Evlelkész nyilvános
[search 0]
Több

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
textus: Ézsaiás 5,20-24 „20 Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják, akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű! 21 Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. 22 Jaj azoknak,…
 
textus: Ézsaiás próféta könyve 42,18-21 „18 Ti süketek, halljatok! Ti vakok, nézzetek föl, és lássatok! 19 Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak, mint az Úr szolgája? 20 Sokat láttál, de nem ügyeltél rá, nyitva volt a füled, mégsem hallottál. 21 Igazsága ér…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://www.youtube.com/watch?v=fNHESWCFETM A sorozat lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A9szEvlelk%C3%A9sz A Szentháromság felfedezése: https://www.youtube.com/watch?v=gXbYv98q6B8&ab_channel=Evlelk%C3%A9szEvlelk%C3%A9sz…
 
textus: 5Móz 6,12-18 „Vigyázz: ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából! 13 Az Urat, a te Istenedet féld, őt tiszteld, és az ő nevére esküdj! 14 Ne kövessetek más isteneket a körülöttetek levő népek istenei közül! 15 Mert az Úr, a te Istened, aki közöttetek van, féltőn szerető Isten: fölgerjed ellened az…
 
textus: Zsoltárok 51,12-15 „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád.”…
 
textus: Apcsel 2,1-7a.11b-12„1 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3 Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 4 Mindnyájan megtelte…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/ks-axZbGKY0 Az angyalokról szóló adások: https://www.youtube.com/watch?v=wwHYhQCJDo0&list=PLuhJ6pNrVRjOobMhuOrFfSXWZFswiPeTm&ab_channel=Evlelk%C3%A9szEvlelk%C3%A9sz A sorozat lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX…
 
textus: János evangéliuma 20,11-18 „11 Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, 12 és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt; az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. 13 Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem…
 
A Szentháromság fogalma olyan a teológiában, mint a egyenes vagy a pont a matematikában. Nem magyarázzuk. Így van és kész. Persze, évszázadok és sokszor tetlegességig fajuló viták kellettek ahhoz, hogy "kész" legyen. Úgy érzem, annyira megnyugodtunk, hogy végre tényleg kész van, hogy azóta nem is nagyon foglalkozunk vele. (Vagy velük...?) Pedig kel…
 
Ha elolvasnád: https://evlelkesz.blogspot.com/2021/05/a-mennyben-nincs-korrupcio-lk-181-8.html textus: Lukács evangéliuma 18,1-8 „1 Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. 2 Így szólt: Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. 3 Élt abban a …
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/91KtByufZuQ A textus: https://abibliamindenkie.hu/uj/GEN/31/#21 A bibliatanulmányok lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz Mi Isten neve? adás: https://www.youtube.com/watch?v=XzffnLiBNdI&t=2s&ab_channel=Evlel…
 
textus: Máté evangéliuma 21,12-17„12 Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, 13 és ezt mondta nekik: Meg van írva: „Az én házamat imádság házának nevezik”, ti pedig rablók barlangjává teszitek. 14 Azután vakok és sánták m…
 
Ha a keresztény felekezetek közötti szembetűnő és alapvető különbségeket tekintjük, akkor mindenképpen foglalkoznunk kell a szentségekkel. Azon túlmenően, hogy sokan káromkodásként használják a "szentség" vagy a "hétszentség" szót, nem sokan vannak vele tisztában (egyházon belül sem), hogy tulajdonképpen mi az a szentség, és miért annyi van amennyi…
 
textus: Máté evangéliuma 18,11-14 „11 Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. 12 Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? 13 És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkile…
 
textus: János evangéliuma 10,22-29 „22 Elérkezett Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe. Tél volt. 23 Jézus a templomban, Salamon csarnokában volt. 24 Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan! 25 Jézus így válaszolt nekik: Megmondtam nektek, d…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/xXcNBr2oXu4 Sokan sokfélét képzelnek arról, hogy mit csinál, mit csinálhat egy lelkész, egy pap, mi a munkája. Legyen bár távol vagy közel az egyházhoz valaki, azzal minden bizonnyal tisztában van, hogy ahol és amikor biztosan megtalálni a lelkészt, az vasárnap délelőtt a templomban. Már évszázadok …
 
textus: 2Korinthus 4,10-11.13-14 „10 Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. 11 Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. […] 13 Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: „Hittem, azért s…
 
textus: Lukács evangéliuma 24,28-35„28 Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. 29 De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. 30 És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik a…
 
textus: Jelenések 1,9-18„9 Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. 10 Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitáét, 11 amely ezt mondta: Amit látsz, írd meg eg…
 
Zsoltárok 22,12.15-20„12 Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen! […] 15 Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. 16 Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. 17 Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, át…
 
A prédikáció a YouTube-on: https://www.youtube.com/watch?v=QrledjQYjKc textus: János evangéliuma 13,1-11 „1 Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. 2 És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótes…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login