Evlelkesz nyilvános
[search 0]
Több

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/91KtByufZuQ A textus: https://abibliamindenkie.hu/uj/GEN/31/#21 A bibliatanulmányok lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz Mi Isten neve? adás: https://www.youtube.com/watch?v=XzffnLiBNdI&t=2s&ab_channel=Evlel…
 
textus: Máté evangéliuma 21,12-17„12 Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, 13 és ezt mondta nekik: Meg van írva: „Az én házamat imádság házának nevezik”, ti pedig rablók barlangjává teszitek. 14 Azután vakok és sánták m…
 
Ha a keresztény felekezetek közötti szembetűnő és alapvető különbségeket tekintjük, akkor mindenképpen foglalkoznunk kell a szentségekkel. Azon túlmenően, hogy sokan káromkodásként használják a "szentség" vagy a "hétszentség" szót, nem sokan vannak vele tisztában (egyházon belül sem), hogy tulajdonképpen mi az a szentség, és miért annyi van amennyi…
 
textus: Máté evangéliuma 18,11-14 „11 Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. 12 Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? 13 És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkile…
 
textus: János evangéliuma 10,22-29 „22 Elérkezett Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe. Tél volt. 23 Jézus a templomban, Salamon csarnokában volt. 24 Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan! 25 Jézus így válaszolt nekik: Megmondtam nektek, d…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/xXcNBr2oXu4 Sokan sokfélét képzelnek arról, hogy mit csinál, mit csinálhat egy lelkész, egy pap, mi a munkája. Legyen bár távol vagy közel az egyházhoz valaki, azzal minden bizonnyal tisztában van, hogy ahol és amikor biztosan megtalálni a lelkészt, az vasárnap délelőtt a templomban. Már évszázadok …
 
textus: 2Korinthus 4,10-11.13-14 „10 Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. 11 Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. […] 13 Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: „Hittem, azért s…
 
textus: Lukács evangéliuma 24,28-35„28 Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. 29 De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. 30 És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik a…
 
textus: Jelenések 1,9-18„9 Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. 10 Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitáét, 11 amely ezt mondta: Amit látsz, írd meg eg…
 
Zsoltárok 22,12.15-20„12 Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen! […] 15 Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. 16 Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. 17 Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, át…
 
A prédikáció a YouTube-on: https://www.youtube.com/watch?v=QrledjQYjKc textus: János evangéliuma 13,1-11 „1 Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. 2 És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótes…
 
Az utóbbi időben megint felkavarta a közéleti állóvizet az a vélemény, hogy a gyermekek megkeresztelése igencsak problémás. A mostani csörtének azonban nem teológiai voltak, hanem jogi. Konkrétan az a gondolat került elő, hogy a gyerekek személyiségi jogait sérti a keresztelés, hiszen egy egyházba, felekezetbe kerül bele úgy, hogy ő ezt nem akarja,…
 
textus: Zofóniás 3,14-17 „14 Ujjongj, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izráel! Örvendezz, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! 15 Eltörli az Úr az ítéletedet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az Úr, Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől tartanod. 16 Azon a napon így biztatják majd Jeruzsálemet: Ne félj, Sion, ne csüggedj el! 17 Veled v…
 
Az eredetei videó linkje: https://www.youtube.com/watch?v=Pzi1VMYQZds&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz A bibliatanulmányok lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A9szEvlelkesz által
 
textus: János evangéliuma 2,13-22 „13 Közel volt a zsidók páskaünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. 14 A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait meg az ott ülő pénzváltókat. 15 Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, 16 a g…
 
A Biblia sohasem önmagában áll. A mindenkori bibliaolvasónak ugyanis olvasata van, azaz ahogyan egyre távolodunk a Biblia korától időben, mindig másképpen, más szemmel értelmezzük az abban lévő információkat, üzeneteket. Ez viszonylag sűrűn előforduló téma a Biblia értelmezésével kapcsolatban.Azonban arról sokkal kevesebbet beszélünk, hogy pl. Mi i…
 
textus: János 6,30-40 „30 Erre megkérdezték tőle: És te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? 31 Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan meg van írva: „Mennyei kenyeret adott nekik enni.” 32 Jézus pedig így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én At…
 
Az eredeti videó linkje: https://youtu.be/9BZ_jqJg-CU A bibliatanulmányok lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz textus: 1Mózes 29,21-30 21 Utána Jákób ezt mondta Lábánnak: Add hozzám a feleségemet, mert letelt az időm! Hadd menjek be hozzá! 22 Lábán össze is…
 
textus: János evangéliuma 1,29-34 „ 29 Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! * 30 Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. 31 Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertté legyen Izráel előtt. 3…
 
„AZ EGYHÁZ” – mennyi minden van ebben a fogalomban. Ki ezt érti alatta, ki pedig azt. Egyfajta pavlovi reflexként (link) szinte mindenkiben megjelenik egy kép, egy hangulat, egy érzés vagy valamilyen vélemény AZ EGYHÁZzal kapcsolatban. Az utóbbi időben pedig, sajnos, AZ EGYHÁZ csak akkor tematizálódik, amikor valami gáz van. Pénzügyi támogatások, l…
 
Az igehirdetés a YouTube-on: https://youtu.be/D20xT9w7Uig textus: Máté evangéliuma 20,20-28„20 Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. 21 Jézus megkérdezte tőle: Mit kívánsz? Ő így felelt: Mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal …
 
textus: Mt 16,13-17.21-24 „13 Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? 14 Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. 15 Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? 16 Simon Péter így felelt: Te v…
 
Talán a legnehezebben érthető, leginkább megfoghatatlan és a legvitatottabb tanítása a kereszténységnek a Szentháromság. Az egyház két évezred alatt nem tudta feloldani annak az abszurd „matematikai példának” a feszültségét, hogy 1=3. Nem csak értelmezési különbségek, de szakadások és külön utasságok is szegélyezték a Szentháromsághoz való hozzááll…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login