HT Samtal nyilvános
[search 0]
Több
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Vad gör man på en författarskola? Vem söker sig dit? Vad lär man sig? Martin Degrell i samtal med Johan Classon och Anna Clara Törnqvist som leder Författarskolans nya podd, Köttet, som fokuserar på skrivandets innersta.Läs mer om Författarskolan: https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/Lyssna på Köttet: https://soundcloud.com/user-129767485En podcas…
  continue reading
 
På vilket sätt kan man som akademiker intressera sig för humor? Går det att analysera komedi, parodi och satir utan att ta udden av den? Och måste man vara rolig själv för att kunna forska om humor? Martin Degrell i samtal med Joanna Doona, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Lars-Eric Jönsson, professor i etnologi, och Jonas Lindkvist, do…
  continue reading
 
A discussion with Aaron Goldman, researcher at the Centre for Theology and Religious Studies, about how QAnon – a decentralized right-wing conspiracy theory which emerged in the United States during Donald Trump’s presidency – can be viewed as a quasi-religious movement. Also: professional wrestling.Attend the CTR online seminar with Shannon Bow O'…
  continue reading
 
Den 26 maj inträffade 2023 års doktorspromotion vid Lunds universitet. Över 200 doktorer mottog då sina insignier vid en ceremoni i Domkyrkan i Lund, och en av dem var Teologiska fakultetens hedersdoktor Johannes Anyuru. Detta är hans hedersdoktorsföreläsning, inspelad på LUX den 25 maj. Föreläsningen har titeln "Den andra tomma graven – Jesus i Is…
  continue reading
 
At the annual doctoral conferment ceremony on 26 May, 2023, Lund University conferred more than 200 doctors. One of them was the Faculty of Theology's honorary doctor, Professor Christine Hayes. This is a recording of her honorary doctoral lecture, held at LUX in Lund on 25 May. The title of the lecture is, "Radical Rabbis and Other Serendipities".…
  continue reading
 
Den 26 maj ägde 2023 års doktorspromotion vid Lunds universitet rum. En av dem som promoverades då var Humanistiska fakultetens hedersdoktor Fredrik Tersmeden. Detta är en inspelning gjord två dagar innan promotionen, 24 maj, på LUX i Lund, då Tersmeden höll sin hedersdoktorsföreläsning. Föreläsningens titel är "Till snubblandets lov – om vikten av…
  continue reading
 
Den 26 maj inträffade 2023 års doktorspromotion vid Lunds universitet. Över 200 doktorer mottog då sina insignier vid en ceremoni i Domkyrkan i Lund, och en av dem var Humanistiska fakultetens hedersdoktor Jason Diakité. Detta är en inspelning från kvällen innan promotionen, 25 maj, då Diakité och Karin Nykvist, docent i litteraturvetenskap, samtal…
  continue reading
 
Kättare, kålsupare, kommunistspöken, kultur­marxister och nyttiga idioter är några exempel på polariserande beskrivningar av menings­motståndare genom historien. Jonas Hansson och Fred­rik Eklöf visar med rikliga exempel i sin antologi att polarisering är ett feno­men med lång och intres­sant historia.Jonas Hansson är docent i idé- och lärdomshisto…
  continue reading
 
Dessa ord kan uppmana till både frihet och lyd­nad. Under vilka förutsättningar är människan fri att följa sitt samvete och hur används sam­vetet för att tvärtom mana till lydnad? Johannes Ljungberg och Anna Nilsson Hammar har skrivit en bok tillsam­mans med åtta andra forskare om hur samve­tets röst har låtit i Sverige från medeltiden fram till id…
  continue reading
 
Lena Halldenius tar oss med på en bildnings­resa. Hon berättar om den nya satsningen Bildningsboxen och om sitt bidrag till den. Vi får bland höra om hur den radikala filosofen Mary Wollstonecrafts filosofi om samhället och hennes syn på revolution påverkades av hennes eget resande i det sena 1700-talets Sverige.Lena Halldenius är professor i mänsk…
  continue reading
 
Vi samtalar dagligen med andra och är oftast överens om ordens betydelser. Men hur vet vi att vi menar samma sak? När det gäller ord som kyckling, stol och gran är det inget större problem. Det blir svårare för abstrakta begrepp som demokrati, rättvisa och förälskelse. Peter Gärdenfors om hur ordens betydelser uppstår genom en osynlig för­handling …
  continue reading
 
1958 tog Svenska kyrkan ett principbeslut att öppna prästämbetet för kvinnor. Men hur var det i praktiken för de första kvinnorna som prästvigdes? Vilka glädjeämnen och svårig­heter mötte dessa pionjärer? Frida Mannerfelt om kallelse och erkännande.Frida Mannerfelt är doktorand i praktisk teologi.Moderator: Anna Clara TörnqvistLunds universitet var…
  continue reading
 
