show episodes
 
Ez az elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.
 
Perspektivaváltás, objektivitás, gondolkodásművészet, személyiségfejlesztés egy magasan képzett és gyakorlott life coachtól. Ezeket tanitjuk a podcastban. Életből vett, ügyfeleink és magunk által átélt szituációk, gondolatok és érzések. Logikusan felépitett, tananyag jellegű show. De használd bátran arra, hogy motivációt találj egy unalmas hétköznap!
 
A Product Design Storiesban annak próbálunk utánajárni, hogyan lehet kiváló digitális termékeket csinálni, milyen gondolkodás szükséges ehhez, illetve miként lehet fejlődni a UX, UI, product design, service design szakmákban. Tesszük ezt javarészt interjúk útján. A show két házigazdája Boros Norbert és Fenyvesi Roland.
 
Loading …
show series
 
„Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk” (2Korinthus 4:9) A rugalmas emberek a szélben meghajló fákhoz hasonlóan talpon tudnak maradni a nehézségek idején is. Megpróbáltatásaik között erőre kapnak, mert tudják, hogyan kell a következő öt dolgot megtenni: 1) Kapcsolatban maradni. Salamon azt mondta: „Jobban boldogul ke…
 
„Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.” (Józsué 1:8) A Szentírásban a siker egyszerűen annyit jelent, hogy felismered és teljesíted Isten életedre vonatkozó akaratát. Ennyi az egész! Józsué számára a siker azt jelentette, hogy bemehetett az ígéret földjére, meghódította, ott élt és minden nap élvezte minden áldását. Figyeld, mit mondott neki …
 
„Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél” (Zsoltárok 8:7) Honnan tudhatod, hogy Isten akarja, hogy sikerrel járj az életben? Három okból: 1) Mert ő teremtett. A Teremtés könyvében azt mondta: „Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá” (1Mózes 1:26). A „képmás” és a „hasonlóvá” szavak fontosak. Gondolj bele, van, hogy azt …
 
„Mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Máté 6:33) Vannak, akik úgy gondolják, Isten egyetlen célja, hogy megmentse a lelkünket, eljuttasson a lehető legmagasabb erkölcsi és lelki érettségre, és egy napon a mennybe vigyen, ahol vele élhetünk. Bizonyos értelemben ez igaz. Az viszont nem igaz, hogy Istent nem érdekli a munkád, az egészséged, a…
 
„Újuljatok meg lelketekben és elmétekben” (Efezus 4:23) Sokat tanulhatunk a jó hozzáállás fontosságáról, ha megnézzük Izrael fiait. Becslések szerint körülbelül 1,5 millió izraeli jött ki Egyiptomból. Isten megszabadította őket a rabszolgaságtól, és elvezette őket az ígéret földjére. Az útnak körülbelül tizenegy napig kellett volna tartania, de ők …
 
„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt” (Zsidók 11:6) A hitről általában úgy gondolkodunk, hogy imáinkra választ kapunk, és megkapjuk Istentől azokat a dolgokat, amiket egyedül ő tud adni. Ez rendben is van. De van egy fontosabb oka annak, hogy miért növekedjünk a hitben. A hit lényege, hogy Isten tetszését keressük! „Hit nélkül pedig…
 
„Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?!” (Jeremiás 17:9) Mindannyian ismerünk jó szándékú embereket, akiket ha megkérünk valamire, nem biztos, hogy teljesítik. Bármennyire is kedvesek, megbízhatatlanok. Az érzéseink is ilyenek; legtöbbször nem számíthatunk rájuk, mert nincsenek ráhangolódva arra, ami a legjobb számunkra. J…
 
„Mert sokat vétkezünk mindnyájan” (Jakab 3:2) Jó dolog jobb teljesítményre törekedni, de próbálj reális elvárásokkal élni! Az életben nem minden fehér vagy fekete, vannak köztes, szürke területek is. Nem lehet mindig minden tökéletes, és nem minden szörnyű állandóan. Ha lemondasz egy találkozót, vagy nem mégy el egy társasági eseményre, mert csak k…
 
„Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta.” (1Korinthus 12:18) Kedved lenne egy másik gyülekezethez csatlakozni, ahol az emberek jobban hasonlítanak rád? Kenyai misszionáriusok csapatát egy maszáj törzsi kísérő vezette át a szavannán rendeltetési helyükre. Útjuk során felkeltették figyelmüket az együtt vándorló g…
 
„Hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok.” (1Korinthus 12:25) Amikor gyülekezetet keresel, ahol lelki otthonra találhatsz, a lehetőségek végtelenek. Hagyományos vagy modern – amilyet csak akarsz, valószínűleg meg is találod. De a te egyéni helyed Krisztus testében teljesen más kérdés; erről nem te dö…
 
