Fehér József nyilvános
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Közéleti beszélgetések a magyar valóság különböző területeiről szakértők segítségével.A Tükörcserepek közéleti beszélgetés-sorozat a 2015-ös magyar valóság összes fontos szeletét be szeretné mutatni - ennyi képből összeállhat az Egész, hazánk legújabbkori valósága. A legjobb szakemberek mondják el véleményüket arról a fejezetről, amelyhez leginkább értenek. Közéleti beszélgetések a Civil Rádióban minden pénteken 19 órakor - ismétlés hétfőnként 10 órakor.A műsorfolyam a Civil Rádió közreműköd ...
 
Loading …
show series
 
Korszerű állam, hatékony gazdaság nincs korszerű intézményrendszer, hatékony közigazgatás nélkül. Kajdi József, korábbi közigazgatási államtitkár a vendégem. Hallhatunk a központi állami szervezetek funkcionalitásáról, az öt-szintűvé növesztett közigazgatás valódi lehetőségeiről, a kiüresedett önkormányzati rendszerről, az autonómia nélkül fuldokló…
 
A fővárosban élők számára tragikus messziségbe került a magyar vidék – e távolságot próbáljuk bejárni Kun István szakújságíróval, egykori TSz elnökkel. Tragikus látlelet 4 millió ember tehetetlenségéről, reményeinek elfoszlásáról – a vidék lassú megdermedéséről. Tájékozódjék általunk a velünk élő milliók ellehetetlenüléséről!…
 
A múlt heti adás folytatásaként Radó Péter oktatáskutató tárja fel az oktatás tartalmi mélységeit. A szakember a társadalmi különbségek iskolai felerősítésének a tendenciáit, és annak súlyos következményeit árnyalja. Példaként bemutatja a hozzánk hasonló társadalmak sikeres és stabil oktatási reformjait – miért lehetett megcsinálni azt máshol, és m…
 
A politika valódi arcát, szándékait és tetteit leginkább a költségvetésen keresztül pillanthatjuk meg. Romhányi Balázs szakközgazdász, a valaha volt Költségvetési Tanács nívós szakgárdájának vezetője a költségvetés alapelemeit, a mindennapi életre gyakorol hatását, a milliárdos fejezetek összefüggéseinek látleletét kínálja.…
 
Szabó Máté Dániel alkotmányjogász, a TASZ szakmai igazgatója arról a szokatlan fejlődési folyamatról beszél, amelyben a jogvédők egyszerre a rendszeren kívül találják magukat. Az a jogállamiság, melyben saját törvényeik alapján vélték támogatni a kisebbségeket, a jogfosztottakat, tulajdonképpen már csak virtuálisan létezik, és ez más magatartásmint…
 
Hogyan alakult az oktatás rendszere, törvényi anyaga, reformjai – erről az oktatás jogi hátterét évtizedek óta szolgáló Szüdi Jánost kérdezem. Az alapfokú és középiskolai oktatási szisztémákról, a meginduló, és kettőbe tört változtatási szándékok tartalmáról beszélgetünk, és arról a súlyos terhekről, amit az elmúlt évek raktak a pedagógia, a gyerek…
 
Koltai Tamás, a színjátszás, és azon belül a magyar színházi kultúra értője, kritikusa – hosszú évtizedek óta élnek a legszorosabb kötődésben egymással. Beszélgetésünk a színház egyik lényegéről folyik: mennyire képes tükrözni a nagyon gyorsan változó magyar valóságot saját kultúrájának meghatározó eleme a mai magyar színház, felvállalja-e sajátos …
 
Az élet minőségének meghatározó eleméről az egészségügy állapotáról beszélgetünk Pusztai Erzsébet, azon belül is a közvetlen egészségmegőrző szektorról, a gyógyítás intézményeiről, a gyógyítani akaró szakemberek lehetőségeiről, hangulatáról. Átfogó értékelés a kórházak helyzetéről. Egészséges-e az egészségügy?Mi bántja, mitől szenved?…
 
Szűk családi körben is meghatározó, mit enged meg a pénztárcánk, mire költünk? Rosta Miklós közgazdász, a makroszintű költségvetés kutatója, a politika tényleges arcát látja a hazai költségvetés szerkezetében, összefüggéseiben. Kibontakozhat előttünk a közpénz elköltésének valódi tendenciája. politika torzító tükre a központi költségvetés. Merre ta…
 
Váradi András biokémikus kutató közvetlen érintettje volt az utolsó autonómiák egyikének, az OTKÁ-nak a felszámolásában. A történet szimplán modellértékű: egy nemzetközileg elismert, független, több évtizedes pályázati rendszerre tenyerelt rá a politika, elvéve a tudományos élet alapkutatóitól, azok eddig biztonságosnak vélt bázisát.…
 
A gazdasági bevándorlás valódi hatásairól, a fogyó magyarság gazdasági veszélyéről beszél Mihályi Péter. Két további témáról fejti ki részletes véleményét: az államosítás indítékairól, az állami túlhatalom következményeiről; valamint az egészségügyi reform elmaradásának okairól, a több-biztosítós rendszer lényegéről.…
 
A hazai közéletben, a politikai kínálatban tartósan megjelent a jobboldali radikalizmus, a nemzeti jelmezbe öltöztetetett rasszizmus, a kirekesztő indulatok parlamenti képviselete. Böcskei Balázs részletesen elemzi ennek természetét, elterjedésének okait, hatásmechanizmusát, illetve a további hatalomszerzés esélyeit.…
 
Várhegyi Éva közgazdászt a devizamentésnek nevezett csődelkerülés forró időszakában kérdeztem. Bemutatja a bankok helyzetét, tehetetlenségük összefüggéseit. A kormánynak a bankszektor bekebelezéséről szóló észrevételei több, mint tanulságosak: valamennyi, mozgásában kötött szolgáltató szektornak okulnia kéne belőle.…
 
Ujlaky András mozgalmár a szegregáció szakértője, évtizedek óta aktivistája. A „felzárkóztatás” fedőnevű szégyenletes és fájdalmas állapotról fest találó képet. A cigány gyerekek kihullása önmaga, a családja, és az egész társadalom vesztesége, amit a politika közönye, beavatkozás-képtelensége tartósít. Ha valami, akkor ez tényleg akarat kérdése len…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login