Evlelkesz nyilvános
[search 0]
Több

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Az egyházban nem véletlenül beszélünk annyit a bűnről. Minden hívő embernek a célja az üdvösség, az Isten végtelen ideig tartó, közvetlen közelsége. E cél elérésének akadálya pedig a bűn. Éppen ezért küldte el Isten az ő Fiát, Krisztust, hogy a bűnöket és azok büntetését elhordozza és utat nyisson az embernek az Isten felé. Ugyanis e nélkül az út n…
 
textus: 1János 5,10b-13„Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról. 11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. 12 Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.13 Ezt azért írtam n…
 
textus: Kol 2,8.12-15 „8 Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz igazodik. […] 12 A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a ha…
 
textus: Apcsel 4,32-35„32 A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt. 33 Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. 34 Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük va…
 
Amikor két felekezet közötti különbségekre gondolunk, akkor először mindig a külsőségek ugranak be. Az egyik így néz, a másik meg úgy. Az egyik így csinálja, a másik meg úgy. Az egyik így mondja, a mások meg úgy. És - természetesen - ezek a különbségek is lényegesek és számítanak. Azonban ezek a külső különbségek mindig belső okokra vezethetők viss…
 
"Jó pap holtig tanul" - tarja a mondás, amit én igyekszem komolyan venni. Ennek fényében jelentkeztem és nyertem felvételt az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájába, ahol idén (2021) szeptemberben kezdem meg PhD tanulmányaimat. Arra gondoltam, hogy megosztom veletek ezt a folyamatot, és naplószerűen, podcast adásokban mutatom be nektek…
 
textus: Galata 5,13-14 „13 Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. 14 Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.”Evlelkesz által
 
Minden bizonnyal vannak, akiket már maga a kérdésfelvetés (Ki volt Ádám és Éva?) mosolygásra, vagy éppen rosszallásra késztet. Akik szerint a Bibliában szereplő teremtéstörténet csak egy tanmese, azok számára Ádám és Éva személye csupán az emberiség szimbóluma. Akik szerint viszont az Isten hat napa alatt teremtette meg a világot pontosan olyan mód…
 
textus: 1Mózes 32,14.21b-32 „14 Miután ott töltötte azt az éjszakát, ajándékokat válogatott ki bátyjának, Ézsaunak mindabból, amire szert tett: […] Mert ezt gondolta: Megengesztelem őt az ajándékkal, amely előttem megy, és csak azután kerülök a színe elé, talán akkor szívesen fogad. […] 22 Az ajándék tehát elindult előtte, ő azonban a táborban tölt…
 
textus: Ézsaiás 5,20-24 „20 Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják, akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű! 21 Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. 22 Jaj azoknak,…
 
textus: Ézsaiás próféta könyve 42,18-21 „18 Ti süketek, halljatok! Ti vakok, nézzetek föl, és lássatok! 19 Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak, mint az Úr szolgája? 20 Sokat láttál, de nem ügyeltél rá, nyitva volt a füled, mégsem hallottál. 21 Igazsága ér…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://www.youtube.com/watch?v=fNHESWCFETM A sorozat lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A9szEvlelk%C3%A9sz A Szentháromság felfedezése: https://www.youtube.com/watch?v=gXbYv98q6B8&ab_channel=Evlelk%C3%A9szEvlelk%C3%A9sz…
 
textus: 5Móz 6,12-18 „Vigyázz: ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából! 13 Az Urat, a te Istenedet féld, őt tiszteld, és az ő nevére esküdj! 14 Ne kövessetek más isteneket a körülöttetek levő népek istenei közül! 15 Mert az Úr, a te Istened, aki közöttetek van, féltőn szerető Isten: fölgerjed ellened az…
 
textus: Zsoltárok 51,12-15 „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád.”…
 
textus: Apcsel 2,1-7a.11b-12„1 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3 Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 4 Mindnyájan megtelte…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/ks-axZbGKY0 Az angyalokról szóló adások: https://www.youtube.com/watch?v=wwHYhQCJDo0&list=PLuhJ6pNrVRjOobMhuOrFfSXWZFswiPeTm&ab_channel=Evlelk%C3%A9szEvlelk%C3%A9sz A sorozat lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX…
 
textus: János evangéliuma 20,11-18 „11 Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, 12 és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt; az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. 13 Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem…
 
A Szentháromság fogalma olyan a teológiában, mint a egyenes vagy a pont a matematikában. Nem magyarázzuk. Így van és kész. Persze, évszázadok és sokszor tetlegességig fajuló viták kellettek ahhoz, hogy "kész" legyen. Úgy érzem, annyira megnyugodtunk, hogy végre tényleg kész van, hogy azóta nem is nagyon foglalkozunk vele. (Vagy velük...?) Pedig kel…
 
Ha elolvasnád: https://evlelkesz.blogspot.com/2021/05/a-mennyben-nincs-korrupcio-lk-181-8.html textus: Lukács evangéliuma 18,1-8 „1 Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. 2 Így szólt: Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. 3 Élt abban a …
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/91KtByufZuQ A textus: https://abibliamindenkie.hu/uj/GEN/31/#21 A bibliatanulmányok lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz Mi Isten neve? adás: https://www.youtube.com/watch?v=XzffnLiBNdI&t=2s&ab_channel=Evlel…
 
textus: Máté evangéliuma 21,12-17„12 Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, 13 és ezt mondta nekik: Meg van írva: „Az én házamat imádság házának nevezik”, ti pedig rablók barlangjává teszitek. 14 Azután vakok és sánták m…
 
Ha a keresztény felekezetek közötti szembetűnő és alapvető különbségeket tekintjük, akkor mindenképpen foglalkoznunk kell a szentségekkel. Azon túlmenően, hogy sokan káromkodásként használják a "szentség" vagy a "hétszentség" szót, nem sokan vannak vele tisztában (egyházon belül sem), hogy tulajdonképpen mi az a szentség, és miért annyi van amennyi…
 
textus: Máté evangéliuma 18,11-14 „11 Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. 12 Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? 13 És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkile…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login