show episodes
 
Itt hallhatók a Hetednapi Adventista Egyház Budapest Zuglói Gyülekezetében elhangzott prédikációk. A gyülekezet a 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 28/a. szám alatt vár minden érdeklődőt szombatonként 10:00 órától az istentiszteleteire. Az istentiszteletek élő közvetítésébe a http://onlineistentisztelet.hu oldalon lehet bekapcsolódni.
 
Loading …
show series
 
textus: Jel 7,9-10.13-17 „9 Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, 10 és hatalmas hangon kiáltották: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé! […] 13 E…
 
Ebben az epizódban Jákob megérkezik nagybátyjához Lábánhoz, aki nagy "szeretettel" fogadja. És főhősünk találkozik jövendőbelijével is, aki nem csak hogy szép, de gazdag is. Az eredeti videó linkje: https://youtu.be/IYaCioUc9RE A teljes sorozat lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&a…
 
A Biblia telistele van olyan történetekkel, amelyekben olyan lények szerepelnek, akik túlmutatnak az anyagi világon. Ők népesítik be az un. "szellemi világot". De vajon tényleg léteznek? Vagy nem többek, mint egy adott kor (a Biblia kora) értelmezési rendszerének szükségszerű mesés alakjai? És a 21. század ember mégis mit tud kezdeni ezzel az egéss…
 
Az eredeti videó linkje: https://youtu.be/ZxGOg3A_PhY A Bibliataulmányok teljes lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz Jákob menekül a testvére elől Hárán városába, nagybátyjához lábánhoz. Az nem rövid, sőt valószínűtlenül hosszú. És bár még alig tette meg eg…
 
textus: Jelenések 22,12-14 „12 Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. 13 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. 14 Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba.”…
 
Két ország, két földrész, de ugyanaz az egyház. De tényleg ugyanaz az egyház? Van teljesen más? Van olyan, hogy tipikusan amerikai keresztény? És ha igen, akkor miben másmilyen egy tengeren túli hívő, mint egy európai, vagy éppenséggel egy magyar? És miért van az USA-ban legalább egy tucat evangélius egyház, amelyik mind-mind mást mond és mást gond…
 
Az eredeti videó linkje: https://youtu.be/MjdBlAe4xZ4 Az elsőszülöttségi áldás kicsalásának végzetes következményei lehettek volna Jákobra nézve, ha nem menekül el. De hogyan úszta meg? És hová menekült? A bibliatanulmányok lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A…
 
textus: Jelenések könyve 14,12-13 „12 Itt van szükség a szentek állhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. 13 És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követ…
 
Nem olyan régen hagytuk magunk mögött a rendszerváltás 30. évfordulóját. Persze nem lehet egy konkrét dátumot meghatározni, hiszen a rendszerváltás nem egy pontszerű esemény, hanem egy folyamat, amely évekig tartott, és hatása, eredményei vagy éppen eredménytelensége mind a mai napig érezteti a hatását. Az egyházak számára is döbbenetes volt a ford…
 
Ebben az epizódban megláthajuk, hogy mi lett Jákos és Rebeka csalásának következményei. Az eredeti videó linkje: https://youtu.be/bTRGhMIbCTo A sorozat lejátszási listája a YouTube-on: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz textus: 1Mózes 27,30-41 30 Miután elmondta Izsák Jákób …
 
textus: Jeremiás 23,23-24.29 “Nemcsak a közelben vagyok Isten – így szól az Úr –, hanem Isten vagyok a távolban is! 24 El tud-e rejtőzni valaki olyan helyre, ahol nem látom? – így szól az Úr. Nem én töltöm-e be az eget és a földet? – így szól az Úr. [...] Nem olyan-e az én igém, mint a tűz – így szól az Úr –, vagy mint a sziklazúzó pöröly?” lekció:…
 
Meg lehet ismerni az Istent? Ha igen, akkor hogyan? Milyen "eszközök" állnak a rendelkezésünkre? Vannak az Isten megismerésének szintjei? És hol a határ? Hivatkozások: A teremtésről szóló adás: https://www.youtube.com/watch?v=OtBzKd0vbgc&t=2497s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz A Bibiáról szóló adás: https://www.youtube.com/watch?v=JYVd7OgeaaY&t=28s&ab_ch…
 
Ebben az epizódban Jákob és édesanyja Rebeka véghezviszik a csalást, amit elterveztek. De végül mégsem az sül ki belőle, amit vártak. Az eredeti videó linkje: https://youtu.be/mLj8Fo-NICw A bibliatanulmányok lejátszási listája a YouTube-on: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz…
 
textus: Malakiás 2,5-6 „ 5 Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és remegve tisztelte nevemet. 6 Igaz tanítás volt a szájában, és nem volt álnokság az ajkán. Békességben és becsületesen élt előttem, és sokakat megtérített a bűnből.” * YouTube.com/Evlelkész Facebook.com/evlelkesz Spotify.co…
 
Kik azok a szentek? Hogyan lesz valakiből szent? Mik azok az (egyház)történeti folyamatok, amelyek a szentek "intézményének" létrehozásához, kialakulásához vezettek? És, ami a legfontosabb? Hogyan álljak hozzá a témához nem római katolikusként? Mit mond erről a Biblia? Ilyen és hasonló kérdések kerülnek terítékre ebben az adásban. Hivatkozások: Ágo…
 
Jákob történetének 4. epizódja, amelyben Ézsauval is foglalkozunk kicsit, és szó esik az anyai fortélyról is. Textus 1.: 1Mózes 26,34-35 34 Amikor Ézsau negyvenéves volt, feleségül vette Juditot, a hettita Beérí leányát és Boszmatot, a hettita Élón leányát. 35 Ezek igen megkeserítették Izsák és Rebeka életét. Textus 2.: 1Mózes 27,1-10 1 Amikor Izsá…
 
textus: 1Mózes 2,18-24„18 Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. 19 Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. 20 Így adott az ember nevet m…
 
Ebben az epizódban az ikrek, Jákob és Ézsau, kapcsolata alakításának egyik legerősebb történetét nézzük át, ahol az éhség, a kapzsiság, a veszély és egy tál vörös cucc játszák a főszerepet. textus: 1Móz 25,27-34 "27 Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó. 28 Ezért …
 
textus: 5Mózes (Deut) 30,15-20 „Lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. 16 Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és törvényeit, és akkor élni és sokasodni fogsz, mert megáld téged az Úr, a te Istened azon a földön, amelyre most be…
 
Nagy levegő és öveket becsatolni! A mai adás a teológia igazi mélyére vezet! A szónak persze pozitív értelmében. Csak remélni tudom, hogy méltó vagyok a téma felvezetésére, és hogy ti is kitartotok velem a végéig... Mit jelent az eleve elrendelés a predestináció? Kire vonatkozik és kire nem? Mire terjed ki és mire nem? És ellen lehet-e neki állni? …
 
A Jákobról szóló sorozatunk második epizódjában Jákób születéséről beszélünk, arról, hogy milyen kröülmények között született meg Jákob és ikertestvére Ézsau, és arról, hogy milyen jelentősége van kettejük kapcsolatának Jákob életére és Izrael történetére nézve. textus: 1Mózes 25,19-26 "19 Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetsége: Ábrahám nemzette …
 
textus: Máté evangéliuma 18,19-20 „19Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. 20Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”Evlelkesz által
 
Az Isten az embert nem önmagában „rakta le” a földre, hanem egy csodálatos rendszer részeként, amelyet természetnek nevezünk. Keresztény hívő emberként ezért sem magunkra, sem a minket körülvevő világra nem csupán úgy tekintünk mint önálló személyekre, dolgokra, entitásokra stb., hanem úgy is mint teremtő Isten kreativitásának jeleire. Sőt! Egy oly…
 
A legelső epizód az Evlelkész csatornájának új rovatában, melynek címe: bibliatanulmány. Hétről hétre friss adások lesznek, melyek nem egy témát dolgoznak fel, mint az eddig megszokott podcastok, hanem egy-egy bibliai szakaszt tárgyalnak.Az első sorozat Jákobról, az Ószövetség egyik nagy alakjáról szól. Ebben az epizódban egy általános bevezetést k…
 
textus: Lukács evangéliuma 14,12-14 „12 Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta: Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, a rokonaidat vagy a gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. 13 Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, 14 é…
 
Az elmúlt 1500 év teológiatörténetének egyik legforróbb pontja az akarat kérdése. Egyrészről, hogy vajon az emberi akarat meddig terjed(het), és mennyire szabad, mitől szabad, mire szabad. Az érem másik oldala pedig Isten akarata. Vajon mi az Isten akarata? Meddig terjed? Milyen hatással van rám az ő akarata, (eleve) elrendelése? A mai adás egy két…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login