Följetongen är en gammal litterär genre, sam­tidigt som serieformatet idag är populärt som aldrig förr. Sara Tanderup Linkis diskuterar hur serieformatet utvecklas i tv-seriernas och streamingtjänsternas tid.Sara Tanderup Linkis är forskare i förlags- och bokmarknadskunskap.Moderator: Lovisa BrännstedtLunds universitet var på plats på Bokmässan i G…
  continue reading
 
Hur hanterar vi att informationsflödet idag ofta är fragmenterat, individualiserat och emotiona­liserat? Är källkritik lösningen? Olof Sundin diskuterar tillit, trovärdighet och den digitala infrastrukturen.Olof Sundin är professor i biblio­teks- och informationsvetenskap.Moderator: Lovisa BrännstedtLunds universitet var på plats på Bokmässan i Göt…
  continue reading
 
To whom is something noisy and why is it so? James Mansell and Sanne Krogh Groth, consider noise from interdisciplinary and global perspectives, dealing with neighbor noise, noise music, noise as/in urban design and noise in relation to health.Sanne Krogh Groth is an Associate Professor of Musicology and the Director of the Sound Environment Centre…
  continue reading
 
En levande offentlighet förutsätter en ständig tillförsel av kvalificerat vetande. Under efter­krigstiden spelade humanister en central roll för att sätta kunskap i rörelse. Johan Östling för oss tillbaka till efterkrigs­tiden och de personer som förde ut humaniora och bildning i offentligheten.Johan Östling är professor och före­ståndare för Centr…
  continue reading
 
Den 1 juni 2022 bjöd Lunds universitet in till samtal på Skissernas Museum om betydelsen av att kommunicera forskning i en tid när många konkurrerar om allmänhetens uppmärksamhet.Tillsammans med moderatorn Lars Mogensen samtalade inbjudna gäster om forskningskommunikation, vägar in och ut ur akademin, och kampen om kunskap.Del 1: Forskningskommunik…
  continue reading
 
Den 1 juni 2022 bjöd Lunds universitet in till samtal på Skissernas Museum om betydelsen av att kommunicera forskning i en tid när många konkurrerar om allmänhetens uppmärksamhet.Tillsammans med moderatorn Lars Mogensen samtalade inbjudna gäster om forskningskommunikation, vägar in och ut ur akademin, och kampen om kunskap.Del 2: Vägar in och ut ur…
  continue reading
 
Den 1 juni 2022 bjöd Lunds universitet in till samtal på Skissernas Museum om betydelsen av att kommunicera forskning i en tid när många konkurrerar om allmänhetens uppmärksamhet.Tillsammans med moderatorn Lars Mogensen samtalade inbjudna gäster om forskningskommunikation, vägar in och ut ur akademin, och kampen om kunskap.Del 3: Kampen om kunskap …
  continue reading
 
Professor Philippe Sands, 2022 honorary doctor at the Faculty of Theology, gives a lecture entitled, "East and West, to the Ratline, and Beyond. On Memory, Identity and Rights". Introduction by Professor Stephan Borgehammar, Dean of the Faculty of Theology.Recorded at LUX, 2 June, 2022.Lunds universitet által
  continue reading
 
On May 4th, 2022, the Faculty of Humanities' honorary doctor of 2021, Professor Penelope J.E. Davies, gave a lecture in Lund as part of a delayed celebration of her and all the other honorary doctors of 2020 and 2021. Professor Davies is introduced by Dr Lovisa Brännstedt.Recorded at LUX.Produced by Martin Degrell.Music by HoliznaRAPS.…
  continue reading
 
In this podcast episode from Lund University Press, Isak Hammar talks to historian David Larsson Heidenblad about his highly topical monograph, "The Environmental Turn in Sweden: A New History of Knowledge", published in 2021 by Lund University Press.Learn more about Lund University Press: https://www.lunduniversitypress.lu.seProducer: Martin Degre…
  continue reading
 
Den 5 maj 2022 möttes några av Lunds universitets hedersdoktorer från 2020 och 2021 för ett samtal om vetenskapens roll i samhället. Aldrig tidigare har universitetet samlat hedersdoktorer på det här sättet för ett tvärvetenskapligt och populärvetenskapligt panelsamtal. Vilken roll har vetenskapen i samhället? Hur stor plats kan och ska vetenskapen…
  continue reading
 
On 5 May, 2022, a selection of Lund University's honorary doctors from 2020 and 2021 met to discuss the role of science in society. Never before has the university gathered honorary doctors in this way for an interdisciplinary and popular science panel discussion.What do we really mean by the role of science in society? How much room can and should…
  continue reading
 
