelkesz nyilvános
[search 0]
Több

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
textus: Mt 16,13-17.21-24 „13 Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? 14 Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. 15 Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? 16 Simon Péter így felelt: Te v…
 
Talán a legnehezebben érthető, leginkább megfoghatatlan és a legvitatottabb tanítása a kereszténységnek a Szentháromság. Az egyház két évezred alatt nem tudta feloldani annak az abszurd „matematikai példának” a feszültségét, hogy 1=3. Nem csak értelmezési különbségek, de szakadások és külön utasságok is szegélyezték a Szentháromsághoz való hozzááll…
 
Az igehridetés videója a YouTbe-on: https://youtu.be/mws6I_IVmaM textus: Jakab 3,13-18„13 Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! 14 Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. 15 Ez a bölcsesség…
 
Sokféle elképzelés van arról, hogy mit csinál vagy mit kellene csinálnia egy lelkésznek/papnak. Ebben az adásban megpróbálom összekötni a bibliai hagyomány papi és egyéb szolgálatait a 21. század lelkészi/papi szolgálataival, nyilvánvalóan a teljesség igénye nélkül. Ennek mentén három téma fog bővebben előkerülni. 1. Lelkész vagy pap? Az elnevezés …
 
A prédikáció videója a YouTube-on: https://youtu.be/DWuBcaoNRD4 textus: Zsidókhoz írt levél 4,12-13 „12 Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 13 Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki…
 
Keresztényként a legfőbb forrás, amiből hitünk és a mindennapok spiritualitása táplálkozik, az a Biblia. Mégis, gyakorló bibliaolvasóként, ha ránézek a saját Bibliámra, akkor már a lapok éleinek koszolódásából/elszíneződéséből látszik, hogy sokkal többet forgatom az utolsó harmadát, az Újszövetséget. „És persze, igen, Jézus az Újszövetségben van be…
 
Az igehirdetés videója a YouTube-on: https://youtu.be/-fPn1aRygso textus: 1Péter 2,1-5 „1 Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, 2 mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, 3 mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. 4 Járuljatok …
 
A legtöbb (protestáns) egyház honlapján azt olvassuk - ilyen, vagy olyan szavakkal - hogy "mi azt tanítjuk, ami a Bibliában van". Oké, de akkor miért mond mindenki mást? Miért csinálja mindenki másképpen? Miért van olyan sokféle gondolkodási mód? Hát azért, mert ugyananazt a szöveget olvassuk, de mégis másképpen értelmezzük... Azonban mégiscsak kel…
 
A prédikáció videója a YouTube-on: https://youtu.be/tMf-ivQ4BJk textus: 2Mózes (Kivonulás) 24,12-18„12 Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj itt, mert át akarom adni neked a kőtáblákra írt törvényt és parancsolatokat, amelyeket azért írtam le, hogy tanítani lehessen azokat. 13 Elindult tehát Mózes és szolgája, Józsué…
 
Soha nem volt még egy olyan ügy, rendszer, ideológia, eszme stb., ami úgy egységesítette volna volna az emberiséget mi a jelen globális gazdasági rendszere. Lehetnek etnikai, vallási, nemzeti, ideológiai vagy bármilyen ellenetétek is a világban lévő népek között, egy valami közös: a kapitalizmus és a fogyasztás. Hiszen "mindenkinek" az az érdeke, h…
 
A hitnek lehet tárgya és alanya is, azaz van "amit hiszünk" és van az "akiben hiszünk". Most e kettőt együtt fogjuk áttekinteni. Jézus Krisztus ugyanis, akiben hiszünk,... de vajon mit hiszünk róla? Mit jelent az, hogy ő Isten és ember is egy személyben? Mit jelent az, hogy az Istentől és Máriától is született? Honnan jött ő? Kicsoda tulajdonképpen…
 
A prédikáció videója a YouTube-on: https://youtu.be/b9pHJw4vrGs textus: 1Királyok 10,1-9 „1 Sába királynője hallotta a hírét Salamonnak és az Úr nevének, ezért eljött, hogy próbára tegye őt találós kérdésekkel. 2 Megérkezett Jeruzsálembe igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, igen sok aranyat és drágakövet hoztak. Elment Salamo…
 
Szekularizált nyugati típusú világunkban a keresztény hit és vallásosság meglehetősen skizofrén helyzetbe került. Ennek oka, hogy az egyház és az állam szétválasztása a magánszféra hatáskörébe „száműzte” a spiritualitás dimenzióját. A kereszténységnek azonban alapvető tanítása, hogy az evangéliumot (a Jézus Krisztusról szóló örömhírt) hirdetni kell…
 
textus: Máté 18,1-5„1 Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: Ki a nagyobb a mennyek országában? 2 Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, 3 és ezt mondta: Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. 4 Aki tehát megalázza magát, és …
 
A prédikáció a YouTube-on: https://youtu.be/YO5lVmjJk0o A teljes istentisztelet videója: https://youtu.be/mbBwrlTqajI textus: Máté evangéliuma 7,24-27„24 Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. 25 És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekir…
 
A prédikáció a YouTube-on: https://youtu.be/mI1Qfz69Dvo A teljes istentisztelet videója: https://youtu.be/uaQkT6Z65eA A prédikációban tévesen hangzik el, hogy a karácsony utáni vasárnap János evangélista ünnepe, mert december 27.-e az! De ez nem változtat a tartalom érvényességén. Textus: János evangéliuma 20,30-31„30 Sok más jelt is tett Jézus a t…
 
A teljes áhítat videójának linkje: https://youtu.be/pVSBSSEme10 textus: János evangéliuma 13,34-35 34 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! 35 Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.…
 
Az teljes ünnepi istentisztelet videója: https://www.youtube.com/watch?v=ul-3m6Zq2Is&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz textus: János evangéliuma 7,28-29„28 Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt: Ti ismertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok; de én nem önmagamtól jöttem, hanem igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem ismertek. 29 …
 
Az eredeti, YouTube, videó linkje: https://youtu.be/UB2GBO5iBkc A karácsonyi történetnek, Jézus születése történetének az egyik legikonikusabb „szereplője” a betlehemi csillag. Egy égi jelenség, amely a Biblia népétől mind földrajzi, mint pedig vallási értelemben nagyon távol lévő embereket is Betlehembe vezetett. Ez az égi tünemény idén, 2020-ban …
 
A teljes istentisztelet videója: https://www.youtube.com/watch?v=25gir0u6fks&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz textus: Jelenések 22,1-7„1 Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a Bárány trónjából ered. 2 A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termé…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/9VjyfTXQDmk A Miatyánk imádsága az egyik legfontosabb kincse a kereszténységnek. De bármennyire is megszólító már első olvasatra/mondásra is, nem minden része azonnal megérthető és befogadható. Ezek közül a részek közül is kiemelkedik a "ne vígy minket a kísértésbe" sor, amely sokaknak okoz értelmez…
 
A prédikáció videója: https://youtu.be/XZGLNuLx-mQ textus: 2Timóteus 1,8-14 „8 Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. 9 Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme…
 
A teljes istentisztelet videója: https://youtu.be/OmsDU2QgQbs textus: Jakab 5,7-11 „7 Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. 8 Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. 9…
 
A Biblia vallásait végigkísérte egészen napjainkig a tudat, hogy léteznek azok a lények, akiket összefoglaló néven anygaloknak nevezünk. Az előző epizóban annak próbáltunk meg utánajárni, hogy vajon ténylegesen léteznek e vagy sem. Mivel igenlő választ adtunk az adás végén, így most azzal foglalkozunk, hogy ha léteznek, akkor milyenek is valójában.…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login