show episodes
 
Loading …
show series
 
textus: Róma 10,12-17“12 Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, 13 mert „aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”.14 De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? 15 …
 
Nyáron indul a esküvő szezon. Ilyenkor sűrűbbek a péntekek és a szombatok az evangélikus templomokban is. Talán ebben az esztendőben mi is részt veszünk egy két esküvőn és lagzin, amelyre barátaink, rokonaink hívtak meg. Amikor Jézusról gondolkodunk, akkor ritkán gondolunk bele abba, hogy ő teljesen ember is volt nem csak Isten. És bizony neki is v…
 
textus: Efézus 3,8-12“8 Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus mérhetetlen gazdagságát, 9 és hogy feltárjam mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében; 10 és hogy ismertté legyen most az egyház által a menn…
 
textus: Apcsel 2,42-47 “42 Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 43 Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. 44 Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. 45 Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenk…
 
textus: Apcsel 2,36-41“36 Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. 37 Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? 38 Péter így válaszolt: Térjetek meg,…
 
textus: Apcsel 1,1-11 “1 Az első könyvet arról írtam, Teofiloszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva 2 egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. 3 Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, é…
 
Minden ember tagja a társadalomnak, és akár akarja, akár nem - bár enyhítheti de - hatással van az életére az, ami a “köz”-ben történik. A hívő ember sem kivétel. A társadalmi folyamatok, helyzetek, állapotok hatással vannak hitünkre és - reménység szerint - a hitünk is hatással van a társadalmi létünkre, s talán magára a társadalomra is. Éppen ezé…
 
textus: Zsoltárok 130,1-8 “1 Zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! 2 Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! 3 Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? 4 De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. 5 Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. 6 Lelkem várja az Urat, jobban, mint az…
 
Azt hiszem senki számára sem meglepetés az a kijelentés, miszerint az egyház fogy. És itt most egyház alatt minden keresztény közösséget értek. Ugyan még az idei népszámlálás előtt vagyunk, de azt hiszem senkinek nincsenek illúziói. És persze már hallom is, hogy “igen, itt ‘nyugaton’ fogy az egyház, bezzeg Ázsiában, meg Afrikában…!” Ez egyrészt egy…
 
textus: 2Mózes 13,20-22 “20 Azután útnak indultak Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szélén. 21 Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. 22 Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.”…
 
textus: János evangéliuma 10,11-16“11 Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. 12 Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. 13 A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. 14 Én vagyok a jó…
 
Az idő az egyik legtermészetesebb dolog az ember életében. Telik-múlik, néha próbáljuk siettetni, de a legtöbbször ha nem is megállítani, de legalább a hatásait csökkenteni, mérsékelni. Pontosan tudjuk azt is, hogy az idő nem homogén, nem ugyanolyan mindig. És itt nem az idő szubjektív érzékelésére gondolok, hanem arra, hogy bizony vannak jó idők é…
 
textus: János evangéliuma 5,24-25 “24 Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. 25 Bizony, bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallott…
 
textus: János evangéliuma 11,17.20-29.32b “17 Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy [Lázár] már négy napja a sírban van. [...] 20 Márta, [Lázár egyik testvére] amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária [Lázár másik testvére] azonban otthon maradt. 21 Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. 22 De…
 
textus: János evangéliuma 20,1-10 “1 A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. 2 Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. 3 Elindul…
 
textus: Zsidókhoz írt levél 9,24-28a “Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a v…
 
textus: Jelenések 19,6-8 “6 És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! 7 Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, 8 és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tisz…
 
textus: Filippi 2,1-4“Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból,…
 
textus: 2Mózes 32,30-32“30 Másnap így szólt Mózes a néphez: Igen nagy vétket követtetek el. Ezért fölmegyek most az Úrhoz, talán engesztelést tudok szerezni vétketekért. 31 Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta: Ó, jaj! Nagyon nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból istent csinált magának. 32 Mégis, bocsásd meg vétküket! Mert ha ne…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/F8kqMDzpXxs 90. zsoltár "Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek! Mert ez…
 
A választások közeledtével az ember számtalan szempont alapján dönt (vagy nem dönt), hogy hova húzza be az x-et. Az x-nek lehetnek elvi, pénzügyi, ideologikus, személyes szimpátián alakuló, stb szempontjai, lehetünk lelkes szavazók, meg persze az is lehet hogy “befogott orral” jobb híján szavazunk.Ha valaki azt várja, hogy ebben az írásban - vagy a…
 
textus: 5Mózes 8,2-3“2 Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr a pusztában negyven éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem? 3 Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, ho…
 
A választások közeledtével jó ha a hívő ember végigondolja azt, hogy mi alapján húzza be az x-et. És ennek a végiggondolásnak egy fontos szelete kell, hogy legyen az is, hogy megnézzük, mi is a hívő embernek a viszonya a világhoz, és hogyan viszonyul az EGYHÁZ (nem felekezet, hanem csupa NAGYBETŰVEL, azaz minden Krisztusban hívő közössége) a világh…
 
textus: Ézsaiás 43,22-25“22 De nem engem hívtál segítségül, Jákób, nem értem fáradoztál, Izráel! 23 Nem nekem hoztál bárányt égőáldozatul, véresáldozataiddal nem engem dicsőítettél. Nem én voltam, akinek ételáldozattal szolgáltál, nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál. 24 Nem nekem vettél drága pénzen jó illatú nádat, nem engem árasztottál…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login