Evlelkész nyilvános
[search 0]
Több

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Soha nem volt még egy olyan ügy, rendszer, ideológia, eszme stb., ami úgy egységesítette volna volna az emberiséget mi a jelen globális gazdasági rendszere. Lehetnek etnikai, vallási, nemzeti, ideológiai vagy bármilyen ellenetétek is a világban lévő népek között, egy valami közös: a kapitalizmus és a fogyasztás. Hiszen "mindenkinek" az az érdeke, h…
 
A hitnek lehet tárgya és alanya is, azaz van "amit hiszünk" és van az "akiben hiszünk". Most e kettőt együtt fogjuk áttekinteni. Jézus Krisztus ugyanis, akiben hiszünk,... de vajon mit hiszünk róla? Mit jelent az, hogy ő Isten és ember is egy személyben? Mit jelent az, hogy az Istentől és Máriától is született? Honnan jött ő? Kicsoda tulajdonképpen…
 
A prédikáció videója a YouTube-on: https://youtu.be/b9pHJw4vrGs textus: 1Királyok 10,1-9 „1 Sába királynője hallotta a hírét Salamonnak és az Úr nevének, ezért eljött, hogy próbára tegye őt találós kérdésekkel. 2 Megérkezett Jeruzsálembe igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, igen sok aranyat és drágakövet hoztak. Elment Salamo…
 
Szekularizált nyugati típusú világunkban a keresztény hit és vallásosság meglehetősen skizofrén helyzetbe került. Ennek oka, hogy az egyház és az állam szétválasztása a magánszféra hatáskörébe „száműzte” a spiritualitás dimenzióját. A kereszténységnek azonban alapvető tanítása, hogy az evangéliumot (a Jézus Krisztusról szóló örömhírt) hirdetni kell…
 
textus: Máté 18,1-5„1 Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: Ki a nagyobb a mennyek országában? 2 Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, 3 és ezt mondta: Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. 4 Aki tehát megalázza magát, és …
 
A prédikáció a YouTube-on: https://youtu.be/YO5lVmjJk0o A teljes istentisztelet videója: https://youtu.be/mbBwrlTqajI textus: Máté evangéliuma 7,24-27„24 Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. 25 És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekir…
 
A prédikáció a YouTube-on: https://youtu.be/mI1Qfz69Dvo A teljes istentisztelet videója: https://youtu.be/uaQkT6Z65eA A prédikációban tévesen hangzik el, hogy a karácsony utáni vasárnap János evangélista ünnepe, mert december 27.-e az! De ez nem változtat a tartalom érvényességén. Textus: János evangéliuma 20,30-31„30 Sok más jelt is tett Jézus a t…
 
A teljes áhítat videójának linkje: https://youtu.be/pVSBSSEme10 textus: János evangéliuma 13,34-35 34 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! 35 Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.…
 
Az teljes ünnepi istentisztelet videója: https://www.youtube.com/watch?v=ul-3m6Zq2Is&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz textus: János evangéliuma 7,28-29„28 Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt: Ti ismertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok; de én nem önmagamtól jöttem, hanem igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem ismertek. 29 …
 
Az eredeti, YouTube, videó linkje: https://youtu.be/UB2GBO5iBkc A karácsonyi történetnek, Jézus születése történetének az egyik legikonikusabb „szereplője” a betlehemi csillag. Egy égi jelenség, amely a Biblia népétől mind földrajzi, mint pedig vallási értelemben nagyon távol lévő embereket is Betlehembe vezetett. Ez az égi tünemény idén, 2020-ban …
 
A teljes istentisztelet videója: https://www.youtube.com/watch?v=25gir0u6fks&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz textus: Jelenések 22,1-7„1 Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a Bárány trónjából ered. 2 A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termé…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/9VjyfTXQDmk A Miatyánk imádsága az egyik legfontosabb kincse a kereszténységnek. De bármennyire is megszólító már első olvasatra/mondásra is, nem minden része azonnal megérthető és befogadható. Ezek közül a részek közül is kiemelkedik a "ne vígy minket a kísértésbe" sor, amely sokaknak okoz értelmez…
 
A prédikáció videója: https://youtu.be/XZGLNuLx-mQ textus: 2Timóteus 1,8-14 „8 Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. 9 Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme…
 
A teljes istentisztelet videója: https://youtu.be/OmsDU2QgQbs textus: Jakab 5,7-11 „7 Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. 8 Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. 9…
 
A Biblia vallásait végigkísérte egészen napjainkig a tudat, hogy léteznek azok a lények, akiket összefoglaló néven anygaloknak nevezünk. Az előző epizóban annak próbáltunk meg utánajárni, hogy vajon ténylegesen léteznek e vagy sem. Mivel igenlő választ adtunk az adás végén, így most azzal foglalkozunk, hogy ha léteznek, akkor milyenek is valójában.…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/cjP8sya1S_E „És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik ez, amit az Úr cselekedett értünk” (2Mózes 13,8) „Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem” (János evangéliuma 17,22-23a)…
 
A teljes istentisztelet videója: https://www.youtube.com/watch?v=A3xdzedIj6s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz textus: 1Péter 1,22-25„22 Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, 23 mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, I…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/NvHNUdh5tLc Mindenkinek vannak kérdéseik, és a hit a vallás pedig egy olyan terület, ahol különösen is nagy szükség van, nem csak jó válaszokra, de jó kérdésekre is. És nagyon nagy öröm, hogy sok esetben fel is teszitek a kérdéseket. Az adások egy jó része a ti jó kérdéseitek mentén készült el. A ma…
 
Ebben az epizódban Jákob megérkezik nagybátyjához Lábánhoz, aki nagy "szeretettel" fogadja. És főhősünk találkozik jövendőbelijével is, aki nem csak hogy szép, de gazdag is. Az eredeti videó linkje: https://youtu.be/IYaCioUc9RE A teljes sorozat lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&a…
 
textus: Jel 7,9-10.13-17 „9 Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, 10 és hatalmas hangon kiáltották: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé! […] 13 E…
 
A Biblia telistele van olyan történetekkel, amelyekben olyan lények szerepelnek, akik túlmutatnak az anyagi világon. Ők népesítik be az un. "szellemi világot". De vajon tényleg léteznek? Vagy nem többek, mint egy adott kor (a Biblia kora) értelmezési rendszerének szükségszerű mesés alakjai? És a 21. század ember mégis mit tud kezdeni ezzel az egéss…
 
Az eredeti videó linkje: https://youtu.be/ZxGOg3A_PhY A Bibliataulmányok teljes lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz Jákob menekül a testvére elől Hárán városába, nagybátyjához lábánhoz. Az nem rövid, sőt valószínűtlenül hosszú. És bár még alig tette meg eg…
 
textus: Jelenések 22,12-14 „12 Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. 13 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. 14 Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba.”…
 
Két ország, két földrész, de ugyanaz az egyház. De tényleg ugyanaz az egyház? Van teljesen más? Van olyan, hogy tipikusan amerikai keresztény? És ha igen, akkor miben másmilyen egy tengeren túli hívő, mint egy európai, vagy éppenséggel egy magyar? És miért van az USA-ban legalább egy tucat evangélius egyház, amelyik mind-mind mást mond és mást gond…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login