Ett samtal med Lars Gustaf Andersson, professor i filmvetenskap, om en samling filmer som nyligen tillgängliggjorts under rubriken "Immigrantfilmare" på Filmarkivet.se.Se filmerna här: https://www.filmarkivet.se/theme/immigrantfilmare/Producent Martin Degrell.Lunds universitet által
  continue reading
 
Humanist- och teologdagarna 2022 har temat "Hopp och förtvivlan". Den 8-9 april kan man på LUX i Lund ta del av ett tjugotal föredrag som avhandlar allt från psykiatriska patienters livsberättelser och medaljkonst under Sveriges stormaktstid, till fornnordiska apokalypser och antika litterära motiv hos Hjalmar Söderbergh.Inför årets HT-dagar berätt…
  continue reading
 
Vad kan medier och universitet lära av varandra? Med den frågan som rubrik bjöd Centrum för kunskapshistoria och Sydsvenskan-HD in till en samtalskväll på LUX i Lund den 11 november 2021. I två panelsamtal möttes forskare och journalister och utbytte erfarenheter. Kvällens första del bestod av ett samtal om forskningens och mediernas roll under cov…
  continue reading
 
Vad kan medier och universitet lära av varandra? Med den frågan som rubrik bjöd Centrum för kunskapshistoria och Sydsvenskan-HD in till en samtalskväll på LUX i Lund den 11 november 2021. I två panelsamtal möttes forskare och journalister och utbytte erfarenheter. Kvällens andra del bestod av ett samtal om forskare i offentligheten. Har akademikern…
  continue reading
 
Den mänskliga förmågan att lära sig språk är enastående, men hur det fungerar i praktiken har länge varit dolt för forskningen. Men med nya metoder, ny teknologi och tvärvetenskapliga samarbeten har forskningen på kort tid kommit långt med att förstå hur språk lärs in, bearbetas och används i realtid. I det här panelsamtalet, inspelat under Lunds u…
  continue reading
 
Den 28 oktober 2021 nåddes vi av beskedet att journalisten och författaren Per T Ohlsson har gått bort, 63 år gammal. Per T Ohlsson utsågs till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten i Lund 2017. I motiveringen skrev fakulteten bl a "I en tid då medierna visar allt mindre intresse för humanistisk forskning och spaltutrymmen krymper gör Ohlsson en…
  continue reading
 
Vad innebär det att intressera sig för mode från ett akademiskt perspektiv? Idag finns ämnet modevetenskap både på Stockholms universitet och Lunds universitet, där det tillhör Humanistiska och teologiska fakulteterna. Nyligen kom modevetarna i Lund ut med antologin "Modevetenskap: perspektiv på mode, stil och estetik". Emma Severinsson och Philip …
  continue reading
 
Som en del av firandet av Vetenskapssocieteten i Lunds 100-årsjubileum och Humaniora 2020 har Vetenskapssocieteten spelat in fyra utforskande samtal med kända lundaforskare kring ämnet ”Vad är en människa?”. Programledare för inspelningarna är Hannes Sapiens Sjöblad.4: Perspektiv på de stora frågorna. Samtal med kognitionsvetaren Peter Gärdenfors, …
  continue reading
 
Som en del av firandet av Vetenskapssocieteten i Lunds 100-årsjubileum och Humaniora 2020 har Vetenskapssocieteten spelat in fyra utforskande samtal med kända lundaforskare kring ämnet ”Vad är en människa?”. Programledare för inspelningarna är Hannes Sapiens Sjöblad.3: Om språkets betydelse och mycket mer. Samtal med psykolingvisten Marianne Gullbe…
  continue reading
 
Som en del av firandet av Vetenskapssocieteten i Lunds 100-årsjubileum och Humaniora 2020 har Vetenskapssocieteten spelat in fyra utforskande samtal med kända lundaforskare kring ämnet ”Vad är en människa?”. Programledare för inspelningarna är Hannes Sapiens Sjöblad.2: Om kultur, kreativitet och det transcendentala. Samtal med pianisten Hans Pålsso…
  continue reading
 
Som en del av firandet av Vetenskapssocieteten i Lunds 100-årsjubileum och Humaniora 2020 har Vetenskapssocieteten spelat in fyra utforskande samtal med kända lundaforskare kring ämnet ”Vad är en människa?”. Programledare för inspelningarna är Hannes Sapiens Sjöblad.1: Om genetik, kognition och empati. Introduktion med etikern Göran Bexell och samt…
  continue reading
 