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Példabeszédek 22:6) A Biblia így figyelmeztet: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Bár bizonyos egyetemes elvek minden gyermekre vonatkoznak, nincs két egyforma gyermek, és hiba úgy kezelni őket, mintha egyf…
 
„Fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt örömöt találsz benne.” (Példabeszédek 29:17) Néhány évvel ezelőtt a szociológusok és a gyermekpszichológusok érdekes felfedezést tettek. A kortárs gondolkodás azt feltételezte, hogy a játszóterek körüli kerítések korlátozzák a gyerekeket a kikapcsolódásban. Erre az elméletre alapozva úgy döntött…
 
„Ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket” (Példabeszédek 23:13) A fegyelmezésben soha ne a saját kényelmed legyen az elsődleges szempont, hanem a gyermeked lelke (értelme, érzelme és akarata)! A fegyelem vagy annak hiánya láncreakciót indíthat el. Ha gyermekeid nem tartják tiszteletben a tekintélyt a családban, akkor nem fogják tisztelni azt az iskoláb…
 
„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem!” (Lukács 9:23) Íme, három további bibliai példa a radikális elköteleződésre: 1) Elköteleződés a munkában. A múltban a munkáltatók nagyra értékelték munkavállalóikat, a munkások pedig megbecsülték munkáltatóikat és munkájukat. A mai munkahely gyak…
 
„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem” (Galata 2:20) Sokan szeretnének annyi mindent megszerezni maguknak, amennyit csak lehet, ám viszonzásul a lehető legkevesebbet adni. A jó időkben jelen akarnak lenni a barátaik számára, a nem túl jó időkben viszont eltűnnek. Sajnos a statisztikák alátá…
 
„Bizony, megáld téged Istened, az Úr, ahogyan megígérte neked.” (5Mózes 15:6) Néha az élet annyira lesújt, hogy feladjuk a reményt, nem hisszük, hogy bármikor is bármi jó történhetne velünk. Ha ma te is így érzel, olvasd el ezeket a szavakat: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reménytelj…
 
„Ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4:8) 1949-ben Edward Murphy százados, az USA Légierejének projektjén dolgozó mérnök dühös lett egy helytelenül bekötött jelátalakító miatt. A felelős technikust szidva Murphy azt mondta: „Ha va…
 
„Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.” (Példabeszédek 1:7) A Példabeszédek könyvében három héber szót találunk a „bolond” meghatározására. 1) Keszil. Ez olyan keményfejű, konok emberre vonatkozik, aki úgy gondolja, nincs szüksége tanácsra. 2) Evil. Ez öntelt, felfuvalkodott és erkölcsileg romlott …
 
„Meddig rejted el orcádat előlem?” (Zsoltárok 13:2) Amikor Kelly James és két hegymászótársa meghalt az oregoni Mount Hood hegyen az Egyesült Államokban, testvére, Frank, teológiai professzor elismerte: „Egy dolog elvontan beszélni a halálról. Egészen más megbirkózni egy szeretted halálával… A halál borzasztó. Nem tehetjük meg – és nem is kellene t…
 
„Fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jelenések 21:4) Dave Dravecky az 1980-as években lépett pályára a San Francisco Giants baseballcsapatban. 1988-ban az orvosok daganatot fedeztek fel a karjában, és 1991-ben amputálni kellett azt. When You Can’t Come Back [Ha nem térhetsz vissza] című könyvében a veszteség érzéséről ír. „Hiányzik, …
 
„Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik.” (Jelenések 7:15) További kérdés álomházunkkal kapcsolatban: mennyire van közel a munkahelyemhez? Gondolkodtál már azon, hogy mit fogunk egyáltalán csinálni a mennyben? Nos, mivel a menny a visszanyert Paradicsom, olvasd el ezt: „A…
 
„Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott” (Jelenések 7:9) Egy másik fontos kérdés, ami felmerül az álmaink házába költözés kapcsán: milyen emberek élnek a környéken? János, a látnok, a menny örömeiről ezt írta: „Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott…
 
„Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.” (2Korinthus 5:1) Kevés dolog van az életben, ami hasonló izgalommal töltene el, mint beköltözni álmaink otthonába. Ám ha Isten megváltott gyermeke vagy, akkor bármennyire szép is a földi álomházad, semmi ahhoz ké…
 
„Az Ákór-völgyet a reménység kapujává teszem.” (Hóseás 2:17) A Bibliában a völgyek általában a reménytelenség szimbólumai. Az Ákór (nyomorúság, szerencsétlenség) völgye arról kapta a nevét, hogy ott kövezték halálra Ákán családját, akik miatt Izráel serege vereséget szenvedett (ld. Józsué 7:25–26). A reménytelenség érzése természetes velejárója az …
 
„Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen.” (1Krónikák 29:12) Az eredményes tárgyaláshoz tedd a következőket: 1) Beszélj Istennel, mielőtt másokkal beszélsz! Vond be őt minden döntésedbe! A Biblia ezt mondja: „Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárk…
 
„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.” (Prédikátor 3:1) Ahhoz, hogy jól tudjunk egyezkedni, meg kell értenünk, hogy mi zajlik a tárgyalóasztal két felén. Az emberek ritkán vásárolnak meg valamit azért, mert el akarod adni nekik. Ha jobban érdekel a haszonszerzés, mint a szükségeik betöltése, kudarcot fogsz va…
 
„Jézus megállt” (Lukács 18:40) Jon Walker írja: „Jézus megállt, amikor az embereknek segítségre volt szükségük. A félbeszakításokat lehetőségnek tekintette Isten szeretetének megmutatására. Jaj azoknak, akik annyira elfoglaltak a világ megmentésével, hogy feltartásnak tekintik és figyelmen kívül hagyják a rászorulók szükségeit. Az irgalmas samaritá…
 
„Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni.” (Jakab 4:3) Ha egy szeretted megtéréséért imádkozol, nem is kérdés, hogy ez Isten akarata-e, hiszen a Szentírásban egyértelműen ott áll: „Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és …
 
„A szeretet soha el nem múlik.” (1Korinthus 13:8) Egy népszerű sláger így szól: „Százezer okból szeretlek, de legfőképpen azért szeretlek, mert te te vagy.” Nagy igazság van ebben a dalban, különösen, ha gyermekeinkről van szó. Dr. James Dobson keresztyén pszichológus írja: „Amikor az első gyermek születése küszöbön áll, a szülők azért imádkoznak, …
 
„Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thesszalonika 5:18) Isten világosan fogalmaz: légy hálás! Ki? Te! Mikor? Minden körülmények között! Miért? Mert ez Isten akarata számodra! Lehet, hogy vannak dolgok, melyeket illetően nem tudod biztosan Isten akaratát, ez a rész azonban teljesen egyértelmű. Ez n…
 
„Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld!” (2Timóteus 2:22) A Biblia a következő jelenetet írja le: „Azért jöttem ki eléd, hogy megkeresselek téged, és rád találtam! Terítőket terítettem fekhelyemre, egyiptomi színes szőtteseket; illatossá tettem heverőmet mirhával, aloéval és fahéjjal. Jöjj, ittasodjunk meg a gyönyörtől reggelig, élvezzük a szerelmet!…
 
„Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki.” (2Korinthus 5:9) Pál ezt írja: „Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e tes…
 
„Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz.” (1Korinthus 12:5) Az egyik legnagyobb hiba, amit a szolgálatban elkövethetsz, ha másokhoz hasonlítgatod magad. Sőt, egy mondás szerint, ha lenne két teljesen egyforma ember, akkor az egyikükre nem lenne szükség. Pál apostol azt írja: „Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyana…
 
„Ha vétkezik ellened a testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki!” (Lukács 17:3) Néha megtörténhet, hogy szembe kell szállnod az olyan viselkedéssel, amely negatívan hat rád. Jézus azt mondta: „Ha vétkezik ellened a testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki!” Azonban az, hogy figyelmeztetheted, nem jogosít fel arra…
 
„Érzi, milyen hasznos tevékenysége” (Példabeszédek 31:18) Lehet, hogy nagy hibákat követtél el, talán többször és gyakran is. De ez nem változtat Isten veled kapcsolatos véleményén. „Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Fölépítelek még téged, és fölépülsz…” (Jeremiás 31:3–4). Igen, Isten helyreigazít, amikor szükség van …
 
„Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.” (Zsoltárok 139:14) Ahhoz, hogy le tudd győzni az elutasítástól való félelmet, szilárdan hinned kell, hogy Isten tervezte el a testedet, az intellektusodat és a vérmérsékletedet, és olyan feladatot bízott rád, amit senki más nem tud teljesíten…
 
„Drágának tartalak és becsesnek” (Ézsaiás 43:4) Jézus is megtapasztalta az elutasítottságot: „a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt” (János 1:11). Ám ő nem roskadt magába a sebeit nyalogatva, hanem továbbment oda, ahol az emberek örömmel fogadták. Tanítványainak ezt mondta: „Ha pedig valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg …
 
„Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá.” (4Mózes 12:6) Ha kéred, Isten ad jövőképet, mely megláttatja veled a célt, fellelkesít és segít fokozatosan felé haladni. Amikor a szülők kimerültek a bilire szoktatás, a rossz osztályzatok, a tizenéves dührohamok vagy az autó sérülései miatt, de em…
 
„Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki.” (Zsoltárok 37:23) Illés rendeltetése az volt, hogy álljon elő a Karmel-hegyen, kérjen tüzet az égből, és szabadítsa meg Izráelt a bálványimádásból. Ám csak lépésről lépésre jutott el odáig. Isten először a Kerít-patakhoz küldte (ami azt jelenti: szövetségkötés). Lelki fejlő…
 
„Jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek” (Efezus 6:7) Egy riporter egyszer megkérdezte a híres amerikai énekestől, Marian Andersontól, hogy mi volt a legnagyszerűbb pillanat az életében. Beszélhetett volna a Fehér Házban a Roosevelt családnak adott magánkoncertekről, vagy dicsekedhetett volna azzal, amikor az Egyesült Királ…
 
„Jó az Úr! Oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül.” (Náhum 1:7) Miközben Louisa Stead és a férje a kislányukkal piknikeztek a tengerparton, észrevettek egy fiatal fiút, aki az életéért küzdött a hullámverésben. Amikor Mr. Stead a megmentésére sietett, a rémült fiú a víz alá rántotta, és mindketten megfulladtak, miközben Lou…
 
„Mert sokakat meggyógyított, úgyhogy akiknek valami bajuk volt, hozzá tódultak, hogy megérinthessék.” (Márk 3:10) Jézus meggyógyított egy asszonyt, aki tizenkét éven át szenvedett egy betegségben, amelyet a társadalom diszkréten „vérfolyásnak” nevezett. Az orvostudománynak nem volt rá gyógymódja. Figyeld meg, hogyan történt a csoda: az asszony átny…
 
„Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” (Lukács 9:62) Az előtted álló útra összpontosíts! Ha a visszapillantó tükörbe nézel ahelyett, hogy az előtted lévő utat néznéd, elvéted a kanyart, és az árokban végzed. Fókuszálj arra, hogy túlélted a múltat, és tanultál a tapasztalatból. Isten okkal tartott életb…
 
„Egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé” (Filippi 3:14) Minél nagyobb a sérelem, annál nehezebb megbocsátani – mégis meg kell! Mert amit nem bocsátasz meg és nem engedsz el, azt magaddal kell cipelned. Olyan lesz, mintha állandóan egy viharmadár körözne a fejed fölött. Val…
 
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka” (Efezus 2:8) Bizonyos értelemben két tékozló fiú volt, és mindkettő olyan vallási környezetben nőtt fel, amely dicsérte a szabályok betartóit és büntette a szabályok áthágóit. Figyeld csak a fejezet kezdetét: „A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekezt…
 
„Aki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is!” (Máté 5:39) Jézus ezt mondta: „Aki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is!” Jézus korában a becsület és a szégyen meghatározó erkölcsi norma volt a társadalomban. A bal kezet tisztátalannak tartották, semmi esetre sem használták evésre – vagy épp ütésr…
 
„Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: »Enyém a bosszúállás, én megfizetek« – így szól az Úr.” (Róma 12:19) Jézus azt mondta: „Hallottátok, hogy megmondatott: »Szemet szemért, fogat fogért.« Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcul üt té…
 
„Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást” (1Péter 2:23) Jézusnál jobban senki sem értett a nehéz emberek kezelésének művészetéhez. A rómaiak el akarták hallgattatni, Heródes meg akarta ölni, Pilátus mosta kezeit, a vallási vezetők irigyelték, családtagjai azt gondolták, elment az esze, szülőfalujának lakói meg akarták kövezni, Tamás kételkedett…
 
„Haragudhattok, de ne vétkezzetek: a nap ne menjen le haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek.” (Efezus 4:26–27) Isten úgy tervezett minket, hogy nagy nehézségek idején legyen számunkra egy előre elkészített pillanat, amikor hozzá fordulunk segítségért. Agyunknak azt a részét, amely az erős negatív érzelmek, például a düh és a félelem feldolgoz…
 
„Törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt.” (1Thesszalonika 5:15) Jézus a Szentlelket Pártfogónak nevezte. Ha alárendeled magad neki, ő segíteni fog a nehéz embereket megfelelő módon kezelni. Pál ezt írja: „ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára” (Efezus 4:30). Ne sértsd meg, ne gátold, …
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login