I den här inspelningen från Lunds universitets digitala bokmässa 2020 samtalar Martin Degrell med Johan Stenfeldt, forskare i historia, om Nils Flyg och Sven Olov Lindholm som båda var politiska ledare under mellankrigstiden och under sina liv kom att byta ideologisk uppfattning.Mer om Lunds universitet på bokmässan: lu.se/bokmassan.…
  continue reading
 
I den här inspelningen från Lunds universitets digitala bokmässa 2020 samtalar Martin Degrell med Ingrid Bosseldal, doktor i utbildningsvetenskap, om vad hon upptäckte när hon följde den radikala behavioristen B F Skinners inlärningsteori från en uppfostrings- och utbildningskontext till en annan.Mer om Lunds universitet på bokmässan: lu.se/bokmass…
  continue reading
 
I den här inspelningen från Lunds universitets digitala bokmässa 2020 samtalar Anna Clara Törnqvist med Bonnie Clementsson, forskare i historia, om hur svensk rättspraxis har gått från strängast i Europa till den mest liberala och hur en så radikal förändring kan förklaras.Mer om Lunds universitet på bokmässan: lu.se/bokmassan.…
  continue reading
 
I den här inspelningen från Lunds universitets digitala bokmässa 2020 samtalar Anna Clara Törnqvist med Lisa Olsson Dahlquist, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, om hur det demokratiska och det folkbildande arbetet dagligen görs på biblioteken i en allt mer digitaliserad samtid.Mer om Lunds universitet på bokmässan: lu.se/bokmassan.…
  continue reading
 
I den här inspelningen från Lunds universitets digitala bokmässa 2020 samtalar Martin Degrell med Svante Norrhem, universitetslektor i historia, om vad som händer när staters makthavare gör sitt styre ekonomiskt beroende av en främmande stormakt.Mer om Lunds universitet på bokmässan: lu.se/bokmassan.…
  continue reading
 
I den här inspelningen från Lunds universitets digitala bokmässa 2020 samtalar Lovisa Brännstedt med Johanna Gustafsson Lundberg, docent i tros- och livsåskådningsvetenskap, om etik och moral i vardag och yrkesliv i en tid av polarisering.Mer om Lunds universitet på bokmässan: lu.se/bokmassan.Lunds universitet által
  continue reading
 
I den här inspelningen från Lunds universitets digitala bokmässa 2020 samtalar Tina Askanius, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, och Johanna Rivano Eckerdal, föreståndare för Centrum för Öresundsstudier, om vilken roll medieupplevelser kan ha för att förstå och förhålla sig till samtida händelser som flyktingkrisen 2015 och coronapandemin…
  continue reading
 
I den här inspelningen från Lunds universitets digitala bokmässa 2020 samtalar Lovisa Brännstedt med Martin Dackling, docent i historia, om ogifta syskon som fortsatte leva tillsammans. Vad låg bakom dessa syskonjordbruk? Valde syskonen varandra eller blev de bara kvar?Mer om Lunds universitet på bokmässan: lu.se/bokmassan.…
  continue reading
 
I den här inspelningen från Lunds universitets digitala bokmässa 2020 samtalar Martin Degrell med Kim Salomon, professor emeritus i historia, om de intellektuellas vindlande resa genom historien från de första skriftspråken till dagens informationsteknologi, där kunskapens fiender finns i många läger.Mer om Lunds universitet på bokmässan: lu.se/bok…
  continue reading
 
I den här inspelningen från Lunds universitets digitala bokmässa 2020 samtalar Anna Clara Törnqvist med Gunnar Broberg, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, om Carl von Linné -- mannen som inventerade nationen på nyttigheter och som skickade ut sina lärjungar till världens alla hörn, i många fall till martyrdöden.Mer om Lunds universitet …
  continue reading
 
I den här inspelningen från Lunds universitets digitala bokmässa 2020 samtalar Anna Clara Törnqvist med Martin Nykvist, forskare i kyrkohistoria, om kvinnliga kyrkobesökare och rädslan för en feminisering av kristen tro.Mer om Lunds universitet på bokmässan: lu.se/bokmassan.Lunds universitet által
  continue reading
 
I den här inspelningen från Lunds universitets digitala bokmässan 2020 samtalar Anna Clara Törnqvist med Tommy Bruhn, doktor i retorik, om de roller flertydighet kan spela när människor försöker övertyga varandra och diskutera gemensamma problem.Mer om Lunds universitet på bokmässan: lu.se/bokmassan.…
  continue reading
 
Varje år arrangerar Lunds universitet Framtidsveckan, då forskare möts och diskuterar olika frågor, hela tiden med en blick mot framtiden. Årets Framtidsvecka inträffade 12-18 oktober och bestod av en rad olika evenemang på temat "krafter i rörelse". I den här inspelningen får vi lyssna på ett samtal mellan medieforskaren Joanna Doona, etnologen La…
  continue reading
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv